Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 18. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Brezplačna pravna pomoč
Kako zaprositi za brezplačno pravno pomoč?

Brezplačna pravna pomoč

Brezplačna pravna pomoč je namenjena zagotavljanju pravne pomoči za osebe, ki si tega drugače ne bi mogle privoščiti. Pri tem se upošteva socialni položaj osebe, ki si brez škode za svoje preživetje in preživetje svoje družine te pravice ne bi mogla zagotoviti.

V naslednjem članku si bomo pogledali kako zaprositi za brezplačno pravno pomoč in kdo je do nje upravičen.

 

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Za brezplačno pravno pomoč lahko zaprosijo:

 • državljani Republike Slovenije, oz. osebe, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo,
 • tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji,
 • drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,
 • nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene,
 • druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Te osebe lahko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč v katerikoli fazi postopka (npr. ob začetku izvensodnega ali sodnega postopka, kakor tudi v katerikoli fazi postopka, ki že teče).

Dodeljena brezplačna pravna pomoč zajema tiste stroške sodnega postopka, ki so nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ter plačilo za dejanja pravne pomoči, ki do dneva vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči še niso bila opravljena.

Do brezplačne pravne pomoči je upravičen prijavitelj v sodnih postopkih, ki jih zoper delodajalca sproži zaradi povračilnih ukrepov, ali v sodnih postopkih, ki jih kot povračilni ukrep zoper prijavitelja sproži delodajalec, ali v sodnih postopkih, ki so v zvezi z njegovo prijavo, če izkaže, da je pred povračilnim ukrepom podal prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev. V tem primeru ste do brezplačne pravne pomoči upravičeni ne glede na materialni položaj.

 

Kako zaprositi za brezplačno pravno pomoč?

Praviloma je potrebno vlogo za brezplačno pravno pomoč vložiti na pristojnem okrožnem sodišču (seznam okrožnih sodišč). Pristojnost sodišča se določa glede na prebivališče osebe, ki vlaga prošnjo za brezplačno pravno pomoč.

V zadevah individualnih in kolektivnih delovnih sporov ter socialnih sporov delovno in socialno sodišče (seznam delovnih sodišč), pri upravnih sporih upravno sodišče, v zvezi z ustavno pritožbo, pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ali spore pred mednarodnimi sodišči pa tisto od navedenih sodišč, ki je po vsebini pristojno za zadevo (seznam vseh sodišč).

Prošnja za brezplačno pravno pomoč (kliknite tu...)

Izpolnjeno prošnjo morajo podpisati morajo vsi polnoletni družinski člani, prav tako pa je potrebno za vsakega polnoletnega družinskega člana priložiti izpolnjen poseben list (Obrazec BPP št. 1 – družinski član) s podatki o družinskem članu in podatki o materialnem stanju družinskega člana. Ta je sestavni del Obrazca BPP št. 1.

Pri ugotavljanju upravičenosti za brezplačno pravno pomoč, se upoštevajo dohodki in prejemki prosilca in dohodki ter prejemki njegove družine. Upošteva se tudi premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina. V primeru da je prosilec prejemnik denarne socialne pomoči, se dohodki, prejemki in premoženje njega in družine ne upoštevajo.

Če je kateri od družinskih članov nasprotna stranka v postopku, za katerega prošnjo vlagate, potem njegov podpis ni potreben, ter zanj ni potrebno prilagati lista (Obrazec BPP št. 1 – družinski član).

Obrazec je potrebno izpolniti v celoti, razen vprašanj, ki jih izpolni strokovna služba brezplačne pravne pomoči.

V primeru, da je prosilec v času vložitve prošnje za brezplačno pravno pomoč, prejemnik denarne socialne pomoči, mu rubrik s podatki o premoženjskem in dohodkovnem stanju ni potrebno izpolniti.

 

Upravičenost do brezplačne pravne pomoči

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka.

Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Dokumenti:

Zakonodaja:

 • Zakon o brezplačni pravni pomoči (uradno prečiščeno besedilo)(ZBPP-UPB1)
 • Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči
 • Seznam okrožnih sodišč

    

   Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


  • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

   Preko 500 različnih
dokumentov
   Preko 500 različnih dokumentov
   Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
   Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Popolna varnost vaših podatkov
   Popolna varnost vaših podatkov
   preko 20 let izkušenj
   preko 20 let izkušenj
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov

    

   POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
   Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
   Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
   Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
   Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

   NOVI e-obrazci:

   Sklep o višini regresa
   Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
   Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
   Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
   Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

   STORITVE:


   AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


   ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


   PRIJAVA NA NOVICE:

   Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
   Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

   Brezplačna registracija

   Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

   © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
   Vse pravice pridržane.


   KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


   NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
   Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

   Secured by PayPal


   UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:   Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.