e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnineinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Nepremičnine / Nepremičninske pogodbe10. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Menjalna pogodba za nepremičnine


Opis: Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar (nepremičnino), tako, da bo ta na njej pridobil pravico razpolaganja oziroma lastninsko pravico. Iz menjalne pogodbe nastanejo za vsakega pogodbenika obveznosti in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca.

Pogodba je uporabna za menjavo vseh vrst nepremičnin (stanovanj, njiv, travnikov, gozdov, poslovnih prostorov...).

Pogodba, ki jo izdelate s tem e-obrazcem, vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega se obe stranki v zemljiški knjigi vpišeta kot nova lastnika na nepremičninah.

V primeru, da gre za posel med zakoncema (ali zunajzakonskima partnerjema), mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa. Za postopek prenosa lastništva je na občini, kjer nepremičnina leži, potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. To potrdilo ni potrebno, v kolikor je predmet pogodbe samostojen del objekta
Pred sklenitvijo menjalne pogodbe morata stranki preveriti zemljiškoknjižno stanje vseh nepremičnin, ki so predmet posla. Ta posebna skrbnost je zahtevana, ker se šteje, da so vsi podatki, vpisani v zemljiško knjigo vsem znani. Tako se stranka, ki bi glede pravnega stanja predmeta pogodbe (t. j. menjanih nepremičnin) bila v zmoti, na to ne more sklicevati.


Za postopek prenosa lastništva je na občini, kjer nepremičnina leži, potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. To potrdilo ni potrebno, v kolikor je predmet pogodbe samostojnem delu objekta v etažni lastnini (npr. stanovanje v bloku).


e-obrazec - Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča.


Vnesite ime, priimek, naslov in EMŠO (oz. firmo, sedež, matično številko ter zastopnika) prve stranke:
Kot prva stranka lahko nastopi tudi več oseb. V tem primeru pišite enega pod drugim.

npr.:
Janez Novak, Dunajska 12, 1000 Ljubljana, EMŠO: 12345678
oz.
Prodajalec d.o.o., Celovška 23, 1000 Ljubljana, MŠ: 12344321, ki jo zastopa direktor Borut Dolenc

 
 
Vpišite ime, priimek, EMŠO ter naslov (oz. firmo, sedež, matično št. ter zastopnika za pravno osebo) druge stranke:
npr.:
Tine Novak, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, EMŠO: 13232322
oz.
Kupec d.o.o., Celovška 43, 1000 Ljubljana, MŠ: 43211234, ki jo zastopa direktor Mirko Banovec

 
 
Vpišite nepremičnino prvega (in njen ID-znak), katera se menja za nepremičnino drugega. Pripišite tudi velikost lastniškega deleža na tej nepremičnini. Če nameravate zamenjati več nepremičnin ene stranke za eno ali več nepremičnin druge stranke, pišite nepremičnine v alineah eno pod drugo.
Podatke o nepremičnini boste našli v zemljiškoknjižnem izpisku. Tega dobite na strani sodišča (kliknite tu). Kako do zemljiškoknjižnega izpiska, lahko preberete tu: Kje dobiti izpisek iz zemljiške knjige?

Uporabnikom, ki boste za izdelavo pogodbe uporabili naš e-obrazec, pridobimo izpisek iz zemljiške knjige brezplačno.
Za izpisek pokličite: 051 / 204 - 821.

Če menjate celotno nepremičnino, kot velikost lastniškega deleža navedite: "1/1", če menjate polovico navedite: "1/2", itd.

Primer za stanovanje v večstanovanjski stavbi:
- posamezni del št. 1, v stavbi št. 10, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: del stavbe 2636-10-1, do 1/1 celote,

Primer za parcelo:
- parcela št. 100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 100, do 1/3 celote,

Primer za stavbno parcelo:
- parcela št. *100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 *100, do 1/3 celote,

Primer za enostanovanjsko stavbo (npr. hišo) - vpišejo se podatki o parceli, na kateri stoji hiša:
- parcela št. 12/1, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 12/1, do 1/2 celote,
Več

 
 
Vpišite nepremičnino drugega (in njen ID-znak), ki se menja za nepremičnino prvega, z navedbo velikosti lastniškega deleža. Podatke o nepremičnini vnesite na isti način kot ste vnesli za nepremičnino prvega.

Tudi tu v primeru menjave večih nepremičnin, te v alineah navedite eno pod drugo.
Podatke o nepremičnini boste našli v zemljiškoknjižnem izpisku. Tega dobite na strani sodišča (kliknite tu). Kako do zemljiškoknjižnega izpiska, lahko preberete tu: Kje dobiti izpisek iz zemljiške knjige?

Uporabnikom, ki boste za izdelavo pogodbe uporabili naš e-obrazec, pridobimo izpisek iz zemljiške knjige brezplačno.
Za izpisek pokličite: 051 / 204 - 821.

