e-obrazec 1539 - Predlog za izvršbo - izterjava preživnineinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Pravne zadeve / Družina in dedovanje19. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Predlog za izvršbo - izterjava preživnine


Opis: Ta predlog je namenjen upniku - polnoletnemu oztoku ali staršu mladoletnega otroka, ki želi od dolžnika - drugega starša otroka oziroma zavezanca za plačilo preživnine doseči plačilo preživnine, določene na podlagi sodne odločbe ali sodne poravnave. Sklep o izvršbi izda krajevno pristojno okrajno sodišče na podlagi tega predloga za izvršbo. Postopek temelji na Zakonu o izvršbi in zavarovanju.

Izvršbo je mogoče začeti neposredno, z vložitvijo tega predloga in priložitvijo sodne odločbe ali poravnave, s katero je plačevanje preživnine določeno ter priložitvijo morebitne odločbe centra za socialno delo, s katero je višina preživnine revalorizirana (usklajena z inflacijo). Kakršnokoli poprejšnje pravdanje tako ni potrebno.
S tem predlogom se predlaga izvršba na denarna sredstva, ki jih ima zavezanec za plačevanje preživnine na svojem bančnem računu, lahko pa dodatno še na premičnine, ki se nahajajo na njegovem naslovu prebivanja.

Izberite okrajno sodišče, pri katerem boste vložili predlog za izvršbo.
Krajevna pristojnost sodišča je določena na podlagi stalnega ali začasnega prebivališča dolžnika (zavezanca za plačevanje preživnine).

 
 
Vpišite ime in priimek otroka, za katerega se zahteva plačevanje preživnine.
Če je otrok več, pišite enega za drugim.

Primer: Teja Novak, Matej Novak

 
 
Kdo vlaga predlog za izvršbo?

 
 
V primeru, da predlog za izvršbo vlaga starš, ki zastopa mladoletnega otroka, vpišite ime in priimek starša otroka.
V primeru, da predlog za izvršbo vlaga polnoleten otrok sam, pustite to polje prazno.
Primer: Jožica Novak

 
 
Vpišite vaš naslov.
Primer: Upniška cesta 10, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite banko in številko bančnega računa, na katerega želite prejeti nakazilo denarnih sredstev.
Primer: SI56 1234 1234 1234 123, odprt pri NLB d.d.

 
 
Vpišite ime in priimek dolžnika (zavezanca za plačevanje preživnine):
Primer: Tone Novak

 
 
Vpišite naslov na katerem dolžnik prebiva ter njegov EMŠO ali rojtni datum.
Primer: Dolžniška cesta 20, 1000 Ljubljana, EMŠO 2312964500478
ali Dolžniška cesta 20, 1000 Ljubljana, rojen 23. 12. 1964

 
 
Navedite sodbo (sodišče, ki jo je izdalo, operativno številko in datum izdaje), s katero je določeno plačevanje preživnine. V kolikor je glede preživnine bila sklenjena sodna poravnava, vpišite navedene podatke za zapisnik te poravnave.
Primer:
sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I P 124/11, z dne 12. 3. 2011
ali
zapisnik sodne poravnave, sklenjene na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. I P 124/11, z dne 12. 3. 2011

 
 
Vpišite mesečni obrok preživnine, ki bi ga moral zavezanec plačevati mesečno. Višina je določena na podlagi sodbe Okrožnega sodišča, lahko pa je kasneje prišlo do revaloralizacije in je nova višina mesečnega zneska preživnine določena z obvestilom Centra za socialno delo. V slednjem primeru vpišite revaloriziran znesek. predlogu za izvršbo pa priložite tudi to obvestilo.
Vpišite le znesek, brez navedbe valute (EUR, €).

Primer: 120,00

 
 
Od katerega dne dalje zavezanec ne plačuje več preživnine.
Primer: 15.5.2011

 
 
Vpišite skupno vsoto vseh mesečnih obrokov neplačane preživnine:
Znesek vpišite brez navedbe valute (EUR, €).

