Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
torek, 16. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Kakšne so razlike med redno in izredno odpovedjo, ki jo poda delavec?

Redna / izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delavec ima (tako kot delodajalec) možnost, da prekine še veljavno pogodbo o zaposlitvi. S tega naslova ima možnost, da poda redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

V naslednjem članku bomo preverili, kakšne so glavne razlike med obema vrstama prekinitve pogodbe in kakšne posledice prinašajo.

 

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Preden se posvetimo prekinitvi pogodbe o zaposlitvi naj omenimo, da imata delavec in delodajalec možnost, da pogodbo o zaposlitvi prekineta sporazumno.

Sporazum mora biti sklenjen v pisni obliki, delodajalec pa mora delavca tudi opozoriti na posledice, ki jih sporazum prinaša.

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi

  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Več o tem:

 

Razlogi za odpoved

Pri redni odpovedi s strani delavca, delavec ne potrebuje razloga. Redno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko poda kadarkoli in brez da bi moral navesti razlog.

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko delavec poda le ob hudih kršitvah s strani delodajalca. Te razloge opredeljuje 111. člen ZDR-1:

  • če mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • če mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • če mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
  • če mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
  • če delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
  • če delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
  • če mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom ZDR-1,
  • če delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. ZDR-1.

 

Postopek odpovedi

Pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni posebnega postopka. Delavec mora podati pisno redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalcu.

Naslednji dan po vročitvi odpovedi začne teči odpovedni rok. Ko se odpovedni rok izteče, je pogodba prekinjena.

e-obrazec e-obrazec: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

  Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora delavec na kršitve najprej opozoriti delodajalca, ter podati prijavo na inšpektorat za delo. Če delodajalec v treh delovnih dneh ne odpravi kršitev, lahko delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Več o tem:
  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

Odpovedni roki

V primeru redne odpovedi mora delavec spoštovati odpovedni rok, določen v pogodbi o zaposlitvi. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.

V primeru izredne odpovedi ni odpovednega roka. Delavec pa je upravičen tudi do odškodnine za izgubljeni odpovedni rok.

Več o tem:

 

Kako je z odpravnino, nadomestilom za brezposelnost,...

V primeru redne odpovedi delavec ni upravičen ne do odpravnine, ne do nadomestila za brezposelnost s strani zavoda RS za zaposlovanje.

V primeru izredne odpovedi je delavec upravičen do odpravnine, nadomestila za brezposelnost s strani zavoda RS za zaposlovanje, ter tudi do odškodnine za izgubljeni odpovedni rok.

Prav tako je delodajalec še vedno dolžan poravnati delavcu vse terjatve, ki jih ima delavec do njega (neizplačane plače, regresi,...).

Več o tem:

 

Glavne razlike med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

redna odpoved   izredna odpoved
kadarkoli, brez razloga KDAJ? ob hudih kršitvah s strani delodajalca (111. člen ZDR-1)
ne POSEBEN POSTOPEK? da (predhodno opozorilo in prijava inšpektoratu)
da ODPOVEDNI ROK? ne
ne ODPRAVNINA? da
ne NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST? da

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

e-obrazeci za izdelavo tožb zoper delodajalca


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.