Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 22. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Nadurno delo
Kdo in kdaj lahko opravlja nadurno delo?

Nadurno delo

Delavec je v primerih, ki jih določa zakon, poleg rednega, dolžan opravljati tudi nadurno delo. Pri tem pa je pomembno vedeti, da glede nadurnega dela veljajo tudi omejitve, ki se jih tako delodajalci, kot tudi delavci pogosto ne zavedajo.

V naslednjem članku bomo preverili določbe o nadurnem delu, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih.

Kdaj lahko delodajalec delavcu odredi nadurno delo, kako oz. na kakšen način mora delodajalec odrediti nadurno delo in kdaj in komu nadurnega dela ni potrebno opravljati.

 

Kdaj se nadurno delo lahko opravlja

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:

 • v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

 

Kako mora delodajalec odrediti nadurno delo?

Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti pisno in pred začetkom dela.

Izjemoma lahko delodajalec nadurno delo odredi tudi ustno, a le če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela.

Vendar mora delodajalec v tem primeru delavcu pisno odreditev vročiti delavcu naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

e-obrazec e-obrazec: Odreditev nadurnega dela

  Odreditev nadurnega dela
Odreditev nadurnega dela

 

Omejitve glede nadurnega dela

Nadurno delo se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto.

Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za nadurno delo preko letne časovne omejitve

  Soglasje delavca za nadurno delo preko letne časovne omejitve
Soglasje delavca za nadurno delo preko letne časovne omejitve

V primeru odklonitve pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka, delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.

Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali druga dela v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic, v primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Tako delo lahko traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda.

 

Kdo lahko odkloni nadurno delo?

Delodajalec ne sme naložiti nadurnega dela:

 • delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen),
 • starejšemu delavcu (199. člen),
 • delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
 • delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca medicine dela, oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje,
 • delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s tretjim odstavkom 143. člena tega zakona,
 • delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.

 

Varstvo staršev pred nadurnim delom

Delodajalec delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

Prav tako delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

Nadurno delo ali delo ponoči se lahko naloži s soglasjem tudi samohranilcu, ki neguje in varuje otroka, mlajšega od sedem let ali hudo bolnega otroka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, in ki živi sam z otrokom.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

  Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo
Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

 

Varstvo starejših delavcev pred nadurnim delom

Delodajalec ne sme naložiti nadurnega dela ali nočnega dela starejšemu delavcu, torej delavcu starejšemu od 55 let, brez njegovega pisnega soglasja.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

  Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo
Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo
Več o tem:

 

Izjeme za javne uslužbence v povezavi z epidemijo COVID-19

Do umiritve epidemiološke situacije za čas, ko je država po kriterijih ECDC na temno rdečem seznamu in ko ni mogoče na drugačen način opraviti nujnih nalog, nadrejeni lahko javnemu uslužbencu, ki izvaja naloge v povezavi s COVID-19 brez njegovega soglasja odredi, da po poteku delovnega časa, brez prekinitve dela, ki bi javnemu uslužbencu omogočila počitek, kot ga določa ZDR-1, dokonča začeto nalogo ali opravi nujno delo.

Takšna odreditev je dopustna le za najkrajši možni čas, s tem da je treba javnemu uslužbencu takoj po prenehanju razlogov zagotoviti sorazmerno daljši počitek skladno s predpisi in kolektivnimi pogodbami.

Delo lahko traja največ 20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec, oz. dlje, če delavec poda soglasje, pri čemer skupno število ur dela preko polnega delovnega časa ne sme preseči 480 ur.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

e-obrazeci za izdelavo tožb zoper delodajalca


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.