e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečajainfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava / Osebni stečaj21. marec 2019 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Vnesite podatke v spodnji e-obrazec ».

Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument.

Popolna varnost vaših podatkov »

Izdelan dokument boste po končanem postopku lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete, pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

Dokument: Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja


Opis: S tem obrazcem dolžnik predlaga odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja, ki že poteka. V kolikor predlog za osebni stečaj še ni podan, ga lahko vključno s predlogom za odpust obveznosti podate na tem obrazcu: Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti.
Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, ne učinkuje pa na prednostne (preživnina,...) ter terjatve iz naslova:
 1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, in
 4. odvzema premoženja nezakonitega izvora.

  Prav tako odpust obveznosti ni dovoljen:
  1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano,
  2. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov,
  3. če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene in od pravnomočnosti sklepa o odpustu teh obveznosti še ni preteklo deset let,
  4. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo ali če lahko glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.


  Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
  Podatke o stečajnem postopku najdete v sklepu o začetku osebnega stečaja, ki ste ga prejeli s strani sodišča.

  Pri katerem sodišču poteka postopek osebnega stečaja zoper vas?

   
   
  Vpišite pod katero operativno števlko se vodi Vaš postopek osebnega stečaja:
  npr.: St 12/2013

   
   
  Vpišite svoje ime in priimek:
  npr.: Janez Podlogar

   
   
  Vpišite naslov vašega stalnega prebivališča:
  npr.: Dolžniška ulica 1, 2000 Maribor

   
   
  Vpišite svoj rojstni datum:
  npr. 12. 3. 1956

   
   
  Vpišite vaš EMŠO:
  npr. 1206956500344

   
   
  Vpišite svojo davčno številko:
  npr.: 2375305

   
   
  Kratko pojasnite zakaj ste insolventni:
  Opišite zakaj ste zapadli v trenutno situacijo plačilne nesposobnosti in zakaj ne morete poravnati svojih dolgov. Pišite v celih stavkih.

   
   
  Navedite morebitne slabosti v vašem zdravstvenem stanju:
  V kolikor ni posebnosti glede vašega zdravstvenega stanja, navedite: "Moje zdravstveno stanje je zadovoljivo.".

   
   
  Kratko pojasnite svoje družinske razmere:
  npr.:
  Sem poročen in imam dva otroka. Sem edini s prihodki v svoji družini.
  ali
  Sem samski.

   
   
  Izberite za kolikšno preiskusno obdobje (trajanje postopka stečaja) ocenjujete, da bi vam bi vam bilo pravično določiti:
  Preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh in ne daljše od petih let.

  * Če dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi bilo del stečajne mase, ter ni obetov, da bi jih tekom stečaja pridobil, se lahko na predlog stečajnega upravitelja določi tudi krajša doba od dveh let, a ne krajše od 6 mesecev.

   
   
  Ali ste pri prejšnjem vprašanju izbrali, da predlagate preizkusno obdobje 6 mesecev? Če je temu tako, pri tem vprašanju izberite "DA".
  * Preizkusno obdobje (trajanje stečaja) je lahko najmanj 2 in največ 5 let.
  V primeru, da dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi šlo v stečajno maso in nima obetov, da bi v času stečaja te prihodke ali premoženje pridobil, pa je preizkusno obdobje lahko tudi krajše - najmanj 6 mesecev.

   
   
  Ali boste k predlogu priložili kakšna dokazila?
  Glede dejstev o morebitnih zdravstvenih težavah ali dejstvih o družinskem življenju, morate priložiti dokazila.

   
   
  Vpišite kraj in datum podpisa tega predloga:
  npr.: Maribor, dne 12. 3. 2013

   
   
   Nazaj
  Naprej 
  Prijava
   
  Korak 1/5
  Predviden čas izpolnjevanja
  10 minut
  Storitev vsebuje:
  Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
  Navodila za uporabo dokumenta
  Vzorec končnega dokumenta:
  Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja - S tem obrazcem dolžnik predlaga odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja, ki že poteka. 
V kolikor predlog za osebni stečaj še ni podan, ga lahko vključno s predlogom za odpust obveznosti podate na tem obrazcu: Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti.
  Cena:47,40 EUR (474 točk)
  Zakaj uporabiti
  e-obrazec?

  Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

  Vendar običajno ni tako.

  Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

  e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


  e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

  Preko 400 različnih
dokumentov
  Preko 400 različnih dokumentov
  Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
  Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Popolna varnost vaših podatkov
  Popolna varnost vaših podatkov
  Preko 15 let izkušenj
  Preko 15 let izkušenj
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov

   

  POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
  Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
  Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

  NOVI e-obrazci:

  Soglasje kandidata za preverbo izobrazbe in delovnih izkušenj
  Obvestilo potrošnika o nepravilno opravljeni storitvi
  Soglasje delavca za poračun (pobot) terjatve delodajalca (splošno)
  Preklic oporoke
  Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa

  STORITVE:


  AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


  ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


  PRIJAVA NA NOVICE:

  Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
  Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

  Brezplačna registracija

  Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

  © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2019.
  Vse pravice pridržane.

  KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


  NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
  SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

  Secured by PayPal


  UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: