Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
torek, 16. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Izvršba na podlagi verodostojne listine
Kako izterjati neplačan račun, plačo, regres... (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Praktično ni podjetja, ki se ne bi znašlo v tej situaciji. Izstavili ste račun, sedaj pa dolžnik le-tega noče plačati. Ali pa ste delavec, ki je s strani delodajalca prejel plačilno listo, a ni prejel izplačila.

Včasih gre zgolj za trenutne težave dolžnika, pogosto pa se dogaja, da se dolžnik zgolj izmika in podaja prazne obljube iz katerih ni kasneje nič.

V takšnem primeru lahko vložite izvršbo preko portala e-sodstvo.

To lahko storite, če razpolagate z verodostojno listino.
Najbolj pogoste verodostojne listine so izdani račun, plačilna lista oz. pisni obračun delodajalca, notarsko overjena zasebna listina, ipd.

V naslednjem članku bomo pogledali, kako na portalu e-Sodstvo, vložite izvršbo na podlagi verodostojne listine.

 

Dolžnika opomnite

Običajna praksa je, da dolžnika najprej opozorimo z opominom. Če je opomin učinkovit, se tako izognemo postopku izvršbe in hitreje pridemo do svojega plačila.

e-obrazec: Opomin
e-obrazec: Izpis odprtih postavk
e-obrazec: Opomin pred tožbo

Vendar pa morate vedeti, da opomin ni pogoj za vložitev izvršbe. Čeprav je praksa v poslovanju, da se dolžnika opomni, pa lahko izvršbo vložite takoj po zapadlosti računa, brez da bi dolžnika prej opomnili.

Opomin je nujen le za podjetja, ki potrošnikom (fizičnim osebam) dobavljajo javne storitve in dobrine. Opomin mora biti pisen in z vsaj 15-dnevnim rokom plačila.

 

Vložitev izvršbe

Izvršbo na podlagi verodostojne listine morate vložiti preko portala e-sodstvo.

Med verodostojne listine spadajo po 23. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju:

  • faktura (račun, obračun obresti),
  • menica in ček s protestom in povratnim računom,
  • javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
  • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
  • po zakonu overjena zasebna listina* (npr. cesijska pogodba),
  • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
  • plačilna lista** (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,...).
 

* Pojasnilo glede overjenih zasebnih listin. Po stari sodni praksi je veljalo, da listina, na kateri je podpisnik pri notarju overil svoj podpis ne ustreza kategoriji "po zakonu overjene zasebne listine" (VSL sklep III Cp 949/2000). Zasebna listina, na kateri je bil podpis najemnika le notarsko overjen, tako ne bi spadala pod verodostojne listine.
Novejša sodna praksa pa je zavzela drugačno stališče.
Pojem "po zakonu overjena zasebna listina" je tako po novi sodni praksi treba razlagati tako, kot to jasneje določa Zakon o pravdnem postopku v 2. točki prvega odstavka 431. člena, t.j. kot listino, na kateri je po zakonu (64. člen Zakona o notariatu) overjen podpis zavezanca (VSL Sklep II Ip 2168/2017).

Tako ima status verodostojne listine tudi denimo najemna pogodba ali pa posojilna pogodba, na kateri je podpis zavezanca notarsko overjen.

** Če plačilne liste nimate, morate vložiti tožbo na pristojno delovno sodišče. Več lahko preberete tu: Kaj lahko stori delavec, ki ni dobil izplačane plače, regresa, stroškov za prevoz,...?

Pred vložitvijo tožbe delodajalca, ki vam ni izročil plačilne liste opomnite, da je to zakonsko dolžan storiti in kakšne so lahko posladice, če tega ne stori.

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste

  Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste
Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste

 

Postopek vložitve izvršbe na podlagi verodostojne listine

1. Korak

Vstopite na spletni portal e-Sodstvo, ki se nahaja na povezavi: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

 

2. Korak

Kliknete na: Prijavi se kot registriran uporabnik

Kliknete na: Prijavi se kot registriran uporabnik

 

3. Korak

Če še niste registrirani se registrirate, tako da kliknete na: Nov uporabnik, se registrirate in prijavite v sistem.

Če še niste registrirani se registrirate, tako da kliknete na: Nov uporabnik

 

4. Korak

Ko ste prijavljeni kliknete na: Izberi e-opravila kot Registriran uporabnik

Ko ste prijavljeni kliknete na: Izberi e-opravila kot Registriran uporabnik

 

5. Korak

Nato izberete: eIzvršba

Nato izberete: eIzvršba

 

6. Korak

Ko ste v sistemu, med predlogi izberete: 011 - Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine

Ko ste v sistemu, med predlogi izberete: 011 - Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine

 

7. Korak

Pred Vami se bo odprl obrazec za izdelavo predloga za izvršbo. Skrbno sledite postopku in izpolnite podatke, ki jih od Vas zahteva

Skrbno sledite postopku in izpolnite podatke, ki jih od Vas zahteva

 

Plačilo takse

Ko boste vnesli podatke, boste prejeli znesek in navodila za plačilo sodne takse. Ko plačate sodno takso je izvršba vložena. Če plačila takse ne opravite v roku 8. dni, se predlog za izvršbo umakne.

Seveda je sodno takso dolžan poravnati dolžnik in jo dobite povrnjeno ob končani izvršbi, če je le-ta uspešna.

Prav tako je priporočljivo v postopku izvršbe od dolžnika terjati tudi stroške opominjanja, na podlagi 14. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Te stroške lahko terjate, ko sta upnik in dolžnik oba pravni osebi.

 

Kaj storiti če je dolžnik že v stečaju?

V tem primeru morate prijaviti svojo terjatev v stečajno maso, drugače Vaše terjatve propadejo.

Dokumente, s katerimi prijavite terjatve, lahko izdelate tudi s pomočjo spodnjih e-obrazecev.

e-obrazec: Prijava terjatev v stečajnem postopku
e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju
e-obrazec: Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku
e-obrazec: Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku

Za več informacij na temo stečaja priporočamo branje tudi spodnjih člankov:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:


Pravna pomoč:


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.