Postanite registriran uporabnik portala Informiran.si, ter si zagotovite brezplačen dostop do določenih pametnih e-obrazcev in brezplačno obveščanje o pravnih novostih.

Brezplačna registracijaAvtomobili
Nakup in prodaja
Registracija, prepis, odjava
Obdaritev
Uveljavljanje stvarne napake
 
COVID-19 epidemija - Koronavirus SARS-CoV-2
Delo na domu
Čakanje na delo in krajši delovni čas
Odreditev drugega dela
Prekinitev zaposlitve
Omejitev gibanja
Sprememba zaposlitve
Odsotnost z dela (višja sila)
Uveljavljanje pomoči na ZRSZ
Za delavce in državljane
Za najemnike
PCT
 
Delo in zaposlovanje
Delavci
Delodajalci
Sindikati
 
Dopisi, opomini in pooblastila
Dopisi
Pooblastila
Opomini
 
Družba
Društva
 
Državna uprava in občine
Osebna stanja, dokumenti in potrdila
Orožje in eksplozivi
Okolje in prostor
Kmetijstvo
 
Gospodarstvo
Kmetijstvo
Javna naročila
Stečaj in prisilna poravnava
Ustanavljanje družb
Sklepi
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Ugotavljanje dejanskih lastnikov
Najem poslovnih prostorov
 
Informacijske tehnologije
Računalništvo
 
Nemčija 
 
Nepremičnine
Etažna lastnina
Nepremičninske pogodbe
Zemljiška knjiga
Prekinitev najemnega razmerja
Najemna razmerja
 
Pogodbe
Avtorske pogodbe
Darilne pogodbe
Gospodarske pogodbe
Menjalne pogodbe
Najemne pogodbe
Prodajne pogodbe
Zaposlovanje
Ostale pogodbe
Aneksi
 
Postopkovniki
Upravni postopki
 
Pravne zadeve
Izvršbe
Tožbe
Družina in dedovanje
Varstvo potrošnikov
Kazniva dejanja in prekrški
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Ostalo
Sodni register
Avtorsko pravo in intelektualna lastnina
Ločitveni postopki
 
Prosti čas
Turizem
 
Računovodstvo in davki
Računovodstvo
Davki in prispevki
 
Šolstvo
Predšolska vzgoja
Osnovne šole
Srednje šole
 
Uporabni pripomočki
Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page