Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
18. september 2019 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Osebno dopolnilno delo
Kaj je osebno dopolnilno delo in kdo ga lahko opravlja?

Kaj je osebno dopolnilno delo in kdo ga lahko opravlja?

Za osebno dopolnilno delo se štejejo manjša dela, pomoči v gospodinjstvu, obiranje gozdnih sadežev, izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti, ipd.

Omeniti je potrebno tudi, da so začele 1. januarjem veljati nekatere pomembne novosti na področju osebnega dopolnilnega dela.

V naslednjem članku bomo pogledali, katera dela se lahko opravljajo preko osebnega dopolnilnega dela, kdo jih lahko opravlja, pod kakšnimi pogoji, ter katere so glavne spremebe na področju osebnega dopolnilnega dela v 2015.

 

Katera dela se lahko opravljajo preko osebnega dopolnilnega dela?

Dela, ki se lahko opravljajo preko osebnega dopolnilnega dela, opredeljuje Priloga 1, ki je navedena v Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

Ta dela so:

 1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
 2. občasna pomoč pri kmetijskih delih,
 3. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,
 4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
 5. občasno prevajanje ali lektoriranje,
 6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
 7. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

POZOR!
Zgoraj navedena dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Pri zgoraj navedenih delih mora vrednotnico kupiti naročnik del (več o vrednotnicah boste lahko prebrali v nadaljevanju članka).

Dela, ko mora vrednotnico kupiti izvajalec dopolnilnega dela sam:

 1. izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju,
 2. izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih. Izvajalec lahko te izdelke tudi popravlja in prodaja,
 3. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
 4. meletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način, ter prodaja le-tega.

 

Kakšni so pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela?

Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo, dokler so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

Kdo lahko opravlja osebno dopolnilno delo?

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja oseba, ki je zaposlena, brezposelna, upokojena, kot tudi študenti in dijaki starejši od 15 let, ter tujci, ki imajo ima na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela.

 

Prijava osebnega dopolnilnega dela

Posameznik, ki bi opravljal osebno dopolnilno delo, mora preko spletnega portala AJPES, ali osebno na upravni enoti, priglasiti osebno dopolnilno delo.

Ko je posalmeznik vpisan v seznam, lahko prične z opravljanjem dopolnilnega dela.

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Pred nastopom dela je zelo priporočljivo, da z naročnikom (če je le-ta znan) sklene pogodbo o opravljanju osebnega dopolnilnega dela.

Pogodbo o opravljanju dopolnilnega dela lahko enostavno izdelate tudi preko posebnega e-obrazca.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba za osebno dopolnilno delo

Prav tako mora pred začetkom del pridobiti vrednotnico (več v nadaljevanju).

  Pogodba za osebno dopolnilno delo
Pogodba za osebno dopolnilno delo

Za opravljena dela mora izdati račun, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega kupec.

Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– priimek in ime ter prebivališče in davčna številka izdajatelja,
– kraj in datum izdaje,
– specifikacijo opravljenega dela oziroma dobavljenih izdelkov ali sadežev in zelišč z mersko enoto in ceno ter skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve,
- osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali kupca, razen, če je kupec fizična oseba,
– podpis izdajatelja računa.

Ko gre za občasno pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe in vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin mora izvajalec izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu.

Ko gre za promet z izdelki ali sadeži in zelišči pa račun izda ob prodaji.

Kopije računov mora hraniti 10 let.

Prav tako mora posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, Finančni upravi RS polletno (do 10. januarja in do 10. julija vsako leto) predložiti poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela na posebnem obrazcu.

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora te dohodke vključiti v mesečno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (več...).

 

Vrednostnice za osebno dopolnilno delo

Od 1. januarja 2015 dalje lahko posameznik, opravlja osebno dopolnilno delo le na podlagi vrednotnice, ki se glasi na njegovo ime.

Cena vrednostnice je 9,23 EUR. Z njo se posamezniku, ki opravlja dopolnilno delo, plača prispevke za socialno varnost.

Vrednotnica velja za en koledarski mesec (izda se lahko za tekoči ali prihodnji mesec), pridobljena pa mora biti najpozneje pred začetkom opravljanja dela.

Vrednostnico mora naročiti:

 • naročnik osebnega dopolnilnega dela - kadar izvajalec dopolnilnega dela zanj opravlja dela (denimo pomoč v gospodinjstvu in temu podobna in druga manjša dela),

  /// če izvajalec opravlja dela za več naročnikov, mora vrednotnico zanj kupiti vsak od teh naročnikov ///

 • izvajalec osebnega dopolnilnega dela - kadar sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti in druge izdelke ter jih prodaja, ali ki nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča.

Vrednotnico pridobite z vložitvijo zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti.

 

Glavne spremembe osebnega dopolnilnega dela pred in po 31.12.2014

pred 31.12.2014   po 31.12.2014
Seznam del osebnega dopolnilnega dela   Seznam del osebnega dopolnilnega dela
Vrednotnica (obvezno socialno zavarovanje): NE   Vrednotnica (obvezno socialno zavarovanje): DA
Prijava: na upravni enoti   Prijava: na spletni strani AJPES-a in na upravni enoti
Poročanje prihodkov: vsake 3 mesece   Poročanje prihodkov: vsakih 6 mesecev
MAX prihodki: letno - minimalna letna plača iz preteklega leta   MAX prihodki: polletno - tri povprečne mesečne neto plače v preteklem koledarskem letu
Objavljen seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: NE   Objavljen seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: DA

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...

Prijava
 
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Pošiljanje mailingov po GDPR
kliknite tu!

Pošiljanje mailingov po GDPR


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI
POPUSTI do 10% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 15 let izkušenj
Preko 15 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Najemna pogodba za študentsko stanovanje
Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje
Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Izjava o pripoznavi dolga

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2019.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: