Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Dedovanje
Kako napisati veljavno oporoko?

Kako napisati oporoko

Vse prepogosto smo priča sporom med dediči, ki so posledica neurejenega pravnega nasledstva. Ti spori lahko v najhujših primerih pripeljejo celo do razkola in popolne odtujitve med sorodniki.

Tem sporom pa se je pogosto moč izogniti že s tem, da v oporoki opredelimo kako naj dedovanje poteka.
Pri tem se je potrebno zavedati, da ima oporoka, kot dokument, zakonsko določene lastnosti, ki jih moramo nujno poznati, preden se lotimo njenega pisanja. Drugače se lahko celo zgodi, da oporoka, ki jo bomo sestavili, ne bo veljavna.

 

Kaj je oporoka?

Oporoka je izjava osebe (oporočitelja) o tem, kako naj se njegovo premoženje, po njegovi smrti, razdeli.

 

Kaj je vsebina oporoke?

Glavna vsebina oporoke so predvsem navedbe oporočitelja, kako in komu naj bo njegovo premoženje, ki ga bo imel v trenutku smrti, razdeljeno.

Pomembno je vedeti, da oporoka v času življenja oporočitelja nima nobenega učinka in oporočitelj do svoje smrti s premoženjem še vedno lahko upravlja in razpolaga, kot želi.

 

Kdo lahko napravi oporoko?

Oporoka je strogo osebna, kar pomeni, da njeno vsebino lahko določi zgolj in samo imetnik premoženja, ki je predmet oporoke, torej oporočitelj.

Zahteva se, da mora biti oporočitelj star vsaj 15 let in da biti »razsoden«. »Razsodnost« oporočitelja se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej.

Oporoka, ki jo napravi nekdo, ki ne izpolnjuje teh dveh pogojev je neveljavna.

 

Kakšna mora biti oporoka, da je veljavna?

Veljavno oporoko lahko sestavite le v eni izmed oblik, določenih z zakonom in pod pogoji, ki so zakonsko urejeni.

Tako oporoke ne morete sestaviti na poljuben način, ampak za to obstajajo določbe v zakonu, ki jih morate pri pisanju oporoke strogo upoštevati.

 

Katere so možne oblike oporoke?


1. Lastnoročna oporoka

Lastnoročna oporoka mora biti napisana z lastno roko in lastnoročno podpisana.

POZOR! Oporoka, napisana na pisalnem stroju ali na računalniku in natisnjena, ali oporoka, napisana s tujo roko, NE ustreza in je neveljavna! Tuja oseba lahko pomaga voditi roko oporočitelju (če se npr. oporočitelju starostno tresejo roke).

e-obrazec e-obrazec: Lastnoročna oporoka

  Lastnoročna oporoka
Lastnoročna oporoka


2. Pisna oporoka pred pričami

Za pisno oporoko pred pričami ni pomembno, kdo jo sestavi in kako je napisana, pomembno pa je da:

  • oporočitelj sestavek (listino), ki ga je napravil nekdo drug, lastnoročno podpiše v navzočnosti dveh prič in
  • hkrati izjavi, da je to njegova oporoka in
  • se priči podpišeta na sami oporoki.

Ta tri dejanja so ključna pri pisni oporoki pred pričami in se morajo opraviti sočasno!

e-obrazec e-obrazec: Oporoka pred pričami

  Oporoka pred pričami
Oporoka pred pričami


3. Sodna oporoka

Sodna oporoka se napravi v sodelovanju z okrajnim sodiščem. Oporočitelj tam ustno izjavi svojo poslednjo voljo pred sodiščem, ki jo natančno zapiše v zapisnik.


4. Notarska oporoka

Notarska oporoka se lahko sestavi v obliki notarskega zapisa, v sodelovanju z notarjem.

Napravi se lahko na dva načina:

  • Oporoko sestavi notar na podlagi ustne izjave oporočitelja (podobno kot pri sodni oporoki).
  • Oporoko sestavi oporočitelj sam in jo notarju predloži v potrditev.

 

Poleg teh glavnih vrst oporok, pa poznamo tudi oporoko, sestavljeno v tujini, mednarodne oporoke, ter izredne oporoke (vojaška, ustna,…).

 

Koga lahko določite za dediča?

Dedič je lahko vsak, ki je živ v trenutku oporočiteljeve smrti.

Izjemoma lahko deduje še nerojen a že spočet otrok, vendar pod pogojem, da se rodi živ.

 

Kaj če napišem oporoko in si premislim...?

Preprosto jo spremenite, ali napišite novo oporoko. Kot oporočitelj lahko oporoko namreč kadarkoli prekličete deloma ali v celoti, lahko jo tudi spremenite, dopolnitite, ali pa celo zavestno uničite.

Oporoko prekličete z izjavo, dano v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka. Oporoka se lahko prekliče tudi tako, da oporočitelj sestavi novo oporoko, v kateri prekliče staro.

e-obrazec e-obrazec: Preklic oporoke

  Preklic oporoke
Preklic oporoke

 

Zaščitena kmetija

V oporoki je možno določiti dediča tudi, ko je predmet dedovanja zaščitena kmetija, vendar takrat veljajo dodatne omejitve.

Zaščiteno kmetijo lahko oporočitelj z oporoko zapusti le enemu dediču – fizični osebi.

Izjemoma sme oporočitelj zapustiti zaščiteno kmetijo več dedičem, če jo zapusti:

  • zakoncema ali
  • enemu staršu in otroku ali posvojencu oz. njegovemu potomcu, vendar se v tem primeru zaščitena kmetija ne sme deliti po fizičnih delih.
Več o tem:

 

vir: e-Priročnik: Kako sestaviti oporoko

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Pravni dokumenti:

Brezplačni članki in priročniki:

Pravna pomoč v povezavi z dedovanjem:

 

e-obrazec za izdelavo oporoke - Kliknite tu!


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:







Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.