Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
17. september 2019 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Brezplačna pravna pomoč
Kako zaprositi za brezplačno pravno pomoč?

Brezplačna pravna pomoč

Brezplačna pravna pomoč je namenjena zagotavljanju pravne pomoči za osebe, ki si tega drugače ne bi mogle privoščiti. Pri tem se upošteva socialni položaj osebe, ki si brez škode za svoje preživetje in preživetje svoje družine te pravice ne bi mogla zagotoviti.

V naslednjem članku si bomo pogledali kako zaprositi za brezplačno pravno pomoč in kdo je do nje upravičen.

 

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Za brezplačno pravno pomoč lahko zaprosijo:

 • državljani Republike Slovenije, oz. osebe, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo,
 • tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji,
 • drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,
 • nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene,
 • druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Te osebe lahko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč v katerikoli fazi postopka (npr. ob začetku izvensodnega ali sodnega postopka, kakor tudi v katerikoli fazi postopka, ki že teče).

Dodeljena brezplačna pravna pomoč zajema tiste stroške sodnega postopka, ki so nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ter plačilo za dejanja pravne pomoči, ki do dneva vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči še niso bila opravljena.

 

Kako zaprositi za brezplačno pravno pomoč?

Praviloma je potrebno vlogo za brezplačno pravno pomoč vložiti na pristojnem okrožnem sodišču (seznam okrožnih sodišč). Pristojnost sodišča se določa glede na prebivališče osebe, ki vlaga prošnjo za brezplačno pravno pomoč.

V zadevah individualnih in kolektivnih delovnih sporov ter socialnih sporov delovno in socialno sodišče (seznam delovnih sodišč), pri upravnih sporih upravno sodišče, v zvezi z ustavno pritožbo, pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ali spore pred mednarodnimi sodišči pa tisto od navedenih sodišč, ki je po vsebini pristojno za zadevo (seznam vseh sodišč).

Prošnja za brezplačno pravno pomoč (kliknite tu...)

Izpolnjeno prošnjo morajo podpisati morajo vsi polnoletni družinski člani, prav tako pa je potrebno za vsakega polnoletnega družinskega člana priložiti izpolnjen poseben list (Obrazec BPP št. 1 – družinski član) s podatki o družinskem članu in podatki o materialnem stanju družinskega člana. Ta je sestavni del Obrazca BPP št. 1.

Pri ugotavljanju upravičenosti za brezplačno pravno pomoč, se upoštevajo dohodki in prejemki prosilca in dohodki ter prejemki njegove družine. Upošteva se tudi premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina. V primeru da je prosilec prejemnik denarne socialne pomoči, se dohodki, prejemki in premoženje njega in družine ne upoštevajo.

Če je kateri od družinskih članov nasprotna stranka v postopku, za katerega prošnjo vlagate, potem njegov podpis ni potreben, ter zanj ni potrebno prilagati lista (Obrazec BPP št. 1 – družinski član).

Obrazec je potrebno izpolniti v celoti, razen vprašanj, ki jih izpolni strokovna služba brezplačne pravne pomoči.

V primeru, da je prosilec v času vložitve prošnje za brezplačno pravno pomoč, prejemnik denarne socialne pomoči, mu rubrik s podatki o premoženjskem in dohodkovnem stanju ni potrebno izpolniti.

 

Upravičenost do brezplačne pravne pomoči

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka.

Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Dokumenti:

Zakonodaja:

 • Zakon o brezplačni pravni pomoči (uradno prečiščeno besedilo)(ZBPP-UPB1)
 • Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči
 • Seznam okrožnih sodišč

    

   Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...

  • Prijava
    
   PODPORA UPORABNIKOM

   01 / 511 42 60


   051 / 204 821


   kontaktni obrazec


   info@informiran.si

   POMOČ
   ? Video navodila za uporabo portala >>>
   AKTUALNO

   Pošiljanje mailingov po GDPR
   kliknite tu!

   Pošiljanje mailingov po GDPR


   Paket OSEBNI STEČAJ
   Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

   kliknite tu!

   Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


   Brezplačni pravni članki in nasveti
   Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
   kliknite tu!

   Brezplačni pravni članki in nasveti

   PRAVNI e-PRIROČNIKI

   Kako do razveze
   zakonske zveze

   Za brezplačni priročnik
   kliknite tu!

   Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

   več priročnikov...

   UGODNOSTI
   POPUSTI do 10% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
   Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


   Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

   Preko 400 različnih
dokumentov
   Preko 400 različnih dokumentov
   Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
   Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Popolna varnost vaših podatkov
   Popolna varnost vaših podatkov
   Preko 15 let izkušenj
   Preko 15 let izkušenj
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov

    

   POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
   Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
   Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
   Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

   NOVI e-obrazci:

   Najemna pogodba za študentsko stanovanje
   Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov
   Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje
   Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
   Izjava o pripoznavi dolga

   STORITVE:


   AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


   ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


   PRIJAVA NA NOVICE:

   Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
   Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

   Brezplačna registracija

   Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

   © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2019.
   Vse pravice pridržane.

   KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


   Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

   NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
   SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

   Secured by PayPal


   UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: