Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vlogo natisnete izpolnete in vložite na pristojnem centru za socialno delo.

Seznam centrov za socialno delo.
Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page