Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 12. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Korona virus SARS-CoV-2
Možnosti delodajalcev glede zaposlenih v času koronavirusa

Korona virus SARS-CoV-2

Tudi v izrednih razmerah so delodajalci dolžni spoštovati pravice svojih zaposlenih.

Glede na zahtevne okoliščine bo verjetno nemogoče najti optimalno rešitev za vse, zato se svetuje temeljit razmislek, razumevanje, pogovor in uskladitev v rešitvi, ki je sprejemljiva za vse vpletene.

V nadaljevanju bomo preverili kakšne so možnosti delodajalcev, glede organizacije dela v času izbruha koronavirusa?

 

Opravljanje dela v varnih delovnih razmerah

V kolikor ni druge možnosti in je delodajalec dolžan nadaljevati delovni proces, je potrebno vedeti, da je delodajalec dolžan zagotoviti varno in zdravo delo tudi v izjemnih okoliščinah.

Glede varne organizacije delovnega procesa je priporočljivo posvetovanje in upoštevanje navodil NIJZ.

Posebej je potrebno paziti na primerno razdaljo med delavci, ustrezno osebno varovalno opremo (npr. maske, rokavice, očala …), zagotavljanje razkužil, možnosti ustrezne higijene, čiščenje in razkuževanje skupnih in izpostavljenih površin, seznanjenost delavcev z zaščitnimi ukrepi, itd.

Kljub temu, da je epidemija uradno končana, je namreč potrebno še vedno izvajati ukrepe, da se ne ponovi morebiten nov izbruh.

 

Opravljanje dela na domu

V kolikor je to smiselno, lahko zaposleni, ki jim delovni proces to dopušča, delo opravljajo doma.

Običajno je delo na domu predmet dogovora med delavcem in delodajalcem, dogovori pa se v pogodbi o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

V izrednih razmerah ima delodajalec možnost, da delo na domu odredi enostransko, vendar le za čas trajanja izrednih razmer.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

  Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

Pomembno opozorilo. S preklicem epidemije, izredne razmere ne veljajo več. Delodajalec tako ne more več enostransko odrediti dela na domu.

V kolikor delodajalec in delavec želita, da delavec še vedno opravlja delo doma, tudi v času ko je epidemija preklicana, morata to urediti v pogodbi o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: pogodba o zaposlitvi

Več o tem:
  Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi

 

Odreditev dopusta

Kot določa Zakon o delovnih razmerjih se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

Koriščenje dopusta se tako načeloma ne sme enostransko odrediti.

Delodajalec lahko sicer odredi kolektivni dopust, ki pa se običajno odredi ob začetku leta ob letnem razporedu delovnega časa. Tudi pri tem je bistveno, da ne omeji ali negira pravice delavca do letnega dopusta zaradi potreb na njegovi strani.

V kolikor se delodajalec in delavec dogovorita za koriščenje letnega dopusta, delavcu pripada 100% nadomestilo plače.

Več o tem:

 

Odreditev drugega dela

V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela, če se s tem zagotovi ohranitev zaposlitve oz. nemoten delovni proces.

Kot to velja za odreditev dela na domu, se lahko v izrednih razmerah delavcu, dokler takšne razmere trajajo, odredi tudi opravljanje drugega dela.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev drugega dela v primeru izrednih razmer

Tudi tu velja, kot v primeru odrejenega dela na domu, da delodajalci te možnosti, s preklicem epidemije, nimajo več.

  Odreditev drugega dela v primeru izrednih razmer
Odreditev drugega dela v primeru izrednih razmer

Delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma primerno delo, ima pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.

Več o tem:

 

Odreditev krajšega delovnega časa

Delodajalci možnost koristiti subvencionirano delo s skrajšanim delovnim časom za zaposlene za polni delovni čas.

Ukrep velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ustanovlejne pred 13. marcem 2020, ki njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 % dela.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavcev za odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

  Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom
Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom
Več o tem:

 

Napotitev na čakanje na delo doma

Delodajalec lahko delavca, ki mu, ne more zagotavljati dela, z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma.

V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka prejšnjega člena in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve.

Delodajalcem, ki bodo zaprosili za pomoč in ki bodo izpolnjevali pogoje, bo država krila 80% tega nadomestila.

e-obrazec e-obrazec: Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)

  Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)
Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)
Več o tem:

 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

V kolikor za to obstaja razlog, lahko delodajalec zaposlenemu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

v tem primeru ima zaposleni pravico do odpovednega roka in v kolikor je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto, tudi do odpravnine.

  Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

V kolikor je želja po prenehanju delovnega razmerja vzajemna, se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da njuno delovno razmerje preneha sporazumno.

Pri tem pa velja opozorilo, da zaposleni ni upravičen niti do odpravnine, niti do nadomestila za brezposelnost.

e-obrazec e-obrazec: Predlog (prošnja) za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi

v tem primeru ima zaposleni pravico do odpovednega roka in v kolikor je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto, tudi do odpravnine.

  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Več o tem:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.