Če menjate celotno nepremičnino, kot velikost lastniškega deleža navedite: "1/1", če menjate polovico navedite: "1/2", itd.

Primer za stanovanje v večstanovanjski stavbi:
- posamezni del št. 1, v stavbi št. 10, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: del stavbe 2636-10-1, do 1/1 celote,

Primer za parcelo:
- parcela št. 100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 100, do 1/3 celote,

Primer za stavbno parcelo:
- parcela št. *100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 *100, do 1/3 celote,

Primer za enostanovanjsko stavbo (npr. hišo) - vpišejo se podatki o parceli, na kateri stoji hiša:
- parcela št. 12/1, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 12/1, do 1/2 celote,

 
 
Kolikšna je vrednost nepremičnine prve stranke (oz. skupna vrednost nepremičnin, ki jih ta menja)?
Znesek vpišite v EUR, brez oznake valute (€ oz. EUR).
Več

 
 
Kolikšna je vrednost nepremičnine druge stranke (oz. skupna vrednost nepremičnin, ki jih ta menja)?
Znesek vpišite v EUR, brez oznake valute (€ oz. EUR).

 
 
V kolikor obstaja pri vrednostih menjanih nepremičnin razlika v korist katere od strank, lahko tu vpišete kako oz. na kakšen način naj se ta razlika poravna. Če razlike ni, pustite to okence prazno.
npr.:
Razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin, se Joško Grabnar zaveže plačati Mitji Dolencu ob overitvi podpisov in prevzemu lastniške posesti nepremičnin. Plačio razlike v korist Mitje Dolenca se izvede na transakcijski račun št. 0201 0275 5312 902, odprt pri NLB d.d., Ljubljana, in sicer ob overitvi podpisa Mitje Dolenca na tej pogodbi.

 
 
Če želite, lahko tu določite pogodbeno kazen, ki jo bo morala plačati stranka, katera bo zamujala z overitvijo svojega podpisa pri notarju ali z izročitvijo nepremičnine v sopogodbenikovo posest.

Kazen določite v dnevnem znesku.

Če se za določitev kazni ne odločite, vpišite številko 0.
Znesek naj bo dnevni (kazen za vsak dan zamude), vpišite pa ga v EUR, brez oznake valute (€ oz. EUR).

npr.:
"50" , "30" ali "0" - (če se za kazen ne odločite)

 
 
Navedite vsa pravna in javnopravna bremena za posamezno nepremičnino, ki jo bremenijo ter so obema strankama znana (npr. hipoteka ali zastavna pravica na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, služnost, užitek, neplačani računi za tekoče vzdrževalne stroške, davki, nujna pot...). Če bremen na nepremičnini ni, pustite to polje prazno.
Vsaka od strank mora nasprotno stranko seznaniti o vseh javnopravnih bremenih glede nepremičnine, ki jo menja. V kolikor bo nasprotni stranki takšno breme zamolčano ali ostalo neznano, bo ta imela pravico pogodbo izpodbijati.

Bremena navedete po vrsti, tako da je razvidno katera bremena so na posamezni nepremičnini.

npr.:
hipoteka iz dne 12.4.2000 na parc. št. 843, vpisana v z. k. vl. št. 116, k. o. Spodnja Šiška, ...

 
 
Kdo bo predlagal zemljiškoknjižni vpis?
Več

 
 
Kdo krije stroške notarskih storitev?
Več

 
 
Kdo plača stroške vknjižbe v zemljiško knjigo?

 
 
Kdo bo plačal davek?
Več

 
 
Vnesite kraj in datum sklčenitve pogodbe:
npr.: "Ljubljana, 15.4.2010"

 
 
 Nazaj
Naprej 

PRIJAVA
Korak 3/5
Predviden čas izpolnjevanja
10 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Menjalna pogodba za nepremičnine - Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar (nepremičnino), tako, da bo ta na njej pridobil pravico razpolaganja oziroma lastninsko pravico. Iz menjalne pogodbe nastanejo za vsakega pogodbenika obveznosti in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca.

Pogodba je uporabna za menjavo vseh vrst nepremičnin (stanovanj, njiv, travnikov, gozdov, poslovnih prostorov...).

Pogodba, ki jo izdelate s tem e-obrazcem, vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega se obe stranki v zemljiški knjigi vpišeta kot nova lastnika na nepremičninah. 

V primeru, da gre za posel med zakoncema (ali zunajzakonskima partnerjema), mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa.
Za postopek prenosa lastništva je na občini, kjer nepremičnina leži, potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. To potrdilo ni potrebno, v kolikor je predmet pogodbe samostojen del objekta
Cena:39,89 EUR (399 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnine e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnine e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnine

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: