Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
20. februar 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Začasno ali občasno delo upokojenca
Kako zaposliti upokojenca preko t.i. začasnega (občasnega) dela

Začasno ali občasno delo - zaposltev upokojenca

Novela zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), prinaša možnost, da podjetje začasno zaposli upokojenca za opravljanje tako imenovanega začasnega oz. občasnega dela.

V naslednjem članku bomo pogledali, koga lahko podjetje zaposli na podlagi začasnega oz. občasnega dela, kakšne so omejitve in pogoji tako za upokojenca, kot za delodajalca, ter kakšna je obdavčitev.

 

Začasno oz. občasno delo

Podjetje, ki potrebuje delavca za opravljanje začasnih oz. občasnih del, lahko za takšna dela z upokojencem sklene pogodbo o začasnem oz. občasnem delu.

Takšna pogodba mora vsebovati:

 • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
 • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
 • vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
 • obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
 • podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,
 • datum sklenitve pogodbe,
 • urna postavka za opravljeno delo,
 • predviden skupen znesek dohodka.

Pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela lahko enostavno izdelate tudi preko posebnega e-obrazca.

e-obrazec e-obrazec: Pogodba za začasno ali občasno delo

  Pogodba za začasno ali občasno delo
Pogodba za začasno ali občasno delo

Delodajalec mora pri tem za vsakega upokojenca dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.

Za začasno ali občasno delo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih ter odškodninski odgovornosti. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

 

S kom lahko podjetje sklene pogodbo o začasnem ali občasnem delu?

Pogodbo o začasnem ali občasnem delu lahko podjetje sklene z osebo, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca.

 

Kakšne so omejitve za začasno ali občasno delo?

Upokojenec lahko to delo opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ne more prenašati v naslednji koledarski mesec.

Urna postavka ne sme biti nižja od 4,20 EUR.

Dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 EUR.

Oba zneska se usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo (ZMinP).

Upokojenec lahko začasno ali občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

 

Omejitve števila ur glede na velikost delodajalca

Delodajalec je omejen po številu ur začasnega dela, ki jih lahko koristi v koledarskem mesecu, glede na število zaposlenih, ki jih zaposluje (pri tem ni pomembno ali jih zaposluje za določen ali nedoločen čas):

 • brez zaposlenih - največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,
 • od 1 do vključno 10 delavcev - največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 10 do vključno 30 delavcev - največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 30 do vključno 50 delavcev - največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 50 do vključno 100 delavcev - največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,
 • več kot 100 delavcev - največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela.

Število ur začasnega ali občasnega dela v posameznem koledarskem mesecu, opravljenega pri nevladni organizaciji, delujoči v javnem interesu, lahko preseže omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar ne več kot dvakratnika zgornjih omejitev.

Ministrstvo za delo, lahko na podlagi vloge delodajalca, ki zaposluje več kot 1.250 delavcev, po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji za največ tri mesece v koledarskem letu določi večje število ur začasnega ali občasnega dela, vendar ne več kot 1.500 ur v koledarskem mesecu.

 

Izplačilo in obdavčitev začasnega ali občasnega dela

Delodajalec mora upokojencu dohodek za pretekli mesec izplačati najkasneje do 18. v mesecu.

Če upokojenec v koledarskem mesecu opravi manj kot 10 ur začasnega ali občasnega dela in nadaljuje pri istem delodajalcu tudi v naslednjem mesecu, lahko delodajalec izvede izplačilo dohodka skupaj za oba meseca hkrati, vendar najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.

Od dela preko občasnega (oz. začasnega dela) delavec plača 25% akontacije dohodnine. Pri tem je osnova za izračun tega davka dohodek, zmanjšan za 10% normiranih stroškov.

Delodajalca bremeni plačilo PIZ v višini 8,85% bruto nakazila, ter pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki v letu 2013 znaša 4,55 EUR / mesec.

Posebnega 25% davka od posameznega bruto izplačila, pa je občasno oz. začasno delo od 27.7.2013 oproščeno (7. člen ZUTD-B). Delodajalec plača tudi posebno dajatev od dohodkov za začasno ali občasno delo upokojencev v višini 25%.

Več o obdavčitvi občasnega dela upokojencev, lahko preberete tu: Pojasnilo DURS o obdavčitvi občasnega dela upokojencev.

 

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...

PRIJAVA
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Vse, kar morate vedeti o obveznosti ugotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih
kliknite tu!

Vpis podatkov o dejanskih lastnikih


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Tožba za redno odpoved najemnega razmerja za poslovni prostor
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za poslovni prostor
Predlog najemnika poslovnih prostorov za sporazumno prekinitev najemnega razmerja
Evidenca dejanskih lastnikov po ZPPDFT-1
Sklep o ugotovitvi dejanskega lastnika po ZPPDFT-1

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: