Prošnja za brezplačno pravno pomoč

Do brezplačne pravne pomoči je upravičen vsak, ki izpolnjuje pogoje:

- državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo,
- tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji,
- drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,
- nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene,
- druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Obrazec natisnete in izpolnite. Podpisati ga morajo vsi polnoletni družinski člani, prav tako pa morate za vsakega polnoletnega družinskega člana priložiti izpolnjen poseben list (Obrazec BPP št. 1 – družinski član) s podatki o družinskem članu in podatki o materialnem stanju družinskega člana, ki je sestavni del Obrazca BPP št. 1. Če je kateri od družinskih članov nasprotna stranka v postopku, za katerega vlagate to prošnjo, potem njegov podpis ni potreben, ter zanj ni potrebno prilagati lista (Obrazec BPP št. 1 – družinski član).

Podpisano vlogo vložite, ali pošljete po priporočeni pošti, na okrožno sodišče, ki je pristojno, glede na Vaše prebivališče (seznam okrožnih sodišč).

Celoten postopek za vložitev Predloga za dodelitev brezplačne pravne pomoči...
Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page