e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnaveinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava11. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave


Opis: Obrazec je namenjen upniku, katerega dolžnik se je znašel v prisilni poravnavi.

Upniki takšnega dolžnika se v oklicu o začetku postopka prisilne poravnave, ki je objavljen na spletnih straneh AJPES, pozovejo, da z obrazloženo vlogo in dokazili v roku enega meseca po objavi oklica prijavijo svoje terjatve. S pravočasno prijavo terjatve si upnik zagotovi glasovalno pravico. Upnik, ki zamudi s prijavo ali ki terjatve sploh ne prijavi, ne more glasovati o predlagani prisilni poravnavi, ohrani pa svojo terjatev, ki jo ima do dolžnika. Če je prisilna poravnava izglasovana, veljajo njeni pogoji tudi za takšno terjatev.

Od 1.1.2011, upniku pri prijavi svojih terjatev, ni več potrebno plačati sodne takse.

Upnikova dolžnost je spremljati poslovanje svojega dolžnika, kar pomeni tudi spremljati objave postopkov prisilnih poravnav na spletnih straneh AJPES, če sumi, da ima dolžnik finančne težave.
Podatki o postopku prisilne poravnave (pristojno sodišče, opravilna št., stečajni upravitelj,...) so navedeni v oklicu o začetku postopka.

Uporabnikom, ki boste za izdelavo prijave terjatev uporabili naš e-obrazec, pridobimo oklic o začetku postopka brezplačno.
Za pridobitev oklica o začetku postopka pokličite: 051 / 204 - 821.

Izberite okrožno sodišče, ki vodi postopek prisilne poravnave.

 
 
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi prisilno poravnavo.

 
 
Vpišite kraj pisanja te prijave.
Več

 
 
Vpišite datum pisanja te prijave.

 
 
Vpišite ime in priimek oziroma naziv upnika.
Upnik je tisti, ki s to prijavo prijavlja eno ali več terjatev.
Več

 
 
Vpišite naslov prebivališča oziroma sedeža upnika. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko.
Naslov mora vsebovati ulico oziroma kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko, kot je prikazano spodaj.

npr. "Prva ulica 12, 1000 Ljubljana, MŠ: 12345678".

Več

 
 
Vpišite ime in priimek upnikovega zastopnika, če upnik ima zastopnika. Če upnik nima zastopnika, pustite to polje prazno. Če ima upnik tako zakonitega zastopnika kot pooblaščenca, vpišite samo ime in priimek ter naslov pooblaščenca.
Zastopnik je lahko zakoniti zastopnik (pri fizičnih osebah praviloma eden od staršev ali skrbnik, pri pravnih osebah direktor, poslovodja, član uprave itd.) ali pooblaščenec (predvsem odvetniki).

 
 
Vpišite celotno firmo dolžnika, do katerega ima upnik eno ali več terjatev.
Npr. "Podjetje d.o.o., družba za trgovino in inženiring, Ljubljana"
Več

 
 
Vpišite naslov dolžnikovega sedeža.
Več

 
 
Vpišite ime in priimek upravitelja prisilne poravnave.
Npr. "Janez Novak".

 
 
Vpišite znesek, ki predstavlja vsoto vseh terjatev, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki jih imate do dolžnika in jih prijavljate s to prijavo.
Vpišite samo znesek, brez oznake za valuto (EUR).

Upoštevate terjatve, morebitne obresti od zapadlosti terjatve pa do začetka oklica prisilne poravnave, ter morebitne stroške, ki ste jih imeli z izterjavo pred začetkom prisilne poravnave.

 
 
Vpišite datum izdaje sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, ki ga je izdalo sodišče.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave sprejme poravnalni senat pristojnega okrožnega sodišča. Datum izdaje tega sklepa najdete v oklicu o začetku postopka prisilne poravnave, ki se objavi na spletnih straneh AJPES.

 
 
Vpišite vse terjatve, ki jih imate do dolžnika, ter za vsako terjatev navedite podlago za njen nastanek oziroma listino, s katero dokazujete obstoj terjatve, ter datum nastanka posamezne terjatve.
Vsako terjatev vpišite v svojo vrstico. Podlaga oziroma dokazi za terjatev bodo v večini primerov računi, ki ste jih izdali dolžniku, ni pa to nujno. Tako je lahko podlaga npr. tudi zahtevek iz naslova jamčevanja za stvarne in pravne napake na stvari, ki ste jo kupili od dolžnika, odškodninski zahtevki do dolžnika in podobno.

Primer odgovora na to vprašanje:
- račun št. 1234/2009 z dne 12.3.2009 v višini 123,24 EUR,
- račun št. 2345-1/2009 z dne 20.3.2009 v višini 500,67 EUR,
- račun št. 2346/2009 z dne 6.5.2009 v višini 2.000,00 EUR,
- račun št. 2349/2009 z dne 11.6.2009 v višini 12.229,30 EUR.

 
 
Ali upnik uveljavlja (prijavlja) tudi stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatev zoper dolžnika v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka prisilne poravnave?

OPOZORILO: Če upnik ne prijavi teh stroškov, se ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasproten dokaz ni dovoljen, da upnik v postopku prisilne poravnave ne uveljavlja teh stroškov.
Sem NE spadajo stroški, ki jih imate s prijavo terjatev v postopku prisilne poravnave.

 
 
Ali od katere od terjatev, ki ste jih navedli pri prejšnjem odgovoru, tečejo zamudne obresti?
Tu upoštevate zamudne obresti od zapadlosti terjatve, pa do dneva oklica prisilne poravnave.

 
 
 Nazaj
Naprej 

PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
11 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave - Obrazec je namenjen upniku, katerega dolžnik se je znašel v prisilni poravnavi.

Upniki takšnega dolžnika se v oklicu o začetku postopka prisilne poravnave, ki je objavljen na spletnih straneh AJPES, pozovejo, da z obrazloženo vlogo in dokazili v roku enega meseca po objavi oklica prijavijo svoje terjatve. S pravočasno prijavo terjatve si upnik zagotovi glasovalno pravico. Upnik, ki zamudi s prijavo ali ki terjatve sploh ne prijavi, ne more glasovati o predlagani prisilni poravnavi, ohrani pa svojo terjatev, ki jo ima do dolžnika. Če je prisilna poravnava izglasovana, veljajo njeni pogoji tudi za takšno terjatev.

Od 1.1.2011, upniku pri prijavi svojih terjatev, ni več potrebno plačati sodne takse.


Upnikova dolžnost je spremljati poslovanje svojega dolžnika, kar pomeni tudi spremljati objave postopkov prisilnih poravnav na spletnih straneh AJPES, če sumi, da ima dolžnik finančne težave.
Cena:19,90 EUR (199 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: