e-obrazec 1187 - Prijava navadnih terjatev v stečaju podjetjainfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava10. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Prijava navadnih terjatev v stečaju podjetja


Opis: S spodnjim obrazcem upnik poda prijavo svojih navadnih terjatev v stečajnem postopku pravne osebe (podjetja).

Terjatev mora upnik prijaviti v roku treh mesecev od objave oklica o začetku stečajnega postopka na spletnih straneh AJPES. Prijava terjatve je za upnika nujna, saj v nasprotnem primeru upnik, ki svoje terjatve v stečajni postopek ni prijavil, ne pride niti do sorazmernega poplačila iz stečajne mase (njegova terjatev do dolžnika ugasne, kar pomeni, da sploh ne pride do poplačila).

Upnik je tisti, ki mora poslovanje svojega dolžnika spremljati, kar med drugim pomeni, da mora spremljati objave stečajev, če se pojavi sum, da njegov dolžnik slabo posluje in se nahaja v slabem finančnem stanju.

Od 1.1.2011, upniku pri prijavi svojih terjatev, ni več potrebno plačati sodne takse.


Podatki o stečajnem postopku (pristojno sodišče, opravilna št., stečajni upravitelj,...) so navedeni v oklicu o začetku postopka.

Uporabnikom, ki boste za izdelavo prijave terjatev uporabili naš e-obrazec, pridobimo oklic o začetku postopka brezplačno.
Za pridobitev oklica o začetku postopka pokličite: 051 / 204 - 821.

Izberite okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek.

 
 
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi stečajni postopek.
Primer: St 19/2011

 
 
Vpišite kraj pisanja te prijave.
Primeri: Kranj, Celje, Postojna

 
 
Vpišite datum pisanja te prijave.
Primer: 2.3.2011

 
 
Vpišite ime in priimek oziroma naziv upnika.
Upnik je tisti, ki s to prijavo prijavlja eno ali več terjatev.

Primera: Upnik d.o.o., Jožica Vzorec
Več

 
 
Vpišite naslov prebivališča oziroma sedeža upnika. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko.
Naslov mora vsebovati ulico oziroma kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko, kot je prikazano spodaj.

Primera za pravne osebe:
Prva ulica 12, 1000 Ljubljana, MŠ: 12345678

Primer za fizične osebe:
Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana
Več

 
 
Vpišite ime in priimek upnikovega zastopnika, če upnik ima zastopnika. Če upnik nima zastopnika, pustite to polje prazno. Če ima upnik tako zakonitega zastopnika kot pooblaščenca, vpišite samo ime in priimek ter naslov pooblaščenca.
Zastopnik je lahko zakoniti zastopnik (pri fizičnih osebah praviloma eden od staršev ali skrbnik, pri pravnih osebah direktor, poslovodja, član uprave itd.) ali pooblaščenec (predvsem odvetniki).

Primer: Jože novak, direktor

 
 
Vpišite celotno firmo dolžnika, do katerega ima upnik eno ali več terjatev.
Primer: Podjetje d.o.o., družba za trgovino in inženiring, Ljubljana
Več

 
 
Vpišite naslov dolžnikovega sedeža.
Primer: Dolžniška ulica 2, 1000 Ljubljana
Več

 
 
Vpišite ime in priimek stečajnega upravitelja.
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite znesek, ki predstavlja vsoto vseh terjatev, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki jih imate do dolžnika, ter stroški, ki ste jih imeli z izterjavo teh terjatev, ter jih prijavljate s to prijavo.

Morebitne zamudne obresti, ki so se natekle od dneva zapadlosti terjatve do dneva začetka stečajnega postopka, ter stroške, ki ste jih imeli z uveljavljanjem terjatev (štejejo se samo stroški, ki so nastali pred objavo zečetka stečaja dolžnika), morate prišteti glavnici in v polje vpisati vsoto.
Vpišite samo znesek, brez oznake za valuto (EUR).

Primer: 5000

 
 
Vpišite datum izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka, ki ga je izdalo sodišče.
Sklep o začetku stečajnega postopka sprejme stečajni senat pristojnega okrožnega sodišča. Datum izdaje tega sklepa najdete v oklicu o začetku stečajnega postopka, ki se objavi na spletni strani AJPES.

Primer: 1.1.2011

 
 
Vpišite vse terjatve, ki jih imate do dolžnika, ter za vsako terjatev navedite podlago za njen nastanek oziroma listino, s katero dokazujete obstoj terjatve, ter datum nastanka posamezne terjatve.

OPOZORILO: Če prijava terjatve ne vsebuje opisa dejstev in dokazov ali če ji niso priloženi dokazi, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo stroški morebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je bila terjatev prerekana.
Vsako terjatev vpišite v svojo vrstico. Podlaga oziroma dokazi za terjatev bodo v večini primerov računi, ki ste jih izdali dolžniku, ni pa to nujno. Tako je lahko podlaga npr. tudi zahtevek iz naslova jamčevanja za stvarne in pravne napake na stvari, ki ste jo kupili od dolžnika, odškodninski zahtevki do dolžnika, pravnomočne sodbe in podobno.

Primer odgovora na to vprašanje:
- račun št. 1234/2008 z dne 12.3.2008 v višini 123,24 EUR,
- račun št. 2345-1/2008 z dne 20.3.2008 v višini 500,67 EUR,
- račun št. 2346/2008 z dne 6.5.2008 v višini 2.000,00 EUR,
- račun št. 2349/2008 z dne 11.6.2008 v višini 12.229,30 EUR.

 
 
Ali poleg glavnice v stečajno maso prijavljate tudi zamudne obresti od dneva zapadlosti terjatev, pa do dneva objave začetka stečajnega postopka?

 
 
Ali poleg glavnice prijavljate tudi stroške, ki so Vam nastali z uveljavljanjem terjatev zoper dolžnika v sodnem ali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka?

OPOZORILO: Če upnik ne prijavi teh stroškov, se ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasproten dokaz ni dovoljen, da upnik v stečajnem postopku ne uveljavlja teh stroškov.
Gre predvsem za stroške izvršilnih in pravdnih postopkov. Sem NE spadajo stroški, ki jih imate s prijavo terjatev v postopku prisilne poravnave.

 
 
 Nazaj
Naprej 

PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
11 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Prijava navadnih terjatev v stečaju podjetja - S spodnjim obrazcem upnik poda prijavo svojih navadnih terjatev v stečajnem postopku pravne osebe (podjetja).

Terjatev mora upnik prijaviti v roku treh mesecev od objave oklica o začetku stečajnega postopka na spletnih straneh AJPES. Prijava terjatve je za upnika nujna, saj v nasprotnem primeru upnik, ki svoje terjatve v stečajni postopek ni prijavil, ne pride niti do sorazmernega poplačila iz stečajne mase (njegova terjatev do dolžnika ugasne, kar pomeni, da sploh ne pride do poplačila).

Upnik je tisti, ki mora poslovanje svojega dolžnika spremljati, kar med drugim pomeni, da mora spremljati objave stečajev, če se pojavi sum, da njegov dolžnik slabo posluje in se nahaja v slabem finančnem stanju.

Od 1.1.2011, upniku pri prijavi svojih terjatev, ni več potrebno plačati sodne takse.
Cena:19,90 EUR (199 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1187 - Prijava navadnih terjatev v stečaju podjetja e-obrazec 1187 - Prijava navadnih terjatev v stečaju podjetja e-obrazec 1187 - Prijava navadnih terjatev v stečaju podjetja

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: