Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 18. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Osebno dopolnilno delo
Kaj je osebno dopolnilno delo in kdo ga lahko opravlja?

Kaj je osebno dopolnilno delo in kdo ga lahko opravlja?

Za osebno dopolnilno delo se štejejo manjša dela, pomoči v gospodinjstvu, obiranje gozdnih sadežev, izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti, ipd.

Omeniti je potrebno tudi, da so začele 1. januarjem veljati nekatere pomembne novosti na področju osebnega dopolnilnega dela.

V naslednjem članku bomo pogledali, katera dela se lahko opravljajo preko osebnega dopolnilnega dela, kdo jih lahko opravlja in pod kakšnimi pogoji.

 

Katera dela se lahko opravljajo preko osebnega dopolnilnega dela?

Dela, ki se lahko opravljajo preko osebnega dopolnilnega dela, opredeljuje Priloga 1, ki je navedena v Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

Ta dela so:

 1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
 2. občasna pomoč pri kmetijskih delih,
 3. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,
 4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
 5. občasno prevajanje ali lektoriranje,
 6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
 7. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

POZOR!
Zgoraj navedena dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Pri zgoraj navedenih delih mora vrednotnico kupiti naročnik del (več o vrednotnicah boste lahko prebrali v nadaljevanju članka).

Dela, ko mora vrednotnico kupiti izvajalec dopolnilnega dela sam:

 1. izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju,
 2. izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih. Izvajalec lahko te izdelke tudi popravlja in prodaja,
 3. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
 4. meletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način, ter prodaja le-tega.

 

Kakšni so pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela?

Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo, dokler so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

Kdo lahko opravlja osebno dopolnilno delo?

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja oseba, ki je zaposlena, brezposelna, upokojena, kot tudi študenti in dijaki starejši od 15 let, ter tujci, ki imajo ima na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela.

 

Prijava osebnega dopolnilnega dela

Posameznik, ki bi opravljal osebno dopolnilno delo, mora preko spletnega portala AJPES, ali osebno na upravni enoti, priglasiti osebno dopolnilno delo.

Ko je posalmeznik vpisan v seznam, lahko prične z opravljanjem dopolnilnega dela.

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Pred nastopom dela je zelo priporočljivo, da z naročnikom (če je le-ta znan) sklene pogodbo o opravljanju osebnega dopolnilnega dela.

Pogodbo o opravljanju dopolnilnega dela lahko enostavno izdelate tudi preko posebnega e-obrazca.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba za osebno dopolnilno delo

Prav tako mora pred začetkom del pridobiti vrednotnico (več v nadaljevanju).

  Pogodba za osebno dopolnilno delo
Pogodba za osebno dopolnilno delo

Za opravljena dela mora izdati račun, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega kupec.

Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– priimek in ime ter prebivališče in davčna številka izdajatelja,
– kraj in datum izdaje,
– specifikacijo opravljenega dela oziroma dobavljenih izdelkov ali sadežev in zelišč z mersko enoto in ceno ter skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve,
- osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali kupca, razen, če je kupec fizična oseba,
– podpis izdajatelja računa.

Ko gre za občasno pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe in vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin mora izvajalec izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu.

Ko gre za promet z izdelki ali sadeži in zelišči pa račun izda ob prodaji.

Kopije računov mora hraniti 10 let.

Prav tako mora posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, Finančni upravi RS polletno (do 10. januarja in do 10. julija vsako leto) predložiti poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela na posebnem obrazcu.

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora te dohodke vključiti v mesečno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (več...).

 

Vrednotnice za osebno dopolnilno delo

Od 1. januarja 2015 dalje lahko posameznik, opravlja osebno dopolnilno delo le na podlagi vrednotnice, ki se glasi na njegovo ime.

Cena vrednotnice je 10,81 EUR. Z njo se posamezniku, ki opravlja dopolnilno delo, plača prispevke za socialno varnost.

Vrednotnica velja za en koledarski mesec (izda se lahko za tekoči ali prihodnji mesec), pridobljena pa mora biti najpozneje pred začetkom opravljanja dela.

Vrednotnico mora naročiti:

 • naročnik osebnega dopolnilnega dela - kadar izvajalec dopolnilnega dela zanj opravlja dela (denimo pomoč v gospodinjstvu in temu podobna in druga manjša dela),

  /// če izvajalec opravlja dela za več naročnikov, mora vrednotnico zanj kupiti vsak od teh naročnikov ///

 • izvajalec osebnega dopolnilnega dela - kadar sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti in druge izdelke ter jih prodaja, ali ki nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča.

Vrednotnico pridobite z vložitvijo zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti.

 

Glavne spremembe osebnega dopolnilnega dela pred in po 31.12.2014

pred 31.12.2014   po 31.12.2014
Seznam del osebnega dopolnilnega dela   Seznam del osebnega dopolnilnega dela
Vrednotnica (obvezno socialno zavarovanje): NE   Vrednotnica (obvezno socialno zavarovanje): DA
Prijava: na upravni enoti   Prijava: na spletni strani AJPES-a in na upravni enoti
Poročanje prihodkov: vsake 3 mesece   Poročanje prihodkov: vsakih 6 mesecev
MAX prihodki: letno - minimalna letna plača iz preteklega leta   MAX prihodki: polletno - tri povprečne mesečne neto plače v preteklem koledarskem letu
Objavljen seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: NE   Objavljen seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: DA

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.