Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 25. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

s.p. kot ekonomsko odvisna oseba
Kdaj je s.p. ekonomsko odvisna oseba, kaj zanj takrat velja in kdaj mora biti s.p. zaposlen?

Kdo je ekonomsko odvisna oseba in kaj zanjo velja?

Če ima s.p. status ekonomsko odvisne osebe, pa mu le-ta ne pripade avtomatsko.

O tem mora namreč obvestiti delodajalca. Če tega ne stori, ne more uveljavljati pravic, ki mu pripadajo, kljub temu, da ekonomska odvisnost obstaja.

V naslednjem članku bomo pogledali, kdo je ekonomsko odvisna oseba, kakšne pravice takšnemu delavcu pripadajo in kdaj delavec ne sme opravljati dela preko s.p.-ja ampak mora biti zaposlen.

 

Kdo je ekonomsko odvisna oseba?

Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba - s.p., ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo za drugo podjetje.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o poslovnem sodelovanju (med d.o.o./d.d. in s.p.)

Pri tem je pomembno opozoriti, da v primeru, da obstajajo elementi delovnega razmerja, delavec ne sme dela opravljati preko s.p.-ja, ampak mora imeti z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

Primeri, ko mora biti namesto s.p.-ja sklenjena pogodba o zaposlitvi:

 • s.p. opravlja isto dejavnost kot naročnik,
 • delo se opravlja v delovnih prostorih delodajalca, s.p. pa nima sklenjene najemne pogodbe,
 • delo se opravlja v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene (8 ur dnevno),
 • s.p. uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja,
 • s.p. delo opravlja po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe delodajalca, ki mu omogoča delo pri svojih strankah,
 • ...

Informiran.si - Kdaj delavec ne sme biti "zaposlen" preko podjemne / avtorske pogodbe ali s.p.-ja?

 

Kakšni so pogoji za uveljavljanje statusa ekonomsko odvisne osebe?

 

Pogodba o poslovnem sodelovanju (med d.o.o./d.d. in s.p.)
Pogodba o poslovnem sodelovanju (med d.o.o./d.d. in s.p.)

 

Pogodba o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi

 

Pogodba o zaposlitvi
Najemna pogodba za poslovne prostore

Podjetnik je lahko ekonomsko odvisna oseba če:

 • sam ne zaposluje nobenih delavcev,
 • najmanj 80% svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

 

Kakšne pravice pripadajo ekonomsko odvisni osebi?

Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se za ekonomsko odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1 o:

 • prepovedi diskriminacije

  Prepoved diskriminacije glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje, ...

 • zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov

  Kakšni so minimalni odpovedni roki pogodbe lahko preberete v članku: Kakšni so odpovedni roki pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi?

 • prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov

  Neutemeljeni odpovedni razlogi so:

  • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
  • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom
  • članstvo v sindikatu,
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
  • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
  • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
  • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
  • sprememba delodajalca po prvem odstavku 75. člena ZDR-1,
  • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,
  • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.

   

 • zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,

   

 • uveljavljanju odškodninske odgovornosti (177. - 180. člen ZDR-1).

 

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?

Obstoj statusa ekonomsko odvisne osebe delavcu ne pripada avtomatsko.

Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (in s tem zgornjih pravic), mora po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo samostojnega podjetnika (s.p.) o uveljavljanju statusa ekonomsko odvisne osebe

  Obvestilo samostojnega podjetnika (s.p.) o uveljavljanju statusa ekonomsko odvisne osebe
Obvestilo samostojnega podjetnika (s.p.) o uveljavljanju statusa ekonomsko odvisne osebe

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.