Primer: 360,00

 
 
Za zahtevanje obresti od neplačanih zneskov preživnine, po alineah navedite višine zneskov mesečnega obroka preživnine, za katere bi zahtevali obresti ter datum, kdaj naj bi bili ti zneski plačani (ker je od dneva zapadlosti posameznega obroka preživnine do dneva vložitve predloga za izvršbo lahko prišlo do revalorizacije višinine mesečnega obroka preživnine (na podlago odločbe Centra za socialno delo), se lahko zneski razlikujejo, kar upoštevajte pri navedbi).
npr.:
- 100 EUR od 16. 1. 2011 do plačila
- 100 EUR od 16. 2. 2011 do plačila
- 120 EUR od 16. 3. 2011 do plačila
- 120 EUR od 16. 4. 2011 do plačila

 
 
Navedite banko in številko dolžnikovega računa zoper katerega bo potekala izvršba.
Če številke dolžnikovega računa ne poznate, pustite polje prazno. V tem primeru bo sodišče opravilo poizvedbo o dolžnikovem računu samo.

 
 
Če želite, da se izvršba opravi tudi na na dolžnikove premičnine, navedite ime, priimek in naslov izvršitelja katerega želite, da opravi izvršbo.

V nasprotnem primeru pustite to polje prazno. V tem primeru boste podali izvršbo samo na dolžnikov transakcijski račun.

Seznam izvršiteljev najdete tu...
Seznam izvršiteljev najdete tu: Seznam izvršiteljev

Primer: Janez Izvršitelj, Kamniška cesta 22, Ljubljana

 
 
Vpišite morebitne stroške fotokopiranja, ki ste jih imeli v zvezi z vložitvijo predloga za izvršbo.
V primeru, če boste vpisali podatek, bo predlog za izvršbo vseboval tudi predlog za povrnitev navedenih stroškov.

Znesek vpišete skupaj z oznako valute (EUR). Če teh stroškov niste imeli, pustite to polje prazno.

Primer: 1,50 EUR

 
 
Vpišite morebitne stroške poštnine, ki ste jih imeli v zvezi z vložitvijo predloga za izvršbo.
V primeru, če boste vpisali podatek, bo predlog za izvršbo vseboval tudi predlog za povrnitev navedenih stroškov.

Znesek vpišete skupaj z oznako valute. Če teh stroškov niste imeli, pustite to polje prazno.

Primer: 3,00 EUR

 
 
Navedite še kakšen drug strošek, ki ste ga imeli zaradi vložitve predloga za izvršbo.
Če niste imeli drugih stroškov, pustite to polje prazno.

Primer:
- izdelava predloga za izvršbo: 11,90 EUR

 
 
Vpišite kraj vložitve predloga za izvršbo.
Primer: Ljubljana

 
 
Ali želite, da sodišče izda tudi predhodno odredbo za zavarovanje obrokov preživnine, ki bodo zapadli v prihodnem letu?
Za še ne zapadle zneske zakonite preživnine se lahko predlaga izdajo predhodne odredbe. Ena izmed možnosti oz. oblik predhodne odredbe je npr. blokada dolžnikovega računa, ki jo lahko tu predlagate, če izberete DA.

 
 
Vpišite datum vložitve predloga za izvršbo.
Primer: 12.1.2012

 
 
 Nazaj
Naprej 

PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
8 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Predlog za izvršbo - izterjava preživnine - Ta predlog je namenjen upniku - polnoletnemu oztoku ali staršu mladoletnega otroka, ki želi od dolžnika - drugega starša otroka oziroma zavezanca za plačilo preživnine doseči plačilo preživnine, določene na podlagi sodne odločbe ali sodne poravnave. Sklep o izvršbi izda krajevno pristojno okrajno sodišče na podlagi tega predloga za izvršbo. Postopek temelji na  Zakonu o izvršbi in zavarovanju.Izvršbo je mogoče začeti neposredno, z vložitvijo tega predloga in priložitvijo sodne odločbe ali poravnave, s katero je plačevanje preživnine določeno ter priložitvijo morebitne odločbe centra za socialno delo, s katero je višina preživnine revalorizirana (usklajena z inflacijo). Kakršnokoli poprejšnje pravdanje tako ni potrebno.
Cena:11,90 EUR (119 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1539 - Predlog za izvršbo - izterjava preživnine e-obrazec 1539 - Predlog za izvršbo - izterjava preživnine e-obrazec 1539 - Predlog za izvršbo - izterjava preživnine

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: