Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

30. maj 2016 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
e-izvršba
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Vračilo socialne pomoči
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Vračilo socialne pomoči
Kdaj je potrebno vrniti socialno pomoč?

Vračilo socialne pomoči  

V preteklosti je precej prahu dvigoval 128. člen Zakona o dedovanju (ZD), na podlagi katerega so morali dediči vračati socialno pomoč, ki jo je za časa življenja prejel zapustnik.

Novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) je to vračanje precej omilil in tako ta obveza ne velja več za vsakega dediča.

Tako dedičem ni več potrebno vračati selotne socialne pomoči, ki jo je prejel zapustnik. V primeru, da je socialno pomoč prejemal manj kot eno leto, pa so vračila oproščeni v celoti.

V naslednjem članku bomo pogledali, kdaj je potrebno vrniti socialno pomoč, kdaj je ni potrebno in v katerih primerih in v kakšnem deležu morajo prejeto socialno pomoč vrniti dediči.

 

Vračilo neupravičeno prejete socialne pomoči

Vračilo neupravičeno prejete socialne pomoči ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

O načinu in o času vračila neupravičeno prejete socialne pomočo odloči pristojni Center za socialno delo, prejemnik pa jo je dolžan vrniti v 60 dneh od izvršljivosti odločbe.

Ne glede na ta tok lahko CSD in prejemnik skleneta dogovor o načinu in času vračila, pri čemer se upoštevata prihodek, ter socialni in gmotni položaj prejemnika.

Dogovorita se lahko tudi za odlog ali obročno plačilo, največ za tri leta.

Socialno pomoč je potrebno vračati, če je ugotovljeno, da denimo prejemnik zamolčal podatek, navedel lažen podatek, bodisi ni sporočil sprememb, v osmih dneh od dne, ko je sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

Omeniti je potrebno tudi, da CSD tudi sam spremlja, ali so nastale spremebe, ki bi vplivale na upravičenost do socialne pomoči.

Poleg tega lahko še v treh letih po prenehanju pravice, po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo, ker oseba do pravice iz javnih sredstev ni bila upravičena ali je bila upravičena v nižjem znesku ali za krajše obdobje, ker je podatke prikazovala lažno, jih je zamolčala, jih ni sporočila pravočasno, ali je sporočila neresnične podatke.

Pri trajni socialni pomoči pa lahko ta postopek CSD prične kadarkoli po izdani odločbi.

Če CSD ugotovi neupravičeno prejemanje socialne pomoči, hkrati po uradni dolžnosti preveri tudi upravičenost do vseh drugih prejemkov iz javnih sredstev.

Prav tako prejemnik ne more uveljavljati pravice do socialne pomoči še tri mesece od dokončnosti odločbe CSD-ja, s katero mu je bila odpravljena odločba o priznanju pravice.

 

Vračilo socialne pomoči in varstvenega dodatka s strani dedičev ob dedovanju

Če je umrli imel premoženje, lahko država ali občina, ki je umrlemu plačevala socialno pomoč oz. varstveni dodatek, zahteva zmanjšanje dedne mase za višino te pomoči. Tu se smatra, da je prejeta pomoč pomagala ohraniti vrednost premoženja umrlega (dedne mase) in je zato država oz. občina upravičena do dela dediščine.

Podlaga za to je 128. člen Zakona o dedovanju.

To pomeni, da se celotna dedna masa zmanjša za vsoto prejete pomoči, oz. del prejete socialne pomoči, kot to določa Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Ostanek dediščine pa se razdeli med dediče. Dediči lahko dedujejo tudi celotno premoženje, če prejeto pomoč vrnejo sami.

V posameznih primerih, ko bi takšno vračilo materialno ogrozilo dediče, lahko le-ti od pristojnega CSD-ja zahtevajo oprostitev tega vračila.

 

Omejitev vračila socialne pomoči

Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih je vračilo omejeno le na 2/3 prejete pomoči (varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika).

Prav tako dedičem ni potrebno vrniti socialne pomoči, če je zapustnik socialno pomoč prejemal 12 mesecev ali manj. Če je socialno pomoč prejemal dlje, se pri vračilu odbije 12 najvišjih mesečnih prejemkov socialne pomoči, pri ostalih prejemkih pa velja vračilo le 2/3 zneskov.

Prav tako dedičem ni potrebno vračati izredne socialne pomoči.

 

Prejemnik lahko sam vrne sredstva že za časa svojega življenja

Če se želi prejemnik socialne pomoči izogniti vračanju socialne pomoči s strani dedičev, jo lahko vrne že sam (če seveda to želi storiti). Če denimo najde službo, podeduje premoženje, itd.

To stori tako, da na pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naslovi zahtevo za vračilo teh sredstev.

e-obrazec: Predlog prejemnika socialne pomoči za vračilo sredstev prejetih po predpisih o socialni varnosti

V tem primeru bo ministrstvo sporočilo točen znesek, ki ga je potrebno vrniti, ter navodila kako to storiti. Po opravljenem vračilu, prejemnik dobi tudi potrdilo, da so sredstva vrnjena.

 

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Dokumenti:

Zakonodaja:

 • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
 • Zakon o dedovanju
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Socialna pomoč
 • Seznam Centrov za socialno delo (CSD-jev)
 •  

  Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...

  PRIJAVA
  PODPORA

  Pomoč uporabnikom:
  Kontakt: 01 511 42 60
  GSM: 051 204 821

  info@informiran.si


  ? Video navodila za uporabo portala >>>

  SHRANITE STRAN
  AKTUALNO

  Želite izterjati svoje dolžnike?
  Sprožite izvršbo na podlagi verodostojne listine

  kliknite tu!

  Želite izterjati svoje dolžnike? Sprožite izvršbo na podlagi verodostojne listine


  Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja
  kliknite tu!

  Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja


  Brezplačni pravni članki in nasveti
  Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
  kliknite tu!

  Brezplačni pravni članki in nasveti

  PRAVNI e-PRIROČNIKI

  Kako do razveze
  zakonske zveze

  Za brezplačni priročnik
  kliknite tu!

  Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

  več priročnikov...

  ČLANKI IN NASVETI

  Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju [kliknite tu...]

  Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju


  Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita) [kliknite tu...]

  Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)


  Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)? [kliknite tu...]

  Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?


  Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja [kliknite tu...]

  Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja


  > Več nasvetov...


  > Brezplačni video nasveti


  INFORMIRAN.SI
  Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev

  Uporabo portala priporočata GZS in OZS
  Uporabo portala www.informiran.si priporoča GZS Uporabo portala www.informiran.si priporoča OZS

  Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
  avast! 7 PRO - 10% popust...


  POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
  Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija

  POPULARNIH 5
  Prijava terjatev v stečajnem postopku
  Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave
  Darilna pogodba za nepremičnino
  SPREMLJAJTE NAS

  Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

  Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

  Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

  © INform, pretok znanja d.o.o. 2003-2016. Vse pravice pridržane.