e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnineinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Pravne zadeve / Družina in dedovanje14. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Vloga za prenehanje plačevanja preživnine


Opis: S to vlogo starša sodišču predlagata, da odpravi obveznost plačevanja preživnine za mladoletne otroke, ki sta jih dolžna preživljati, določene v sklepu sodišča o razvezi zakonske (ali zunajzakonske) zveze, ki velja za enega (ali oba) starša.
Izberite pristojno sodišče:
Pristojno okrožno sodišče, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.

 
 
Vpišite ime in priimek matere:
Primer: Maja Novak

 
 
Vpišite naslov (ulico, hišno številko in pošto) bivališča matere:
Primer: Vzorčna ulica 12, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite EMŠO matere:
Primer: 1202980505444

 
 
Vpišite ime in priimek očeta:
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite naslov (ulico, hišno številko in pošto) bivališča očeta:
Primer: Vzorčna ulica 12, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite EMŠO očeta:
Primer: 1204984500222

 
 
Za koliko otrok želite razveljaviti plačevanje preživnine?

 
 
Naštejte imena in priimke otrok, za katere želite razveljavitev plačevanja preživnine:
Primer: Janica Novak
Primer: Janica Novak in Peter Novak
Primer: Janica Novak, Peter Novak, Ksenja Novak in Janko Novak

 
 
Vpišite naslov (ulico, hišno številko in pošto) prebivališča otrok:
Primer: Vzorčna ulica 12, 1000 Ljubljana

 
 
Zakaj je bila preživnina določena?

 
 
Na podlagi česa oz. katerega dokumenta je bila preživnina določena:
Vpišite naziv dokumenta, datum izdaje in inštitucijo, ki je dokument izdala. Če jo imate, navedite tudi opravilno številko zadeve.

Primer: Sklepa o razvezi zakonske zveze Okrožnega sodišča iz dne 15.4.2010, opr. št. IV P 555/2010

Primer: Sklepa o dodelitvi mladoletnega otroka v vzgojo in varstvo in določitvi preživnine Okrožnega sodišča iz dne 10.3.2014, oprš št. IV P 141/2014

Primer: Odločba Centra za socialno delo Koper iz dne 14.5.2013

 
 
Kdo je zavezanec za plačevanje preživnine? Kdo plačuje preživnino?

 
 
Kdo je upravičenec za prejemanje preživnine? Kdo je prejemnik preživnine?

 
 
Vpišite znesek preživnine, ki je bil določen ob razvezi (prvotni znesek preživnine):
Vpišite znesek ter oznako valute.

Primer: 150 EUR

 
 
Je bil znesek prvotne preživnine valoriziran (z odločbo s CSD-ja)?

 
 
Če je bil znesek preživnine valoriziran (torej ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili "DA"), v naslednje polje vpišite višino zadnje valorizirane preživnine. Torej znesek preživnine, določene v zadnji odločbi CSD-ja o valorizaciji.

Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili "NE", pustite to polje prazno.
Vpišite znesek in oznako valute.

Primer: 152,30 EUR

 
 
Do katerega v mesecu se plačuje preživnina?
Vpišite samo številko.

Primer: 15

 
 
Kako se plačuje preživnina?

 
 
Zakaj želita, da se plačevanje preživnine odpravi?

 
 
V alinejah, enega pod drugim navedite dokaze, ki jih boste priložili tej vlogi:
Vlogi je potrebno obvezno priložiti:
– originalni izpisek iz Rojstne matične knjige za otroka v, ki ni starejši od 6 mesecev;
– izvršilni naslov (odločbo, s katero je bila preživnina določena);

Poleg tega predlagamo, da priložite tudi:
– zadnje obvestilo centra za socialno delo (CSD) o uskladitvi preživnine (če je bila preživnina usklajena)
– originalni izpisek iz Poročne matične knjige (poročni list), ki starejši od 6 mesecev ali potrdilo upravne enote o prijavljenem stalnem skupnem gospodinjstvu (za otroka in oba starša),
- izjave prič, ki lahko potrdijo Vaše navedbe (v primeru zunajzakonske zveze), da med Vama obstaja ponovna zunajzakonska zveza (PRIMER: - izjava starih staršev otrok Jožeta in Marije Novak o ponovnem obstoju zunajzakonske zveze med staršema).

 
 
Kdaj boste plačali sodno takso?
Ob vložitvi je potrebno plačati 25,00 EUR sodne takse. Takso plačate pred vložitvijo na TRR sodišča - seznam okrožnih sodišč (v tem primeru vlogi priložite kopijo potrdila o plačilu sodne takse).
Informacije o TRR-ju sodišča se nahajajo na spletni strani posameznega sodišča (levi meni > Osnovne informacije o sodišču).

Takso lahko plačate tudi po pozivu sodišča. V tem primeru vložite vlogo brez plačila sodne takse in sodišče bo poziv in podatke za plačilo poslalo po pošti.

 
 
Vpišite kraj in datum te vloge:
Primer: Ljubljana, 10.10.2015

 
 
 Nazaj
Naprej 
PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
10 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Vloga za prenehanje plačevanja preživnine - S to vlogo starša sodišču predlagata, da odpravi obveznost plačevanja preživnine za mladoletne otroke, ki sta jih dolžna preživljati, določene v sklepu sodišča o razvezi zakonske (ali zunajzakonske) zveze, ki velja za enega (ali oba) starša.
Cena:39,89 EUR (399 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnine e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnine e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnine

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: