e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopkuinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava / Prijave terjatev11. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku


Opis: Ta predlog je namenjen upniku, ki namerava v stečajni postopek prijaviti prednostno terjatev.
Prednostne terjatve so:

• plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
• odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
• neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
• plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
• odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
• davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz prejšnjih alinej,

• nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
• terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite,
• v postopkih zaradi insolventnosti so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

Prednostne terjatve iz 4., 5. in 6. točke ni potrebno prijaviti, saj se štejejo za pravočasno prijavljeno z dnem, ko nastanejo. Morebitni odpust obveznosti pri osebnem stečaju na prednostne terjatve ne učinkuje.

OPOZORILO glede roka za prijavo terjatev: Upnik, proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, mora svojo terjatev, ki bo nastala, če bo tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno, prijaviti v enem mesecu po dnevu, ko mu je bila vročena ta tožba.

Podatki o stečajnem postopku (pristojno sodišče, opravilna št., stečajni upravitelj,...) so navedeni v oklicu o začetku postopka.

Uporabnikom, ki boste za izdelavo prijave terjatev uporabili naš e-obrazec, pridobimo oklic o začetku postopka brezplačno.
Za pridobitev oklica o začetku postopka pokličite: 051 / 204 - 821.

Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).Izberite okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek.

 
 
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi stečajni postopek.
Primer: St 19/2011

 
 
Vpišite kraj pisanja te prijave.
Primeri: Kranj, Celje, Postojna

 
 
Vpišite datum pisanja te prijave.
Primer: 2.3.2011

 
 
Vpišite ime in priimek upnika.
Upnik je tisti, ki s to prijavo prijavlja eno ali več terjatev.

 
 
Vpišite naslov prebivališča upnika.
Npr.: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite celotno firmo dolžnika, do katerega ima upnik eno ali več terjatev.
Primer: Podjetje d.o.o., družba za trgovino in inženiring, Ljubljana
Več

 
 
Vpišite naslov dolžnikovega sedeža.
Primer: Dolžniška ulica 2, 1000 Ljubljana
Več

 
 
Vpišite ime in priimek stečajnega upravitelja.
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite skupni znesek, ki predstavlja vsoto vseh prednostnih terjatev, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki jih imate do dolžnika, ter morebitnimi stroški, ki ste jih imeli z izterjavo teh terjatev, ter jih prijavljate s to prijavo.

Pri prijavi zneskov, kot so plača, odpravnina, ipd, ... , upoštevajte bruto znesek.

Če boste prijavili tudi zamudne obresti od dneva, ko so terjatve zapadle (bi morale biti izplačane), do dneva oklica stečaja, jih lahko izračunate tu: Izračun zakonskih zamudnih obresti.

Med stroške, ki jih lahko prijavite spadajo stroški, ki so nastali pred oklicem stečaja (morebitne izterjave, tožbe, ipd,...)

Tako obresti, kot stroškov ni obvezno prijaviti in jih upoštevate, le če želite.
Vpišite samo znesek, brez oznake za valuto (EUR).

Primer: 5000

 
 
Vpišite datum izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka, ki ga je izdalo sodišče.
Sklep o začetku stečajnega postopka sprejme stečajni senat pristojnega okrožnega sodišča. Datum izdaje tega sklepa najdete v oklicu o začetku stečajnega postopka, ki se objavi na spletni strani AJPES.

Primer: 1.1.2011

 
 
Vpišite vse terjatve, ki jih imate do dolžnika, ter za vsako terjatev navedite podlago za njen nastanek oziroma listino, s katero dokazujete obstoj terjatve, ter datum nastanka posamezne terjatve.
Vsako terjatev vpišite v svojo vrstico.

Primer odgovora na to vprašanje:
- Plača za mesec december 2011 v znesku 900,00 EUR bruto, na podlagi pogodbe o zaposlitvi z dne 12.3.2008,
- Odpravnina v znesku 2.700 EUR bruto, na podlagi obvestila o prenehanju delovnega razmerja z dne 12.1.2011,
- ... na podlagi sodne odločbe Okrožnega sodišča v Ljubljanai, opr. št. II Cp 123/2010 z dne 3.3.2011,

 
 
Ali boste prijavili zamudne obresti za obdobje od zapadlosti zgornjih terjatev do oklica stečaja?
Več

 
 
Ali uveljavljate (prijavljate) tudi stroške, ki so vam nastali z uveljavljanjem terjatev zoper dolžnika v sodnem ali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka?
Gre predvsem za stroške izvršilnih in pravdnih postopkov. Sem NE spadajo stroški, ki jih imate s prijavo terjatev v stečajnem postopku.

 
 
Katero vrsto terjatve prijavljate v stečajni postopek:

 
 
 Nazaj
Naprej 
PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
10 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku - Ta predlog je namenjen upniku, ki namerava v stečajni postopek prijaviti prednostno terjatev.
Cena:19,90 EUR (199 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: