Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
25. oktober 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Kako izterjati preživnino?
Kako izterjati preživnino po sodni poti in kaj storiti, če je izterjava neuspešna?

Izterjava preživnine

Ob razpadu zakonske (ali zunajzakonske) zveze, mora običajno eden izmed partnerjev drugemu plačevati preživnino za skupne otroke, ki so mladoletni, ali se še šolajo.

Vendar pa se pogosto dogaja, da partner preživnine ne plačuje, s čimer najbolj škoduje prav svojim otrokom.

V naslednjem članku si bomo pogledali kaj storiti, ko zavezanec ne plačuje preživnine, kaj storiti, če je izvršba neuspešna in kaj pomeni, če zavezanec sproži osebni stečaj.

 

Določitev preživnine

Višina preživnine se določi ob ločitvi zakonske ali ob razpadu zunajzakonske zveze in sicer za skupne otroke, ki so mladoletni oz. se šolajo (do 26. leta starosti).

Več o postopkih razveze lahko preberete v člankih:

 

Kako izterjati preživnino?

Če partner, ki je dolžan plačevati preživnino, tega ne počne, lahko drug starš ali otrok sam (če je polnoleten) na podlagi sklepa o določitvi preživnine, vloži predlog za izvršbo, ter preživnino izterja po sodni poti.

Izterjava preživnine ima po četrtem odstavku 110. člena ZIZ prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik še druge upnike, ki so vložili izvršbo).

e-obrazec e-obrazec: Predlog za izvršbo zaradi izterjave preživnine

V primeru, da upnik predvideva, da dolžnik (zavezanec za plačilo preživnine), tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo.

To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

 

Kaj storiti, če je izvršba neuspešna?

Če je izvršba za preživnino neuspešna, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

Njegovo delovanje je namreč namenjeno otrokom, ki jim s pravnomočno sodbo, začasno odredbo, oziroma dogovorom pri centru za socialno delo pripada določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo. Sklad namreč tem upravičencem izplača nadomestilo preživnine, ter na drugi strani terja zavezance, ki bi morali preživnino dejansko plačevati.

 

Kdo JE upravičen do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada?

Do izplačila nadomestila preživnine JE upravičen otrok:

  • ki mu je s pravnomočno sodbo oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki jo zavezanec ne plačuje (če preživnina ni plačana zaporedoma tri mesece oziroma če v zadnjih dvanajstih mesecih zavezanec dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine),
  • ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako odločeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
  • ki še ni star 18 let,
  • ki je starejši od 18 let, v kolikor zanj traja preživninska obveznost, če ni v delovnem razmerju,
  • katerega izvršba je bila neuspešna oziroma postopek še ni končan, pa je od vložitve predloga za izvršbo preteklo že več kot 3 mesece.

 

Kdo NI upravičen do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada?

Do izplačila nadomestila preživnine NI upravičen otrok, ki:

  • živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
  • je oddan v rejništvo,
  • je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.

Zahtevo za nadomestilo preživnine vloži otrokov zastopnik na Jamstvenem in preživninskem skladu RS. preko obrazca, ki ga najdete na spletni strani Preživninskega sklada RS.

 

Preživnina in osebni stečaj dolžnika

Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika (zavezanca za plačevanje preživnine) poseben status, saj na podlagi 390. člena ZFPPIPP spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine pa se z začetkom osebnega stečaja dolžnika (za razliko od večine ostalih izvršb) ne ustavi.

Prav tako se terjatve z naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, dolžniku ne odpustijo (408. člen ZFPPIPP).

Več lahko preberete v članku Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

Brezplačni pravni e-Priročnik: Kako do razveze zakonske zveze


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Obvestilo o odsotnosti zaradi odrejene karantene
Izjava (sorodnika ali druge osebe) o potrebni pomoči ob prehodu v drugo regijo
Izbris hipoteke (izbrisno dovoljenje)
Sklep o merjenju temperature zaposlenim
Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: