Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 18. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odškodnina za posledice cepljenja
Kako do odškodnine zaradi posledic cepljenja?

Odškodnina za posledice cepljenja

Če ob cepljenju zoper COVID-19 utrpimo neželene posledice, smo po novem upravičeni do izplačila odškodnine.

V nadaljevanju bomo preverili kdo je upravičen do odškodnine zaradi cepljenja zoper COVID-19, kdo jo izplača in kakšna je višina odškodnine.

 

Kdo prejme odškodnino za posledice cepljenja v 2021?

OUpravičenec do denarne odškodnine zaradi cepljenja proti COVID-19 je:

 • oseba katere cepljenje proti COVID-19 je opravil izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, ali oseba, ki jo je z zdravilom za zdravljenje COVID-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, zdravil izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in ji je nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij v skladu s predpisom, ki ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi obveznega cepljenja;
 • v primeru smrti osebe, njen zakonec oziroma partner, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski skupnosti, in starši pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom starosti, če so ga bili starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski skupnosti;a živela v zunajzakonski skupnosti, in starši pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom starosti, če so ga bili starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski skupnosti;
 • v primeru smrti osebe, njeni otroci do 18. leta starosti ali otroci nad 18. letom starosti, ki jih je bila ta oseba dolžna preživljati ali so z njo živeli v trajnejši življenjski skupnosti.

 

Kaj se šteje kot škoda zaradi cepljenja?

Prizna se škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij. Kot takšna škoda se ne šteje škoda, ki je posledica strokovne nepravilnosti pri opravljanju cepljenja ali ki je posledica neustrezne kakovosti cepiva v skladu s predpisom, ki ureja zdravila. Kadar je škoda na zdravju ali smrt osebe, ki se je cepila, nastala kot posledica nepravilnega ravnanja strokovnih oseb pri cepljenju ali neustrezne kakovosti cepiva, se za odškodninsko odgovornost oziroma odgovornosti proizvajalca cepiva uporabljajo predpisi civilnega prava.

 

Kam se vloži vlogo za povračilo škode zaradi cepljenja?

Postopek za pridobitev pravice do odškodnine se začne z vlogo, ki se vloži pri ministrstvu, pristojnem za zdravje.

Vloga se lahko vloži najpozneje v šestih letih od dneva cepljenja osebe, kolikor je bila cepljena na ozemlju Republike Slovenije.

Ministrstvo, pristojno za zdravje, zaradi odločanja o vlogi lahko samo pridobi ali preveri podatke iz zdravstvene dokumentacije osebe, ki je bila cepljena. Podatki v vlogi so zaupni.

O pravici do odškodnine odloči minister, pristojen za zdravje, na podlagi invalidske komisije.

 

Kakšna je višina Odškodnine za posledice cepljenja v 2021?

O načinu in postopku za uveljavljanje pravice do odškodnine in višini odškodnine za upravičence iz se uporablja predpis, ki ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi obveznega, torej ZNB.

Odškodnina zaradi cepljenja zoper CODVID-19 tako znaša:

  Višina odškodnine
oseba, ki je bila povzročena škoda 60.000 €
zakoncu oziroma partnerju, s katerim je oseba živela v zunajzakonski skupnosti 10.000 €
otrok osebe 20.000 €

Preden lahko oškodovanec uveljavlja odškodnino, mora NIJZ ali JAZMP ovrednoti škodo na zdravju ali smrt kot resen neželeni učinek cepiva.

 

Rok za izplačilo odškodnine

Denarna odškodnina se upravičencu izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. Odškodnina je oproščena plačila dohodnine.

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

 • Pravni nasvet po e-Pošti

   COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


  • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

   Preko 500 različnih
dokumentov
   Preko 500 različnih dokumentov
   Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
   Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Popolna varnost vaših podatkov
   Popolna varnost vaših podatkov
   preko 20 let izkušenj
   preko 20 let izkušenj
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov

    

   POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
   Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
   Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
   Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
   Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

   NOVI e-obrazci:

   Sklep o višini regresa
   Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
   Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
   Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
   Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

   STORITVE:


   AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


   ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


   PRIJAVA NA NOVICE:

   Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
   Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

   Brezplačna registracija

   Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

   © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
   Vse pravice pridržane.


   KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


   NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
   Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

   Secured by PayPal


   UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:   Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.