e-obrazec 1181 - Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delominfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Delo in zaposlovanje / Delavci / Tožbe10. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom


Opis: S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti delodajalcu, ker mu ta EN MESEC ni izplačal plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je treba tožbo vložiti v roku 5 let.

Pred vložitvijo tožbe delodajalca ni potrebno posebej pozivati k plačilu zapadle denarne terjatve (je pa priporočeno), saj se lahko tožba vloži neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.

Če želite od delodajalca zahtevati plačilo zapadlih terjatev za več kot en mesec, svetujemo, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom.
Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o delovnih razmerjihDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Označite, kaj bo delavec zahteval s to tožbo?
Plačilo plače
Plačilo stroškov prevoza na delo in z dela
Plačilo stroškov prehrane med delom

 
 
Izberite delovno sodišče, ki je krajevno pristojno za to tožbo.
Za odločanje v tem sporu je poleg sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko (to je sodišče glede na kraj sedeža delodajalca), pristojno tudi sodišče, na območju katerega se opravlja ali se je opravljalo delo ali bi se moralo opravljati delo, ter sodišče, na območju katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje. Izberete lahko katerokoli od teh sodišč. V postopku v delovnih sporih se stranke oziroma udeleženci ne morejo sporazumeti o krajevni pristojnosti.

Pri ugotavljanju, katero delovno sodišče je krajevno pristojno za spore v zvezi z izplačilom regresa, si lahko delavec pomaga tudi z raziskovalno storitvijo Delovna in socialna sodišča - krajevna pristojnost, ki je ena od brezplačnih raziskovalnih storitev družbe INform za MS Office 2003.
Več

 
 
Vpišite ime in priimek tožeče stranke-delavca.
Primer: Peter Delal

 
 
Vpišite ulico oziroma kraj in hišno številko prebivališča delavca.
Primer: Jenkova 7

 
 
Izberite poštno številko in naziv pošte prebivališča delavca.
Primer: 2000 Maribor

 
 
Vpišite svoj EMŠO (EMŠO delavca):

 
 
Kako se glasi naziv tožene stranke - delodajalca?
Navedite ime in priimek oziroma firmo delodajalca.
Primer: Medved d.o.o.

 
 
Vpišite ulico oziroma kraj in hišno številko kjer ima delodajalec prebivališče oziroma sedež?
Primer: Medvedova 7

 
 
Vpišite davčno številko delodajalca:
Primer: Si41414152

 
 
Vpišite matično številko delodajalca:
Primer: 182541000

 
 
Izberite poštno številko in naziv pošte prebivališča oziroma sedeža delodajalca.

 
 
Navedite, na katero plačilno obdobje se nanaša neplačana terjatev, ki jo imate do delodajalca.
Navedite na primer:
obdobje od .... do....... ali
mesec ......
Primer:
"obdobje od 1.8.2005 do 30.8.2005" ali "mesec avgust 2005"

 
 
Navedite datum, do katerega naj bi delavec dobil izplačane vtoževane terjatve.
Plača se izplačuje najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Plačilno obdobje ne sme biti daljše od enega meseca. Običajno delodajalci izplačujejo plače 15. v mesecu za pretekli mesec.

Primer: 15.9.2005

 
 
Vpišite datum prvega naslednjega dne, ki sledi dnevu, do katerega bi moral delodajalec nakazati delavcu vtoževane denarne terjatve.
Primer: če bi moral delodajalec terjatve nakazati 15.9.2005, je prvi naslednji dan, ki sledi temu dnevu, 16.9.2005
Več

 
 
Navedite, kateri dokazi oziroma listine bi lahko sodišču pomagali k rešitvi spora.
Kopije listin priložite k tožbi v dveh izvodih - en izvod potrebuje sodišče, drugega pa tožena stranka (delodajalec).
Dokaze pišite v alinejah, in sicer vsak dokaz - listino v svoji vrstici.

Pomembno: navedite tudi dokaze, s katerimi razpolaga tožena stranka (delodajalec), če so pomembni za odločitev sodišča.
Primer:
- pogodba o zaposlitvi
- listina o odpovedi pogodbe o zaposlitvi
- evidenca o prisotnosti delavca v tem vtoževanem obdobju na delu - sodišču naj jo predloži tožena stranka
Več

 
 
Ali ste pri tem delodajalcu še vedno v delovnem razmerju?
DA
NE

 
 
Na katerem delovnem mestu ste oziroma ste bili zaposleni?
Primer: natakar

 
 
 Nazaj
Naprej 

PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
14 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom - S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti delodajalcu, ker mu ta  EN MESEC ni izplačal plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je treba tožbo vložiti v roku 5 let.

Pred vložitvijo tožbe delodajalca ni potrebno posebej pozivati k plačilu zapadle denarne terjatve (je pa priporočeno), saj se lahko tožba vloži neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.

Če želite od delodajalca zahtevati plačilo zapadlih terjatev za več kot en mesec, svetujemo, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom.
Cena:19,90 EUR (199 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1181 - Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom e-obrazec 1181 - Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom e-obrazec 1181 - Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: