e-obrazec 1252 - Nadzorstvena pritožbainfo page
Pravne zadeve / Ostalo20. september 2019 | Prijava |
Potrebujete pravni dokument?
Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah in tako prihranite čas, denar in živce!

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

051 / 204 82101 / 511 42 60 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Nadzorstvena pritožba

Cena:[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency] ([points] [pointsText])

Opis: Nadzorstveno pritožbo lahko vloži oseba, ki je stranka v sodnem postopku, če meni, da ji je kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, oziroma da sodišče neutemeljeno dolgo rešuje njeno zadevo.

Pritožba je možna na katerikoli stopnji sojenja, vloži pa se jo pri predsedniku sodišča, pri katerem teče postopek, ali pri ministru za pravosodje.

Namen te pritožbe je pospešitev sodnega postopka oziroma hitrejša rešitev zadeve, ni pa mogoče z njo vplivati na vsebinsko odločitev sodnika oziroma sodišča ali doseči spremembe, razveljavitve ali odprave sodne odločitve.

Nadzorstveno pritožbo lahko vloži le stranka sodnega postopka.

Označite, ali je vložnik nadzorstvene pritožbe fizična ali pravna oseba.
Vložnik je oseba, ki vlaga nadzorstveno pritožbo, ker je stranka v sodnem postopku, za katerega meni, da se vleče nerazumno dolgo.

 
 
Izberite vrsto sodne zadeve, v kateri je vložnik stranka v postopku. Če ne veste, za kakšno vrsto zadeve gre, izberite odgovor "ne vem".
Pravdna zadeva je zadeva, v kateri sodišče odloča o sporih iz osebnih in družinskih razmerij ter v sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb (npr. gospodarski spori, zapuščinski spori,...).

Kazenska zadeva je zadeva, v kateri sodišče ugotavlja, ali je obdolženec storil kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje je dejanje, ki ga je zakon opredelil kot kaznivo, še preden je bilo storjeno, ter zanj določil tudi sankcije (npr. tatvina, rop, vlom, goljufija, umor,...).

Upravna zadeva je zadeva, v kateri sodišče odloča o zakonitosti posamičnih aktov, ki jih izdajajo državni organi, organi lokalne skupnosti in druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil, s katerimi le-ti odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov (npr. zakonitost gradbenega dovoljenja, odločbe o razlastitvi, denacionalizacijske odločbe, odločbe o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja,...).

Delovna zadeva je zadeva, v kateri sodišče odloča o delovnih sporih (npr. kršitev pogodbe o zaposlitvi, neupravičena odpoved pogodbe o zaposlitvi,...).

Nepravdna zadeva je civilnopravna zadeva, glede katere med strankami praviloma ne obstaja spor (izjema mejni spor). V nepravdnem postopku ne nastopajo stranke z nasprotujočimi interesi, temveč udeleženci, ki zahtevajo izdajo odločbe v korist vseh udeležencev (npr. postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, postopek o določanju odškodnine, postopek za ureditev meje, zapuščinski postopek, zemljiškoknjižni postopek,...).

 
 
Izberite vrsto sodišča, ki obravnava sodno zadevo vložnika.

 
 

e-obrazec 1252 - Nadzorstvena pritožba e-obrazec 1252 - Nadzorstvena pritožba e-obrazec 1252 - Nadzorstvena pritožba

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 15 let izkušenj
Preko 15 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Najemna pogodba za študentsko stanovanje
Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje
Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Izjava o pripoznavi dolga

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2019.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: