Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
torek, 16. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Sporazumna odpoved
Kako sporazumno prenehati delovno razmerje

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kot enega od možnih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja, predvideva sporazum med delavcem in delodajalcem o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Na ta način lahko preneha tako pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas kot tudi pogodba o zaposlitvi o zaposlitvi za določen čas (to je pred potekom obdobja, za katero je bila sklenjena).

e-obrazec e-obrazec: pogodba o zaposlitvi

V nadaljevanju bomo preverili določila in posledice, ki ji sporazumno prenehanje delovnega razmerja prinaša tako za delodajalca, kot tudi za delavca.

 

Predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Predlog, da delovno razmerje preneha sporazumno lahko poda katerakoli od strank. Lahko je to delodajalec, lahko je to delavec.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 
Predlog (prošnja) za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

 

Sklenitev sporazuma o prenehanju pogodbe

V kolikor se druga stranka strinja s sporazumnim prenehanjem zaposlitve, stranki podpišeta sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (sporazumna odpoved)

Pri sporazumu o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi gre za klasično pogodbo, zato morajo biti izpolnjene vse predpostavke za sklepanje in veljavnost pogodb, predvsem mora priti do soglasja med strankama.

Tako npr. ne gre za sporazum, če ena stranka drugi pošlje samo predlog ali besedilo sporazuma, druga stranka pa predloga ne sprejme in besedila sporazuma ne podpiše.

V tem primeru delovno razmerje še ne preneha, saj ni prišlo do sporazuma. Ima pa zavrnjena stranka možnost, da sama, enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi.

  Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (sporazumna odpoved)
Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (sporazumna odpoved)
Več o tem:

 

Sporazum o prekinitvi delovnega razmerja

  • sporazum mora biti v pisni obliki; sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven, kar pomeni, da sporazuma ni mogoče skleniti ustno;
  • sporazum mora obvezno vsebovati zakonska določila in opozorila o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (pri Zavodu za zaposlovanje).

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi

  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi

Delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi sporazumne razveljavitve, namreč ni upravičen do denarnega nadomestila.

Delavcu pri tem načinu prenehanja zaposlitve prav tako ne pripade odpravnina, razen če gre za upokojitev.

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca

Več o tem:
  Sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca
Sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca

 

Odpovedni rok

Odpovedni rok je ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi zavezujoč za obe stranki, pri čemer pa ga lahko stranki, če se s tem obe strinjata, tudi skrajšata.

Skrajšanje odpovednega roka je lahko določilo sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, lahko pa je tudi del ločenega sporazuma.

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o skrajšanju odpovednega roka

  Sporazum o skrajšanju odpovednega roka
Sporazum o skrajšanju odpovednega roka
Več o tem:

 

Regres, dopust in ostale pravice

Glede na to, da delavcu preneha delovno razmerje med letom, je ob sporazumnem prenehanju potrebno urediti tudi ostale pravice, ki so vezane na trajanje zaposlitve pri delodajalcu.

Delavec je tako upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta in tudi regresa za letni dopust. Morebitno vračilo, že prejetega dela regresa je prav tako lahko del sporazuma o prenehanju delovnega razmerja, lahko pa se uredi v ločenem sporazumu.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa

  Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa
Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa
Več o tem:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč v povezavi z delovnim pravom:

 

 

MojMaliPravnik.net - Pravni nasveti za majhne in velike

Uporabniki portala Informiran.si imate pri plačljivih storitvah portala MojMaliPravnik.net, s promocijsko kodo INFO15 kar 15% popust.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.