e-obrazec 1480 - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičninoinfo page
Nepremičnine / Nepremičninske pogodbe29. september 2020 | Prijava |
Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Ta pogodba pride v poštev pri prodaji vseh vrst nepremičnin (stanovanja, parcele, garažnega boxa...). Z njo se prodajalec zaveže prenesti na kupca lastninsko pravico na nepremičnini za dogovorjeno ceno, kupec pa jo plačati v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. V pogodbo je mogoče vnesti tudi razne modalitete, vezane na konkreten primer.

Pogodba, ki jo izdelate s tem e-obrazcem, vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega se kupec v zemljiški knjigi vpiše kot lastnik na nepremičnini.

V primeru, da gre za prodajo med zakoncema (ali zunajzakonskima partnerjema), mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Za postopek prenosa lastništva je na občini, kjer nepremičnina leži, potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. To potrdilo ni potrebno, v kolikor je predmet pogodbe samostojen del objekta v etažni lastnini (npr. stanovanje v bloku).


e-obrazec - Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča.


Ta e-obrazec je primeren za izdelavo prodajne pogodbe, ko gre za prodajo običajne nepremičnine (parcela, stanovanje).

V kolikor gre za prodajo kmetijskega zemljišča, uporabite e-obrazec:
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče (kliknite tu)
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče


Vnesite ime, priimek, naslov in EMŠO (oz. firmo, sedež, matično številko ter zastopnika) prodajalca:
Kot prodajalec lahko nastopi tudi več oseb. V tem primeru pišite enega za drugim.

Primeri:
Janez Novak, Dunajska 12, 1000 Ljubljana, EMŠO: 12345678
oz.
Prodajalec d.o.o., Celovška 23, 1000 Ljubljana, MŠ: 12344321, ki jo zastopa direktor Borut Dolenc
oz.
Janez Novak, Dunajska 12, 1000 Ljubljana, EMŠO: 0111870999 in Jožica Novak, Dunajska 12, 1000 Ljubljana, EMŠO: 2403987666

 
 
Vpišite ime, priimek, EMŠO ter naslov (oz. firmo, sedež, matično št. ter zastopnika za pravno osebo) kupca:
Primeri:
Tine Kranjec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, EMŠO: 0907980878
oz.
Kupec d.o.o., Celovška 43, 1000 Ljubljana, MŠ: 43211234, ki jo zastopa direktor Mirko Banovec

 
 
Vpišite nepremičnino. Navedite njen identifikator, pripišite pa tudi velikost lastniškega deleža, ki se prodaja, kot je navedeno na spodnjih primerih.
Če se prodaja več nepremičnin, pišite nepremičnine v alinejah eno pod drugo.
Podatke o nepremičnini boste našli v zemljiškoknjižnem izpisku. Tega dobite na strani sodišča (kliknite tu). Kako do zemljiškoknjižnega izpiska, lahko preberete tu: Kje dobiti izpisek iz zemljiške knjige?

BONUS!
Uporabniki, ki za izdelavo pogodbe uporabite ta e-obrazec, ste upravičeno do brezplačnega izpiska iz zemljiške knjige za nepremičnine, ki so predmet pogodbe.

Za brezplačni izpisek pokličite: 051 / 204 - 821.

Če prodajate celotno nepremičnino, kot velikost lastniškega deleža navedite: "1/1", če prodajate polovico navedite: "1/2", itd.

Primer za stanovanje v večstanovanjski stavbi:
- posamezni del št. 1, v stavbi št. 10, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: del stavbe 2636-10-1, do 1/1 celote,

Primer za parcelo:
- parcela št. 100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 100, do 1/3 celote,

Primer za stavbno parcelo:
- parcela št. *100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 *100, do 1/3 celote,

Primer za enostanovanjsko stavbo (npr. hišo) - vpišejo se podatki o parceli, na kateri stoji hiša:
- parcela št. 12/1, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 12/1, do 1/2 celote,


Navedite nepremičnino/e, ki je/so predmet te pogodbe, kot je navedeno na zgornjih primerih:

 
 
Ali ste na upravni enoti (kjer nepremičnina leži) za nepremičnino/e, ki je/so predmet prodaje pridobili potrdilo o namenski rabi?
Pozor!
Za postopek prenosa lastništva je na občini, kjer nepremičnina leži, potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. To potrdilo ni potrebno, v kolikor je predmet pogodbe samostojen del objekta v etažni lastnini (npr. stanovanje v bloku).
e-obrazec - Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča.

 
 
Vpišite vse morebitne specifičnosti posla, katere želite, da so zapisane v pogodbi (npr. razlog za sklenitev pogodbe, bremena ali hipoteke na nepremičnini, kakšna posebna razmerja med strankama, natančen opis nepremičnine, ki se prodaja...). Če je specifičnosti več, jih lahko vpišete vsako v svoj odstavek.

Če teh specifik ne želite vključiti, pustite to polje prazno.
Primeri:
Pogodba se sklepa zaradi predhodnega dogovora med strankama o njunem medsebojnem poslovnem sodelovanju.

ali
Na podlagi vpogleda v zemljiško knjigo pogodbeni stranki ugotavljata, da je pri predmetni nepremičnini vpisana neizvedena plomba za vknjižbo hipoteke.

ali
Nepremičnina, ki je predmet te pogodbe je bremen prosta.

ali
Prodajalec je v razmerju do kupca njegov brat.

ali
Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je stanovanje v večstanovanjski stavbi, v izmeri 55 m2.

 
 
Navedite vsa pravna in javnopravna bremena, ki bremenijo prodajano nepremičnino ter so kupcu znana (npr. hipoteka ali zastavna pravica na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, služnost, užitek, neplačani računi za tekoče vzdrževalne stroške, davki, nujna pot...).

Če bremen na nepremičnini ni, pustite to polje prazno.
Prodajalec mora kupca seznaniti o vseh javnopravnih bremenih glede prodajane nepremičnine. V kolikor bo kupcu takšno breme zamolčano ali ostalo neznano, bo iz tega razloga imel pravico pogodbo izpodbijati.

 
 
Navedite znesek kupnine (lahko dodate tudi besedno navedbo):
Važno je, da navedete tudi valuto.

Primeri: 60.000 EUR ali 60.000 EUR (šestdeset tisoč EUR)

 
 
Navedite način plačila oz. kako želite plačilo izvesti (rok plačila, obroki...):
Primeri:
v celoti v roku 30 dni od sklenitve te pogodbe

ali
10% kupnine, to je 6.000 EUR kot aro, ki se bo vštela v kupnino, kupec plača ob podpisu te pogodbe, preostanek kupnine, pa najkasneje v roku 90-ih dni od podpisa na tej pogodbi

 
 
Navedite številko bančnega računa, na katerega želite, da kupec nakaže kupnino, ter banko, kjer je račun odprt:
Primer: SI56 1414 2141 2141 233. odprt pri NLB d.d.

 
 
Kdo bo opravil zemljiškoknjižni vpis novega lastnika v zemljiško knjigo?

 
 
Kdo krije stroške notarskih storitev?

 
 
Kdo plača stroške vknjižbe v zemljiško knjigo?

 
 
Kdo plača davek?

 
 
Vnesite kraj in datum sklenitve pogodbe:
Primer: Ljubljana, 15.4.2010

 
 

e-obrazec 1480 - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino e-obrazec 1480 - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino e-obrazec 1480 - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Sklep o izvajanju meritve telesne temperatura zaposlenim
Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo
Vloga za izredni dopust zaradi osebnih okoliščin (smrti sorodnika, spremstvo prvošolčka, itd.)
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: