Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
23. januar 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Kako izterjati preživnino?
Kako izterjati preživnino po sodni poti in kaj storiti, če je izterjava neuspešna?

Izterjava preživnine

Ob razpadu zakonske (ali zunajzakonske) zveze, mora običajno eden izmed partnerjev drugemu plačevati preživnino za skupne otroke, ki so mladoletni, ali se še šolajo.

Vendar pa se pogosto dogaja, da partner preživnine ne plačuje, s čimer najbolj škoduje prav svojim otrokom.

V naslednjem članku si bomo pogledali kaj storiti, ko zavezanec ne plačuje preživnine, kaj storiti, če je izvršba neuspešna in kaj pomeni, če zavezanec sproži osebni stečaj.

 

Določitev preživnine

Višina preživnine se določi ob ločitvi zakonske ali ob razpadu zunajzakonske zveze in sicer za skupne otroke, ki so mladoletni oz. se šolajo (do 26. leta starosti).

Več o postopkih razveze lahko preberete v člankih:

 

Kako izterjati preživnino?

Če partner, ki je dolžan plačevati preživnino, tega ne počne, lahko drug starš ali otrok sam (če je polnoleten) na podlagi sklepa o določitvi preživnine, vloži predlog za izvršbo, ter preživnino izterja po sodni poti.

Izterjava preživnine ima po četrtem odstavku 110. člena ZIZ prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik še druge upnike, ki so vložili izvršbo).

e-obrazec e-obrazec: Predlog za izvršbo zaradi izterjave preživnine

V primeru, da upnik predvideva, da dolžnik (zavezanec za plačilo preživnine), tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo.

To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

 

Kaj storiti, če je izvršba neuspešna?

Če je izvršba za preživnino neuspešna, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

Njegovo delovanje je namreč namenjeno otrokom, ki jim s pravnomočno sodbo, začasno odredbo, oziroma dogovorom pri centru za socialno delo pripada določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo. Sklad namreč tem upravičencem izplača nadomestilo preživnine, ter na drugi strani terja zavezance, ki bi morali preživnino dejansko plačevati.

 

Kdo JE upravičen do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada?

Do izplačila nadomestila preživnine JE upravičen otrok:

  • ki mu je s pravnomočno sodbo oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki jo zavezanec ne plačuje (če preživnina ni plačana zaporedoma tri mesece oziroma če v zadnjih dvanajstih mesecih zavezanec dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine),
  • ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako odločeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
  • ki še ni star 18 let,
  • katerega izvršba je bila neuspešna oziroma postopek še ni končan, pa je od vložitve predloga za izvršbo preteklo že več kot 3 mesece.

 

Kdo NI upravičen do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada?

Do izplačila nadomestila preživnine NI upravičen otrok, ki:

  • živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
  • je oddan v rejništvo,
  • je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.

Zahtevo za nadomestilo preživnine vloži otrokov zastopnik na Jamstvenem in preživninskem skladu RS. preko obrazca, ki ga najdete na spletni strani Preživninskega sklada RS.

 

Preživnina in osebni stečaj dolžnika

Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika (zavezanca za plačevanje preživnine) poseben status, saj na podlagi 390. člena ZFPPIPP spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine pa se z začetkom osebnega stečaja dolžnika (za razliko od večine ostalih izvršb) ne ustavi.

Prav tako se terjatve z naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, dolžniku ne odpustijo (408. člen ZFPPIPP).

Več lahko preberete v članku Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

 

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

Brezplačni pravni e-Priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

PRIJAVA
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Vse, kar morate vedeti o obveznosti ugotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih
kliknite tu!

Vpis podatkov o dejanskih lastnikih


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Tožba za redno odpoved najemnega razmerja za poslovni prostor
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za poslovni prostor
Predlog najemnika poslovnih prostorov za sporazumno prekinitev najemnega razmerja
Evidenca dejanskih lastnikov po ZPPDFT-1
Sklep o ugotovitvi dejanskega lastnika po ZPPDFT-1

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: