Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Prokura
Kdo je prokurist?

Kdo je prokurist?

Prokurist je oseba, ki je s strani podjetja pooblaščen za zastopanje družbe napram tretjim osebam.

Niso pa pooblastila prokurista neomejena, tako da je potrebno poznati podrobnosti in omejitve, pod katerimi deluje prokurist.

V naslednjem članku bomo preverili, kdo je prokurist, kakšna je njegova vloga v podjetju, kakšna so njegova pooblastila in kako se prokurista imenuje.

 

Kdo je prokurist?

Prokurist je oseba, ki ga podjetje pooblasti kot zastopnika in lahko kot takšen zastopa podjetje napram tretjim osebam. To pomeni, da lahko prokurist zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi.

 

Kakšna so pooblastila prokurista?

Prokurist lahko s tretjimi osebami sklepa pogodbe in proti njim zastopa podjetje, ki ga je pooblastilo. Pri podpisovanju družbe mora prokurist uporabljati podpis s pristavkom, da je to prokura.

 

Kakšne so omejitve prokurista?

Prokurist ne odloča o zadevah znotraj podjetja. Pooblastila prokurista se nanašajo navzven.

Prokurist prav tako ne more sklepati poslov za odsvojitev in obremenitev nepremičnin. V tem primeru je potrebno posebno pooblastilo družbe.

Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo.

 

Kako se prokura sklene?

Družba lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi.

Družba lahko podeli prokuro tudi dvema ali več osebam skupaj, tako da lahko le vse te osebe skupaj zastopajo družbo. V tem primeru velja, da lahko tretje osebe veljavno izjavijo voljo tudi samo enemu od skupnih prokuristov.

Če družba tako želi, akt o ustanovitvi lahko določi, da prokurist zastopa družbo skupaj z enim ali več zakonitimi zastopniki.

Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov tudi samo za podružnico, vendar mora biti to izrecno označeno v registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo.

Prokura se sklene s sklenitvijo pogodbe o prokuri, kjer stranki določita svoje obveznosti.

e-obrazec e-obrazec - Pogodba o prokuri

Kdo odloča o podelitvi prokure, je odvisno od oblike družbe. Pri s.p.-ju odloča podjetnik. Pri osebnih družbah, kot sta k.d. in d.n.o., o tem odločajo vsi družbeniki. Pri d.o.o. postavitvi prokurista odločajo družbeniki, razen če družbena pogodba, v določbah o upravljanju družbe, določa drugače.

  Pogodba o prokuri
Pogodba o prokuri

Prokurista je potrebno vpisati v poslovni register, ter ga prijaviti v obvezna socialna zavarovanja.

Prokura se lahko vsak čas prekliče.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.