e-obrazec 1704 - Interni akt za poslovanje z davčno blagajnoinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Računovodstvo in davki / Računovodstvo26. maj 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Interni akt za poslovanje z davčno blagajno


Opis: Skladno s 5. členom Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), mora vsak podjetje, ki sprejema gotovinska plačila, pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju, preko davčnih blagajn, v internem aktu predpisati pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, narediti popis poslovnih prostorov in dodeliti oznake poslovnim prostorom.

Ta interni akt morate (na zahtevo davčnega inšpektorja) predložiti davčnemu organu. Ta interni akt morate sprejeti, pred izdajo prvega davčno potrjenega računa.

Interni akt o določitvi pravil za dodeljevanje zaporednih številk računov, popisu poslovnih prostorov in dodelitvi oznak poslovnim prostorom, lahko izdelate preko spodnjega e-obrazca.
Globe za zavezanca, ki ne sprejme tega akta znašajo
 • od 10.000 do 125.000 EUR za srednje ali veliko gospodarsko družbo;

 • od 3.000 do 50.000 EUR za samostojnega podjetnika;

 • od 1.200 do 10.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

  Uporaba davčnih blagajn oz. davčno potrjevanje računov je od 1.1.2016 obvezna za zavezance, ki prejemajo gotovinska plačila.


  Kljub temu ni potrebno davčno potrjevati računov pri:

  1. dobavi blaga, ki opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in za kateri se kot kraj dobave, šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 EUR, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija;
  2. dobavi telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci, po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost;
  3. kontinuiranih dobavah blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter v telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.


  Če podjetje izdaja račune v različnih dejavnostih, mu ni potrebno davčno potrjevati računov le za dobave iz iz zgornjih alinej. Za ostale dejavnosti podjetja, kjer posluje z gotovino, je davčno potrjevanje računov obvezno.


  Vpišite naziv podjetja, ki sprejema ta interni akt:
  Primer:
  POZ, podjetje za gradnjo in obnovo zemljank, d.o.o.
  ali
  Jože Novak s.p.

   
   
  Vpišite naslov sedeža podjetja:
  Primer: Gradbinska ulica 3, 3000 Celje

   
   
  Vpišite davčno številko podjetja:
  Primer: SI 24242424

   
   
  Vpišite matično številko podjetja:
  Primer: 170014000

   
   
  Vpišite ime, priimek in funkcijo osebe, ki bo podpisnik tega internega akta:
  Primer: Sanja Kranjec, direktor

   
   
  Vpišite datum, ko začne veljati ta pravilnik:
  Primer: 2.1.2016

   
   
  Vpišite kraj, kjer sprejemate ta pravilnik:
  Primer: Celje

   
   
  Vpišite datum sprejema (podpisa) tega pravilnika:
  Ta interni akt mora biti (tudi datumsko) sprejet še pred prvim izdanim (in davčno potrjenim) računom.

  Primer: 20.12.2015

   
   
  Ali želite vnesti podatke o nepremičnih poslovnih prostorih (nepremičninah), v katerih izdajate račune?
  V interni akt morate navesti vsak posamezen poslovni prostor, v katerem izdajate račune.

  Za nepremičen poslovni prostor se šteje nepremičen prostor, v katerem stalno, občasno ali začasno izdajate račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju. Kot poslovni prostor se lahko šteje del ali več ločenih delov nepremičnega prostora, v katerih se opravlja različna dejavnost.

   
   
  Imate tudi premične poslovne prostore v katerih boste izdajali račune?
  Premičen prostor je vsak premičen objekt ali premična elektronska naprava za izdajo računov. Elektronska naprava za izdajo računov se kot poslovni prostor zavezanca šteje v primerih, ko se račun ne izda v okviru premičnega objekta. Kot poslovni prostor zavezanca se šteje tudi vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem se izdajajo računi z uporabo vezane knjige računov.

   
   
  Ali boste pri izdajanju računov izkoristili prehodno obdobje, v katerem lahko izdajate račune preko vezane knjige računov?
  V prehodnem obdobju, do 31.12.2017 lahko izvajate davčno potrjevanje računov z uporabo vezane knjige računov. Podatke o posameznem računu je v 10. delovnih dneh preko elektronske povezave, potrebno posredovati davčnemu organu. Če uporabljate vezano knjigo računov, v tem primeru ne smete v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov.

   
   
  Kako si sledi zaporedje oznak elektronskih računov?
  Zaporedne številke računov si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru ali po elektronski napravi za izdajo računov.

   
   
  Vpišite oznako za elektronske naprave (davčne blagajne), ki se bodo uporabljaje v Vaših poslovnih prostorih.
  Če ne uporabljate nobene elektronske naprave (ker boste v prehodnem obdobju v vseh prostorih uporabljali vezano knjigo računov), pustite to polje prazno:
  Vpišete kratico, s katero bo označena posamezna blagajna. Polje ni obvezno.
  Če bodo elektronske naprave samo oštevilčene (npr.: 1, 2, 3,...), pustite to polje prazno.
  Če bodo blagajne oštevilčene denimo 0001, 0002, 0003,..., v to polje vpišite: 000.
  Če bodo blagajne oštevilčene denimo BLG1, BLG2, BLG3,..., v to polje vpišite: BLG.

  Primeri:
  000
  B
  BLG
  Blag
  Blagajna

   
   
   Nazaj
  Naprej 

  PRIJAVA
  Korak 1/5
  Predviden čas izpolnjevanja
  15 minut
  Storitev vsebuje:
  Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
  Navodila za uporabo dokumenta
  Vzorec končnega dokumenta:
  Interni akt za poslovanje z davčno blagajno - Skladno s 5. členom Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), mora vsak podjetje, ki sprejema gotovinska plačila, pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju, preko davčnih blagajn, v internem aktu predpisati pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, narediti popis poslovnih prostorov in dodeliti oznake poslovnim prostorom.Ta interni akt morate (na zahtevo davčnega inšpektorja) predložiti davčnemu organu. Ta interni akt morate sprejeti, pred izdajo prvega davčno potrjenega računa. Interni akt o določitvi pravil za dodeljevanje zaporednih številk računov, popisu poslovnih prostorov in dodelitvi oznak poslovnim prostorom, lahko izdelate preko spodnjega e-obrazca.
  Cena:19,90 EUR (199 točk)
  Zakaj uporabiti
  e-obrazec?

  Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

  Vendar običajno ni tako.

  Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

  e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


  e-obrazec 1704 - Interni akt za poslovanje z davčno blagajno e-obrazec 1704 - Interni akt za poslovanje z davčno blagajno e-obrazec 1704 - Interni akt za poslovanje z davčno blagajno

   

  POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
  Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
  Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

  NOVI e-obrazci:

  Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR (za obdelovalca osebnih podatkov)
  Sklep o imenovanju osebe odgovorne za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, določenih v internem aktu
  Sklep o imenovanju osebe, ki lahko poda dovoljenje za iznos nosilcev osebnih podatkov izven prostora upravljavca
  Sklep o imenovanju osebe, ki skrbi za ažurnost seznama odgovornih oseb evidenc osebnih podatkov
  Soglasje za obdelavo posebnih občutljivih vrst osebnih podatkov po GDPR (fizična oblika)

  STORITVE:


  AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


  ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


  PRIJAVA NA NOVICE:

  Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
  Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

  Brezplačna registracija

  Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

  © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
  Vse pravice pridržane.

  KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


  NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
  SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

  Secured by PayPal


  UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: