Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sreda, 24. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Darilna pogodba
Vse kar morate vedeti o darilni pogodbi

Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba, s katero darovalec neodplačno prepusti obdarjencu kakšno stvar ali pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme.

Darilno pogodbo običajno sklenemo, ko želimo podariti nepremičnino, torej stanovanje, hišo ali parcelo, lahko pa jo sklenemo tudi, ko je darilo premičnina, denimo avtomobil.

V nadaljevanju boste izvedeli kaj je darilna pogodba, kako mora biti sklenjena, kako je s plačilom davka, ter kdaj se lahko darilna pogodba prekliče oz. razveljavi.

 

Kaj je darilna pogodba?

Darilna pogodba je pogodba, s katero stranki pisno uredita situacijo, ko ena stranka podari drugi stranki določeno premoženje, druga stranka pa to premoženje sprejme.

Za darilno pogodbo velja, da mora biti sklenjena v pisni obliki ali pa mora biti darilo dejansko izročeno.

e-obrazec e-obrazci: Darilne pogodbe

  Darilna pogodba za nepremičnino (več lastnikov, več obdarjencev in več nepremičnin)
Darilna pogodba za nepremičnino (več lastnikov, več obdarjencev in več nepremičnin)

 

Darilna pogodba za nepremičnino

Darilna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena v pisni obliki. Dodatno morate biti pazljivi tudi na dejstvo, da lastninska pravica preide na obdarjenca šele, ko se le-ta v Zemljiško knjigo vpiše kot lastnik.

Več o tem:

Običajna praksa je, da darilna pogodba pogodba, s katero se prenaša lastništvo nepremičnine, vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo. V tem primeru je potrebno podpis darovalca na darilni pogodbi notarsko overiti.

Če darilna pogodba zemljiškoknjižnega dovolila ne vsebuje, je potrebno le tega sestaviti in priložiti ločeno. V tem primeru se notarsko overiti podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu (če zemljiškoknjižno dovolilo ni del darilne pogodbe, podpisa na darilni pogodbi ni potrebno overiti).

e-obrazec e-obrazec: Darilna pogodba za nepremičnino (več lastnikov, več obdarjencev in več nepremičnin)

e-obrazec e-obrazec: Zemljiškoknjižno dovolilo

  Darilna pogodba za nepremičnino (več lastnikov, več obdarjencev in več nepremičnin)
Darilna pogodba za nepremičnino (več lastnikov, več obdarjencev in več nepremičnin)

 

Kdaj darilne pogodbe ni potrebno skleniti?

Darilne pogodbe ni potrebno skleniti ob običajnih obdaritvah (za rojstni dan, božič, novo leto, valentinovo ipd.).

 

Darilna pogodba med zakoncema

Pogodbe glede premoženjskih pravic in obveznosti, ki jih sklepata zakonca med seboj, morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa. To pomeni, da mora biti darilna pogodba med zakoncema oz. izvenzakonskima partnerjema (ko en zakonec podari nekaj drugemu zakoncu), sklenjena v obliki notarskega zapisa. Takšno pogodbo mora pripraviti notar.

 

Kako je pri darilu s plačilom davka?

Po zakonu o davku na dediščine in darila, je davka oproščeno darilo, ki ga prejme darovalčev dedič prvega dednega reda (to so potomci in zakonec) oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda (to so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti).

Vsi ostali obdarjenci (fizične osebe) plačajo davek glede na dedni red, po progresivni lestvici, navedeni v 8. členu zakona na dediščine in darila.

V kolikor fizična oseba obdaruje drugo fizično osebo in darilo zajema le premičnine, darilo ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov. V tem primeru ni treba vložiti napovedi za odmero davka od prejetega darila.

Več o tem:

 

Kdaj je možno darilno pogodbo preklicati?

Časovne omejitve za preklic ni, se pravi, da lahko darilno pogodbo prekličemo kadarkoli. Je pa vseeno treba vedeti, da mora darovalec preklic opraviti v enem letu od dneva, ko je izvedel za razlog za preklic.

Stranki v darilni pogodbi ne moreta določiti, da se darovalec odpoveduje svoji pravici do preklica darilne pogodbe. Morebitna določba o odpovedi pravici do preklica v darilni pogodbi je nična.

Darilno pogodbo je mogoče preklicati iz zakonsko predvidenih razlogov ali iz razlogov, ki jih stranki že z darilno pogodbo posebej določita.

 1. Preklic darilne pogodbe zaradi stiske:
  Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, ko je ogroženo njegovo preživljanje. Premoženjska stiska ne sme le groziti, ampak mora obstajati oziroma mora biti takšna, da darovalec nima sredstev za preživljanje sebe oziroma oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

  Preklic iz tega razloga ni mogoč, če bi zaradi preklica obdarjenec prišel v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje.

  Obdarjenec je darovalcu dolžan vrniti prejeto stvar ali drug predmet darila. Obdarjenec pa ima tudi možnost, da v tem primeru ne vrne prejetega darila, ampak ga obdrži, darovalcu pa zagotovi druga sredstva, ki mu omogočajo preživljanje.

   

 2. Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti:
  Če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti darovalcu ali njegovim bližnjim obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.

  Gre za primere, ko se obdarjenec hudo pregreši zoper darovalca ali njegove bližnje.

  Preklic iz tega razloga pride v poštev le, ko je darovalec fizična oseba, ne pa tudi, ko je darovalec pravna oseba.

  V tem primeru je pravica do preklica darilne pogodbe podedljiva, saj lahko zaradi obnašanja proti darovalcu darilno pogodbo prekliče tudi darovalčev dedič. Preklic je zaradi obdarjenčevega obnašanja mogoč tudi proti obdarjenčevemu dediču.

  Ni pa mogoč preklic, če je darovalec obnašanje obdarjencu odpustil.

   

 3. Preklic darilne pogodbe zaradi pozneje rojenih otrok:
  Pogoji za to vrsto preklica darilne pogodbe so, da darovalec pred sklenitvijo darilne pogodbe ni imel otrok, da je pošteno sklenil darilno pogodbo in da je po sklenitvi darilne pogodbe dobil otroka.

e-obrazec e-obrazec: Preklic darilne pogodbe

V primeru, da gre za preklic, ko je darilo nepremičnina (in se obdarjenec s preklicem strinja), lahko kot podlago za vnovičen vpis darovalca, kot lastnika v zemljiški knjigi, skleneta sporazum.

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o preklicu darilne pogodbe za nepremičnino

  Sporazum o preklicu darilne pogodbe za nepremičnino
Sporazum o preklicu darilne pogodbe za nepremičnino

 

Lahko dediči v primeru smrti darovalca zahtevajo razveljavitev darilne pogodbe?

Da. V primeru, da v dedni masi ni dovolj premoženja, da bi bili nujni dediči poplačani, lahko le-ti, zahtevajo razveljavitev darilne pogodbe, ter vračilo darila v dedno maso, tako da se lahko poplačajo nujni deleži.

Nujni dediči, lahko zahtevajo vračilo darila, ki je bilo dano zakonitemu dediču, vračilo darila, danemu drugim osebam pa samo v primeru, da je bilo dano v zadnjem letu darovalčevega življenja.

Darila se v primeru prikrajšanega nujnega deleža vračajo od zadnjega darila v obrnjenem vrstnem redu, kakor so bila dana. Istočasno dana darila se vračajo sorazmerno.

Več o tem:

 

Kako podariti kmetijsko zemljišče?

Lastnik lahko sklene darilno pogodbo, katere predmet so kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija, le z:

 • zakoncem oz. zunajzakonskim partnerjem, otroci oziroma posvojenci, starši oz. posvojitelji, brati oziroma sestrami, nečaki oz. nečakinjami in vnuki oz. vnukinjami;
 • zetom, snaho oz. zunajzakonskim partnerjem otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;
 • nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let;
 • lokalno skupnostjo ali državo.
  Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče
Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče

Prav tako veljajo druge omejitve, ki jih je potrebno preveriti, preden sklenete darilno pogodbo, katere predmet je kmetijsko zemljišče.

e-obrazec e-obrazec: Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče

Več o tem:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Nasveti:

 

Nepremičninski dokumenti. Klinite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.