e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)info page
Oglaševanje na Informiran.si
Pravne zadeve / Družina in dedovanje10. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)


Opis: S tem predlogom zakonca (mož in žena), ki želita razvezati svojo zakonsko zvezo, sodišču predlagata razvezo zakonske zveze. Pogoj za to je, da sta se pred tem sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema (če imata skupne otroke), o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, če ta nima sredstev za življenje.

Če med zakoncema obstaja spor glede kateregakoli vprašanja, o katerem se morata predhodno sporazumeti, sporazumna razveza ni možna; v tem primeru je treba na sodišče vložiti tožbo na razvezo zakonske zveze.
OPOZORILO:

Preden predložite omenjeni obrazec krajevno pristojnemu Okrožnemu sodišču v reševanje, morate pred notarjem skleniti pisen Sporazum o delitvi skupnega premoženja in o skupnem stanovanju (če skupno premoženje obstaja), če imate skupne mladoletne otroke pa tudi pisen sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok (mora biti pisen, ni pa potrebno da je sestavljen pri notarju).


Izberite krajevno pristojno Okrožno sodišče, ki je pristojno za obravnavo Vašega predloga za razvezo zakonske zveze!

 
 
Vnesite ime in priimek prvega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: Tone Novak

 
 
Vnesite celotni naslov prvega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)!
Primer: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Navedite rojstni datum prvega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: 12.3.1970

 
 
Vnesite ime in priimek drugega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: Jožica Kranjec Novak

 
 
Vnesite celotni naslov drugega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)!
Primer: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Navedite rojstni datum drugega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: 1.4.1980

 
 
Vnesite datum sklenitve zakonske zveze, ki jo želite sedaj sporazumno razvezati!
Primer: 12.2.2000

 
 
Vnesite kraj sklenitve zakonske zveze, ki jo želite sedaj sporazumno razvezati!
Primer: Ljubljana

 
 
Sta zakonca v času zakonske zveze imela prijavljeno skupno bivališče?

 
 
Vnesite celotni naslov zadnjega skupnega prebivališča, na katerem sta predlagatelja živela pred razpadom njune življenjske skupnosti (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)!

V kolikor zakonca nista imela skupnega bivališča, pustite to pole prazno.
Primer: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Navedite razloge, ki so pripeljali do razpada Vaše zakonske zveze? Pišite v celih stavkih!
Primer:
Med nama je prišlo do odtujitve in nepremostljivih težav, ki jih ne moreva prebroditi...

 
 
Koliko otrok, ki so upravičeni do preživnine je trenutno v Vaši zakonski zvezi, ki jo sedaj želite sporazumno razvezati?
Pri razvezi zakonske zveze se upoštevajo otroci, ki bodo po ločitvi upravičeni do prejemanja preživnine od starša, pri katerem ne bodo živeli. To so mladoletni otroci in pa otroci mlajši od 26 let, ki se redno šolajo (četudi vpisani na izreni študij) - ti dve skupini otrok sta glede upravičenosti do preživnine izenačeni. Če imate otroke, ki bodo upravičeni do preživnine, morate sestaviti sporazum o preživljanju skupnih otrok, če so ti mladoletni pa v sporazumu tudi sodišču predlagati kdo bo skrbnik otrok, kakšna naj bo preživnina, kakšni bodo stiki,... Pri sporazumu morata starša upoštevati koristi otrok. Bistvo sklenitve in predložitve tega sporazuma sodišču je, da sodišče lahko oceni, ali je vsebina sporazuma v skladu s koristjo otrok. Če pri sporazumu korist otrok ni upoštevana, sodišče zakonske zveze ne razveže. Sporazum mora biti v pisni obliki, ni pa potrebno da bi bil v obliki notarskega zapisa. Lahko je tudi del sporazuma o delitvi skupnega premoženja (če skupno premoženje obstaja).

 
 
Je kateri od morebitnih otrok, za katere bosta uredila preživljanje po razvezi polnoleten, ter mlajši od 26 let in se še šola?

 
 
Pri kom bodo otroci po Vaši sporazumni razvezi zakonske zveze?

 
 
Ali sta zakonca razdelila skupno premoženje, ki sta ga v času razveze ustvarila z delom?
V kolikor skupno premoženje obstaja, ga morata zakonca razdeliti v obliki sporazuma, ki ga priložita temu predlogu. Sporazum o delitvi skupnega premoženja je potrebno skleniti v obliki notarskega zapisa, ki mora biti v obliki notarskega zapisa in ga mora sestaviti notar (seznam notarjev).

Kot skupno premoženje se šteje vse premoženje, ki sta ga ustvarila v času trajanja zveze z delom.
V skupno premoženje se ne šteje premoženje, ki ga ima kateri od zakoncev že pred zvezo, ali premoženje, ki ga je kdo od zakoncev (pred ali med zvezo) dobil kot darilo ali ga podedoval.

Načeloma je potrebno notarski sporazum priložiti tudi v primeru, ko zakonca skupnega premoženja nista ustvarila. V kolikor skupno premoženje ne obstaja in zato notarskega sporazuma ne bosta prilagala, bo ta predlog vseboval izjavo strank, da nista ustvarila skupnega premoženja in zato takšen sporazum ni potreben. V kolikor bo sodišče kljub temu zahtevalo sklenitev in priložitev sporazuma, vaju bo k temu pozvalo in ga bosta lahko sklenila in priložila naknadno.

 
 
Ali sta zakonca najemnika skupnega stanovanja?
Zakonca, ki sta najemnika skupnega stanovanja, morata v obliki notarskega sporazuma določiti, kdo ostane ali postane najemnik skupnega stanovanja po razvezi.

 
 
Ali sta se zakonca (poleg morebitne preživnine za skupne otroke) dogovorila tudi za preživnino za zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen?
Ta preživnina ni namenjena preživljanju morebitnih otrok, temveč gre za dodatno preživnino, ki jo zakonec po razvezi plačuje drugemu zakoncu, ki nima lastnih sredstev za preživljanje.
Ta preživnina se določi v obliki notarskega sporazuma.

 
 
Ob vložitvi tožbe za razvezo zakonske zveze je potrebno plačati sodno takso za tožbo, ki trenutno znaša 72,00 EUR.
Takso plačate ob vložitvi tožbe (preko položnice ali na drug ustrezen način), lahko pa jo plačate šele po opominu sodišča, vendar boste morali v slednjem primeru plačati še stroške opomina.

Ali boste torej sodno takso plačali takoj ob vložitvi tožbe ali šele kasneje po opominu sodišča?

 
 
 Nazaj
Naprej 

PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
7 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev) - S tem predlogom zakonca (mož in žena), ki želita razvezati svojo zakonsko zvezo, sodišču predlagata razvezo zakonske zveze. Pogoj za to je, da sta se pred tem sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema (če imata skupne otroke), o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, če ta nima sredstev za življenje.

Če med zakoncema obstaja spor glede kateregakoli vprašanja, o katerem se morata predhodno sporazumeti, sporazumna razveza ni možna; v tem primeru je treba na sodišče vložiti tožbo na razvezo zakonske zveze.
Cena:39,89 EUR (399 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev) e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev) e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: