Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
22. oktober 2021 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Krajši delovni čas zaradi starševstva
Kdaj ima starš pravico do dela s krajšim delovnim časom?

Prvi šolski dan

Starši imajo v prvih letih otrokovega odraščanja možnost koristiti delo s krajšim delovnim časom. Delodajalec delavcu te pravice ne more odreči.

V nadaljevanju bomo preverili, kakšni so pogoji za koriščenje krajšega delovnega časa zaradi starševstva in kako to pravico delavec uveljavi.

 

Kdo lahko koristi krajši delovni čas zaradi starševstva?

Pravico do dela s krajšim delovnim časom lahko uveljavlja eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti.

Šteje se, da eden od staršev neguje in varuje otroka, če ima starševsko skrb in otroka dejansko neguje in varuje. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, se šteje, da drugi od staršev ne neguje in varuje otroka.

Prav tako lahko možnost s krajšim delovnim časom koristi eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pro čemer je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega neprenosljivo za vsakega od staršev.

Kljub temu pa ima samo eden od staršev pravico do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, če:

  • je drugi od staršev umrl,
  • je drugi od staršev zapustil otroka,
  • je drugemu od staršev odvzeta starševska skrb,
  • so drugemu od staršev prepovedani stiki z otrokom v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja oziroma je bil drugemu od staršev izrečen ukrep prepovedi približevanja po predpisih, ki urejajo policijo in preprečevanje nasilja v družini ali je na prestajanju zaporne kazni v zavodu za prestajanje zaporne kazni in ne varuje in neguje otroka,
  • je drugi od staršev s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za varstvo in vzgojo otroka ali na drug način zanemarja starševsko skrb, na podlagi mnenja pristojnega centra,
  • če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugemu od staršev oziroma živi samo z drugim od staršev, ki varuje in neguje otroka,
  • da postane eden od staršev na podlagi mnenja zdravnika trajno ali začasno nesposoben za nego in varstvo otroka,
  • drugi od staršev ni zavarovanec za starševsko varstvo.

Eden od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta starosti otroka, kar se uveljavlja pri centru na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Krajšega delovnega časa ne morejo koristiti starši otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu ali zdravstveni ustanovi, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali če je otrok v rejništvu, razen če je obdobje krajše od 30 dni v letu.

 

Kolikšna je delovna obveznost delavca?

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.

 

Postopek koriščenja pravice

Preden delavec koristi pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, mora delodajalca o tem obvestiti 30 dni pred nastopom.

e-obrazec e-obrazec: Vloga delavca za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

  Vloga delavca za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
Vloga delavca za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Delodajalec delavcu pravice do krajšega delovnega časa na podlagi starševstva ne more odreči, četudi bi delna odsotnost delavca motila delovni proces.

Na podlagi dogovora delodajalec in delavec skleneta bodisi novo pogodbo o zaposlitvi, ali pa aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, kjer se dogovorijo obveznosti strank v obdobju, ko bo delavec opravljal delo s krajšim delovnim časom.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

e-obrazec e-obrazec: Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva

  Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Več o tem:

Po sklenitvi aneksa, delavec uveljavlja pravico do plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega (Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva).

 

Plača v času dela s krajšim delovnim časom

Delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti. Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

 

Starši, ki opravljajo dejavnost

Pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva lahko koristijo tudi starši, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačujejo prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko.

 

Odrekanje pravice delavcu

Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva je pravica starša, ki mu je delodajalec ne more odreči ali kako drugače omejevati.

V primeru kršitev ima delavec pravico podati prijavo na pristojno enoto Inšpekotrata RS za delo. Globa za delodajalca znaša od 3.000,00 do 5.000,00 EUR in od 300,00 do 600,00 EUR za odgovorno osebo delodajalca.

e-obrazec e-obrazec: Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca

Prav tako delavec v času krajšega delovnega časa ne sme opravljati nadurnega dela, delodajalec pa mu ne sme neenakomerno razporediti delovnega časa.

Več o tem:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 17 let izkušenj
Preko 17 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT
Sklep o imenovanju odgovorne osebe za preverjanje pogoja PCT
Obvestilo o izpolnjevanju PCT pogoja
Opozorilo zaradi neplačevanja samotestiranja
Evidenčni list samotestiranja

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2021.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.