Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 08. junij 2023 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Partnerska zveza
Kaj je partnerska zveza - zveza dveh istospolnih partnerjev?

Partnerska zveza

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) ureja in definira zvezo dveh istospolnih partnerjev.

Zakon velja od 6. maja 2016, v uporabo pa je stopil 24. februarja 2017.

V svojih določbah ureja razmerja istospolnih parov, pri čemer v nekaterih pogledih izenačuje partnersko zvezo z zakonsko zvezo, v drugih, pa jo izrecno razlikuje od zakonske zveze raznospolnih parov.

V naslednjem članku bomo preverili, kaj je partnerska zveza, kako se sklene, kako je, če partnerska zveza ni uradno sklenjena in kakšne so glavne razlike, ki jo razlikujejo od zvez raznospolnih parov.

 

Kaj je partnerska zveza?

Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških. Na vseh pravnih področjih (razen na tistih, kjer to določa ZPZ) ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza.

Za sklenitev partnerske zveze je potrebno, da sta osebi, ki sklepata partnersko zvezo, istega spola.

Za postopek pred sklenitvijo, ter sklenitev partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o postopku pred sklenitvijo zakonske zveze, kot jih določa DZ .

Oseba ne more skleniti partnerske zveze, dokler njena prej sklenjena zakonska zveza, registrirana istospolna partnerska skupnost ali partnerska zveza ne preneha ali ni razveljavljena.

 

Kako se sklene partnerska zveza?

Osebi, ki nameravata skleniti partnersko zvezo, se prijavita matičarju, ki vodi poročno matično knjigo za naselje, kjer želita skleniti zakonsko zvezo.

Postopek sklenitve partnerske zveze je isti, ko pri sklenitvi zakonske zveze.

Partnerska zveza se sklene pred načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo ob navzočnosti matičarja, ter dveh prič, javno in slovesno v posebej določenih uradnih prostorih, ali na drugem mestu, če to zahtevata bodoča partnerja in navedeta za to pomembne razloge.

 

Kako se partnerska zveza razveže?

Partnerska zveza preneha s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in z razvezo partnerske zveze.

Postopek razveze partnerske zveze je enak kot razveza zakonske zveze.

Če se partnerja sporazumeta o delitvi skupnega premoženja, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju partnerja, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, sodišče razveže partnersko zvezo na podlagi predloga partnerjev.

e-obrazec - Predlog za sporazumno razvezo (istospolne) partnerske zveze

e-obrazec Predlog za sporazumno razvezo (istospolne) partnerske zveze

  Predlog za sporazumno razvezo (istospolne) partnerske zveze
Predlog za sporazumno razvezo (istospolne) partnerske zveze

Partnerja lahko sporazumno razvezo opravita tudi pri notarju. Partnerska zveza je razvezana z dnem podpisa notarskega zapisa o razvezi.

Če se partnerja o tem ne moreta sporazumeti, ali če razvezo želi samo en partner, pa mora ta v pristojno sodišče vložiti tožbo za razvezo.

e-obrazec - Tožba za razvezo (istospolne) partnerske zveze

e-obrazec Tožba za razvezo (istospolne) partnerske zveze

 

Kaj je nesklenjena partnerska zveza?

Nesklenjena partnerska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.

  Tožba za razvezo (istospolne) partnerske zveze
Tožba za razvezo (istospolne) partnerske zveze

Torej gre za "izvenzakonsko zvezo" dveh istospolnih partnerjev.

Nesklenjena partnerska zveza ima v razmerju med njima enake pravne posledice, kakor če bi partnerja sklenila partnersko zvezo.

Nesklenjena partnerska zveza ima (razen na tistih, kjer to določa ZPZ) enake pravne posledice kot zunajzakonska skupnost tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice zunajzakonska skupnost.

 

Kaj je v partnerski zvezi isto kot v zakonski zvezi?

Za partnersko zvezo se uporabljajo iste določbe ZZZDR, ki ureja zakonsko in izvenzakonsko zvezo, ter tako zveze izenačuje na področju:

  • temelja zakonske zveze in enakopravnosti zakoncev;
  • pogojev za sklenitev in veljavnost zveze;
  • postopka pred sklenitvijo partnerske zveze;
  • sklenitve partnerske zveze;
  • neveljavnosti partnerske zveze;
  • pravic in dolžnosti partnerjev partnerske zveze;
  • premoženjskih razmerij med partnerjema partnerske zveze;
  • prenehanja partnerske zveze;
  • razmerij med razvezanima partnerjema partnerske zveze;

Partnerska zveza je tako izenačena z zakonsko zvezo, glede njene pogojev sklenitve sklenitve (tu se razlikuje v spolu partnerjev), razveze, pravic in dolžnosti partnerjev, njunih premoženjskih razmerij in razmerij med partnerjema po razvezi.

 

V čem se partnerska zveza razlikuje od zakonske zveze?

ZPZ izrecno navaja, da niti partnerja v sklenjeni partnerski zvezi, niti partnerja v nesklenjeni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka.

Prav tako nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

 

Sprememba imena (priimka)

Za spremembo priimka partnerjev ob sklenitvi partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe Zakona o osebnem imenu (ZOI-1).

Ob sklenitvi partnerske zveze se partnerja tako lahko sporazumeta, da bo njun skupni priimek priimek enega ali drugega zakonca, lahko obdržita vsak svoj priimek, svojemu priimku dodata priimek partnerja ali izbereta priimek partnerja in temu priimku dodata svoj priimek.

Ob razveljavitvi ali razvezi partnerske zveze razvezana partnerja obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi partnerske zveze. Partner, ki je ob sklenitvi partnerske zveze spremenil priimek, lahko na katerikoli upravni enoti v šestih mesecih po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi partnerske zveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te partnerske zveze.

 

Registrirane istospolne partnerske skupnosti

Z dnem začetka uporabe ZPZ (24.2.2017) je prenehal veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), ki se bo uporabljal še šest mesecev, torej do 24.8.2017.

Če so izpolnjeni pogoji za nastanek partnerske zveze, se bodo že registrirane istospolne partnerske skupnosti, po prenehanju uporabe ZRIPS, preoblikovale v partnerske zveze, razen če partnerja ne bosta podala pred matičarjem, da ne želita preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo. V tem primeru z dnevom izjave njuna registrirana istospolna partnerska skupnost preneha.

Če želita, da se zveza registrirana istospolna skupnost spremeni v partnersko zvezo takoj po uveljavitvi novega zakona, lahko tudi sama podata izjavo pred matičarjem.

Določbe ZRIPS, ki urejajo pravne posledice prenehanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, se bodo uporabljale glede pravic in obveznosti partnerjev registrirane istospolne partnerske skupnosti po prenehanju registrirane istospolne partnerske skupnosti tudi po preteku šestmesečnega roka po katerem se ZRIPS ne bo več uveljavljal.

O vseh postopkih bodo partnerji v registriranih istospolnih zvezah obveščeni s strani svoje upravne enote.

 

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Pravna pomoč:

 

Brezplačni pravni e-Priročnik: Kako do razveze zakonske zveze


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 18 let izkušenj
preko 18 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Poziv najemodajalca najemniku na izselitev iz stanovanja
Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog uradne osebe zaradi e-vinjete
Predlog upnika za podaljšanje odloga izvršbe
Izbris zakupa oz. najema (izbrisno dovoljenje)
Vloga za povračilo škode zaradi obveznega cepljenja

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2023.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.