Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
7. julij 2020 | Prijava |

Predpisi s področja delovnega prava in socialne varnosti
5% popust*


Predpisi s področja delovnega prava - 5%

Predpisi s področja delovnega prava

Člani portala www.informiran.si lahko izkoristite 5% popust pri nakupu knjige GV Založbe: Predpisi s področja delovnega prava.
naročilo knjige s 5% popustom >>>

 

Predpisi s področja delovnega prava in socialne varnosti
5% popust*

Predpisi s področja delovnega prava in socialne varnosti 5% popust Nova, dopolnjena in posodobljena zbirka vključuje 25 najpomembnejših zakonov s tega področja (s spremembami do Uradnega lista RS, št. 103/07).

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)
Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1)
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe (SE) (ZSDUEDD)
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ)
Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD)
Zakon o stavki (ZStk)
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-UPB2)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-UPB1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7)
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-UPB2)
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB1)
Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-UPB2)
Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-UPB2)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3)
Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2)
Zakon o inšpekciji dela (ZID)
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1)
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)


Zbirka: Predpisi
Število strani: 940
Vezava: mehka
Leto izdaje: 2008
ISBN: 978-061-247-060-9

Redna cena znaša 46 EUR**.

Cena za člane Kluba Ugodnosti Informiran.si znaša le
43,70 EUR**!


Za naročilo izpolnite in pošljite spodnji kontaktni obrazec:

(**) - podatki so obvezni
 
podjetje:
naslov**:
       
ime in priimek kontaktne osebe**:
       
telefon**: e-pošta**:
       
davčni zavezanec**:da ne davčna št.:

Dodatno sporočilo:

 

* Popust je možno izkoristiti le preko te naročilnice
** Polja so obvezna
*** Stroški pošiljanja in DDV so vključeni v ceno

 

Splošni pogoji nakupa literature GV Založbe


<<< nazaj na Računovodsko literaturo


<<< nazaj na Klub ugodnosti informiran.si


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Odstop od najemnega razmerja za poslovni prostor zaradi kršitev najemnika
Opomin o kršenju najemnega razmerja za poslovni prostor
Priglasitev upnika v zapuščinski postopek
Soglasje delavcev za odreditev dela s skrajšanim delovnim časom
Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: