Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Ugovor zoper prekršek
Kako ugovarjati zoper prekršek?

Ugovor zoper prekršek

Ko prejmemo globo za prekršek, imamo vedno možnost, da zoper prekršek ugovarjamo.

V nadaljevanju bomo preverili postopek ugovora oz. kaj je potrebno storiti, pogledali pa bomo tudi kakšna je razlika med ugovorom in sodnim varstvom.

 

Prejel sem globo. Kaj sedaj?

Prva možnost je, da globo poravnate oz. spoštujete odločbo in se zglasite pri pristojnem sodniku za prekrške.

Če menite, da globa ni upravičena, lahko vložite zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor. Postopek kako to storite se razlikuje glede na to, ali Vam prekrškovni organ izda plačilni nalog oz. odločbo. Razlike med obema so opisane v nadaljevanju.

Naj Vas opozorimo, da v tem primeru izgubite možnost plačila polovične kazni. V kolikor plačate polovično globo, pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo oz ugovor ni več dovoljen. Razen v primeru, ko je potrebno v skladu z določbami Zakona o prekrških globo potrebno plačati pred pravnomočnostjo.

 

Plačilni nalog prekrškovnega organa.

Plačilni nalog prekrškovnega organa je poenostavljen akt (odločitev o prekršku), ki ga pooblaščena uradna oseba izda in vroči kršitelju v hitrem postopku, na kraju storitve prekrška, kadar prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, v posebnih primerih pa tudi ko prekršek ugotovi le na podlagi zbranih obvestil in dokazov (ti posebni primeri obsegajo kršitve s področja javnega reda in miru, varnosti cestnega prometa, kršitvah predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, vstopa in zapustitve države ter bivanja in prebivanja tujcev, nadzora državne meje in javnih zbiranj).

Plačilni nalog velja kot pisna odločba o prekršku in zato vsebuje določene osebne podatke kršitelja, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe, številko računa za plačilo in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.

 

Ugovor zoper plačilni nalog

Zoper plačilni nalog lahko ugovarjate, ali vložite zahtevo za sodno varstvo. Katero od teh dveh pravnih sredstev uporabiti, pri kom in v kakšnem roku ga je potrebno vložiti, bo navedeno že v pravnem pouku na dni plačilnega naloga.

 

Kdaj uporabiti zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni nalog?

Zahteva za sodno varstvo pride v poštev, če je prekrškovni organ prekršek neposredno osebno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav. Možna je tudi v drugih primerih, a le ob pogoju, da prekrškovni organ kršitelju na kraju prekrška omogoči, da se ta neposredno po storjenem prekršku o prekršku osebno izjavi.

e-obrazec e-obrazec: Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa

  Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
Več o tem:

 

Kdaj uporabiti ugovor zoper plačilni nalog?

Ugovor zoper plačilni nalog bo prišel v poštev, če je prekrškovni organ prekršek ugotovil na podlagi zbranih obvestil in dokazov in pa v primeru kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu.

e-obrazec e-obrazec: Ugovor zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa

  Ugovor zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa
Ugovor zoper plačilni nalog uradne osebe prekrškovnega organa

 

Odločba prekrškovnega organa.

Odločba prekrškovnega organa je akt prekrškovnega organa, ki ga ta izda, če se ne izreče opozorilo ali izda plačilni nalog.

 

Kaj če se z odločbo ne strinjamo?

Če se z izdano odločbo ne strinjamo bodisi zaradi razlogov za izdajo ali pa samega postopka izdaje, lahko v osmih dneh od vročitve odločbe, pri prekrškovnem organu, ki je na prvi stopnji odločbo izdal, vložimo zahtevo za sodno varstvo.

e-obrazec e-obrazec: Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organaa

  Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa
Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa

 

Kaj če je ugovor oz. zahteva za sodno varstvo zavrnjena?

V tem primeru, boste morali poravnati celotno kazen, in stroške postopka. Zato ugovarjajte oz. zahtevajte zahtevo za sodno varstvo le, ko smatrate, da prekrška niste storili.

 

Odvzem motornega vozila

Policist zaseže vozniku motorno vozilo, vozniku, s katerim je storil hujši prekršek* in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 1. voznik je bil v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:
  • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
  • vožnje pod vplivom alkohola,
  • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.
 2. vozniku se izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
 3. vozniku je začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
 4. voznik je kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
 5. voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

* Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

e-obrazec e-obrazec: Ugovor zoper zaseg motornega vozila.

  Ugovor zoper zaseg motornega vozila
Ugovor zoper zaseg motornega vozila

 

Pravni pregled prekrškovne zadeve

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Pravni dokumenti:

 

Brezplačni članki:

Pravni pregled prekrškovne zadeve


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.