Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Davek na nepremičnine
Kakšen bo davek, do kdaj ga bo potrebno plačati, v koliko obrokih, kakšni so novi roki za spreminjanje podatkov...?

Kakšna bo obdavčitev Vaših nepremičnin?

Zakon o davku nepremičnin predvideva obdavčitev za lastnike nepremičnin, glede na vrednost, ter tudi glede na vrsto nepremičnine.

Zakon je doživel že tudi nekaj sprememb, med drugim ni več rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin, sprememnili pa so se tudi roki in načini plačila davka.

V naslednjem članku bomo pogledali, kje pogledati vrednost nepremičnin, kako zamenjati zavezanca za plačilo davka, do kdaj lahko po novem spreminjate podatke o nepremičninah, v koliko obrokih in do kdaj boste morali plačati davek, ter kakšne so davčne stopnje, po katerih bodo obdavčene Vaše nepremičnine.

Ustavno sodišče je dne 28.03.2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, tako da spodaj opisana obdavčitev nepremičnin ne bo stopila v veljavo.

Odločitev ustavnega sodišča, lahko preberete tu.

 

Kje dobiti podatke, o vrednosti nepremičnine?

Do podatkov o vrednosti nepremičnin, lahko dostopate preko spletnega portala Prostor.

Kakšen je postopek vpogleda vrednosti nepremičnine, lahko preberete v članku: Kje dobiti podatke o svoji nepremičnini?

Za stanovanjske stavbe bo vrednost, od katere se bo odmeril davek, za leto 2014 znašala 80%, za leto 2015 pa 90% te ocenjene vrednosti.

 

Kako zamenjati zavezanca za plačilo davka na nepremičnine?

Če želi zavezanec za plačilo davka (lastnik nepremičnine), da zavezanec za plačilo davka postane druga oseba, ima na voljo:

1. Vpis osebne sližnosti

V primeru osebne služnosti je zavezanec za plačilo davka na nepremičnine oseba, ki je imetnik osebne služnosti (in ne lastnik).

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o ustanovitvi osebne služnosti za stanovanje ali hišo (pogodba o osebni služnosti)

Več si lahko preberete v članku: Kako vpisati osebno služnost na nepremičnini?

  Pogodba o ustanovitvi osebne služnosti za stanovanje ali hišo (pogodba o osebni služnosti)
Pogodba o ustanovitvi osebne služnosti za stanovanje ali hišo (pogodba o osebni služnosti)

POZOR!

Da je zavezanec za plačilo davna na nepremičnine imetnik služnosti, mora biti služnost podeljena za celotno nepremičnino

 

2. Podaritev / prodaja nepremičnine:

V tem primeru se zamenja lastnik nepremičnine in posledično tudi zavezanec za plačilo davka na nepremičnine.

Več o postopku podaritve oz. prodaje nepremičnine lahko preberete v člankih:
Darilna pogodba - Kako podariti avtomobil ali hišo...?
Kako kupiti oz. prodati nepremičnino?

 

Kakšne so stopnje obdavčitve?

Do podatkov o vrednosti nepremičnin, lahko dostopate preko spletnega portala Prostor.

Stanovanjske nepremičnine - 0,15%

Sprememba zakona davka na nepremičnine izenačila rezidenčne in nerezidenčne stanovanjske nepremičnine.

Med stanovanjske nepremičnine spadajo stanovanjski objekti, v katerih zavezanec biva, ali jih daje v odplačni najem.

e-obrazec e-obrazec: Najemna pogodba za stanovanje ali hišo

 

Izjeme pri stanovanjskih objektih:

 • Pri stanovanjskih nepremičninah, ki so ocenjene nad 500.000 EUR, se davčna stopnja za vrednost nad 500.000 EUR poveča za 0,25 odstotne točke, torej se ta del pri rezidenčnih nepremičninah obdavči z 0,40%.
  Po višji stopnji se obdavči le vrednost nad 500.000 EUR (če je denimo rezidenčna hiša vredna 550.000 EUR, je davek: 500,000 EUR x 0,15% + 50.000 EUR x 0,40%).
 • Prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka so zavezani za stanovanjske nepremičnine plačati le 50% davka (DURS bo sam pridobil podatke o teh zavezancih po uradni dolžnosti).
 • Invalidi na invalidskih vozičkih so zavezani za stanovanjske nepremičnine plačati 70% davka. Za to morajo oddati posebno vlogo, ki je na voljo na spletni strani DURS-a (kliknite tu).

 

Poslovne in industrijske stavbe

Za poslovne in industrijske stavbe velja davčna stopnja 0,75%.

Za poslovne energetske objekte in poslovna zemljišča velja davčna stopnja 0,40%.

 

Zemljišča

Za zemljišča za gradnjo stavb in druga zemljišča velja davčna stopnja 0,50%.

 

Kmetijski objekti in zemljišča

Za kmetijske objekte velja davčna stopnja 0,30%.

Za kmetijska zemljišča velja davčna stopnja 0,15%.

Za gozdna zemljišča velja davčna stopnja 0,07%.

 

Izjeme pri kmetijskih zemljiščih:

 • Za kmetijska in gozdna zemljišča, ki po dejanski rabi niso trajni nasadi, je predvidena zgornja meja obdavčitve. Kmetijska zemljišča 20 EUR / hektar, gozdna pa 5 EUR / hektar.

 

Stavbe za javno rabo

Za druge stavbe - stavbe za javno rabo in drugo splošno rabo velja davčna stopnja 0,50%.

 

Nelegalne gradnje

Za nelegalno zgrajene stavbe, se osnovna stopnja davka, (ki je določena za to nepremičnino), poveča za trikrat.

 

Nepremičnine, ki so oproščene davka:

 • kulturni spomeniki, ki služijo za javno in splošno rabo,
 • sakralni objekti v lasti registriranih verskih skupnosti,
 • neplodna zemljišča,
 • varovalni gozdovi,
 • gozdni rezervati.

 

Osebe, ki so oproščene davka:

 • humanitarne organizacije,
 • diplomatska predstavništva,
 • mednarodne organizacije,
 • institucije EU.

 

Načini plačila davka v 2014

Zavezanci bodo odločbo o plačilu davka prejeli najkasneje do 15. julija 2014. Zavezanec, ki odločbe ne bo prejel do 31. julija 2014, mora o tem obvestiti davčni organ, najkasneje do 15. avgusta 2014.

Plačilo davka za fizične osebe:

Datum do katerega je potrebno poravnati posamezen obrok
Višina davka št. obrokov 1. obrok 2. obrok 3. obrok 4. obrok
do 50,00 EUR 1 30.9.2014
od 50,00 EUR do 200,00 EUR 2 30.9.2014 31.10.2014
od 200,00 EUR do 400,00 EUR 3 30.9.2014 31.10.2014 30.11.2014
nad 400,00 EUR 4 30.9.2014 31.10.2014 30.11.2014 31.12.2014

 

Plačilo davka za pravne osebe:

Datum do katerega je potrebno poravnati posamezen obrok
Višina davka št. obrokov 1. obrok 2. obrok 3. obrok 4. obrok
do 500,00 EUR 1 30.9.2014
od 500,00 EUR do 4.000,00 EUR 2 30.9.2014 31.10.2014
od 4.000,00 EUR do 6.000,00 EUR 3 30.9.2014 31.10.2014 30.11.2014
nad 6.000,00 EUR 4 30.9.2014 31.10.2014 30.11.2014 31.12.2014

 

Kaj če zavezanec davka ni zmožen plačati?

Zavezanec, ki davka ni zmožen plačati (kljub 50% znižanju za prejemnike socialne pomoči in možnosti obročnega odplačila) lahko taprosi za odpis plačila davka. Več si lahko preberete na spletni strani DURS-a.

V primeru, da odpis ni možen, lahko zavezanec za davek, ki je upravičen do socialne pomoči ali varstvenega dodatka, davčnemu organu predlaga, da se davčni dolg zavaruje z vpisom zastavne pravice na nepremičnini.

Tako se na nepremičnini vknjiži prepoved odtujitve in obremenitve. Dolg (davek) se tako poplača ob odtujitvi nepremičnine (ob prodaji), ali ob dedovanju s strani dedičev, lahko pa tudi prej, če zavezanec to sam želi.

 

Do kdaj imate čas za urejanje in spreminjanje podatkov?

Lastniki nepremičnin lahko podatke urejate in spreminjate do vključno 30. aprila.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Brezplačni članki in priročniki:

Pravni dokumenti:

Nepremičnine

 

Nepremičnine in Zemljiška knjiga na Informiran.si


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.