Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
torek, 21. maj 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Regres
Kje je določeno koliko regresa mi pripada?

regres

Minimalni regres v 2024 znaša 1.253,90 EUR. Koliko regresa pripada vam, pa je odvisno od vašega konkretnega primera. Znesek regresa je odvisen predvsem od tega, kje ste zaposleni.

V nadaljevanju bomo preverili, kakšen je minimalni znesek regresa in od česa odvisna višina regresa, do katerega ste upravičeni.

 

Višina regresa v zasebnem in javnem sektorju

Zakon o delovnih razmerjih ne določa konkretnega zneska, ki ga je dolžan izplačati delodajalec. Določa pa, da mora delodajalec regres izplačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta in da mora biti izplačilo regresa najmanj višini minimalne plače.

V 2024 minimalna plača znaša 1.253,90 EUR. Minimalni regres za delavca, ki je upravičen do celotnega regresa, tako v 2024 znaša 1.253,90 EUR. Isto velja tudi za zaposlene v javnem sektorju, v kolikor ni dogovorjena drugačna višina regresa.

Gre za neto znesek, saj je regres do višine zneska povprečne plače, prost plačila dohodnine in prispevkov.

Več o tem:

 

Višina regresa - javni sektor

V javnem sektorju bo regres za leto 2024 izplačan skupaj s plačo za mesec februar in sicer v višini 1.253,90 EUR.

V kolikor bo prišlo do izpogajanja višjega regresa, bodo zaposleni prejeli razliko v obliki kasnejšega poračuna.

 

Maksimalni regres

Zakon, kot omenjeno, določa minimalne zneske. Drugačen minimalni regres lahko določa kolektivna pogodba (seznam kolektivnih pogodb), drug zakon ali interni akt delodajalca.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije denimo od 1. 1. 2019 dalje določa izplačilo vsaj minimalnega regresa, v kolikor je delno izplačilo v nedenarni obliki.

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije določa polni regres za letni dopust v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu v preteklih treh mesecih.

Kolektivna pogodba Banke Slovenije določa regres za letni dopust največ v višini delavčeve osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, v mesecu pred izplačilom regresa za polni delovni čas. Za delavce z najnižjo plačo lahko guverner določi višjo osnovo za izračun regresa.

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije je v 2022 določala minimalni minimalni regres v višini 1.100,00 EUR (znesek za 2023 še ni bil dogovorjen).

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je za 2022 določal2 regres v višini 1.300,00 EUR (znesek za 2023 še ni bil dogovorjen).

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti za 2022 določal regres v višini 1.200,00 € bruto (znesek za 2023 še ni bil dogovorjen).

Višina regresa je tako v javnem sektorju določena, v zasebnem sektorju pa je določen minimalni znesek, bodisi v zakonu, bodisi v kolektivni pogodbi, dejanski znesek izplačanega regresa, pa je v večini prepuščen odločitvi delodajalca.

Za konkretne podatke o višini regresa je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravili lestvico, kjer so zbrani najnižji regresi po posameznih kolektivnih pogodbah.

Pri tem velja, da je regres neobdavčen le do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Znesek se spreminja mesično, objavljen pa je na (spletni strani SURS-a).

 

Celoten in sorazmerni regres

Navedeni zneski predstavljajo celoten regres, do katerega je upravičen delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen celotno leto.

V kolikor delavcu delovno razmerje preneha (ali se zaposli) med letom, mu pripada sorazmerni del in sicer 1/12 regresa za vsak mesec dela pri delodajalcu. Štejejo le polni meseci.

V kolikor je delavec v koledarskem letu zaposlen pri več delodajalcih, mu vsak dolguje sorazmerni del, glede na čas zaposlitve pri njem.

Več o tem:

 

Vračilo regresa

Delavec, ki prejme regres, do katerega dejansko ni upravičen, denimo, če mu po izplačilu zaposlitev med koledarskim letom, v katerem je regres prejel, je dolžan preveč izplačan regres vrniti.

Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna z njegovo plačo, vendar pa za to potrebuje njegovo pisno soglasje.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa

V kolikor delodajalec pisnega soglasja od delavca ne pridobi in delavec sam neupravičeno izplačanega regresa ne želi vrniti, lahko delodajalec to iztoži na pristojnem sodišču.

e-obrazec e-obrazec: Tožba delodajalca zoper delavca za vračilo regresa

Več o tem:
  Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa
Soglasje delavca za poračun preveč izplačanega regresa


Tožba delodajalca zoper delavca za vračilo regresa
Tožba delodajalca zoper delavca za vračilo regresa

 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1.

 

Rok za izplačilo regresa

Regres mora biti izplačan do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Javni uslužbenci bodo regresprejeli skupaj z majsko plačo. Če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah in tako določa kolektivna pogodba, ki velja za njegovo dejavnost, lahko izplačilo regresa prestavi najkasneje do 1. novembra.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca

 

  Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca
Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca
Več o tem:

 

Letni dodatek oz. "regres za upokojence"

Večini upokojencem se bo v letu 2023 letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec junij (30.6.) in sicer glede na višino pokojnine:

Višina redne pokojnine: Višina letnega dodatka:
do 600,00 EUR 455,00 EUR
od 600,01 EUR do 720,00 EUR 315,00 EUR
od 720,01 EUR do 850,00 EUR 255,00 EUR
od 850,01 EUR do 1.020,00 EUR 205,00 EUR
od 1.020,01 EUR 145,00 EUR

Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 850,00 EUR, se letni dodatek izplača v višini 255,00 EUR.

Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 850,01 EUR do 1.020,00 EUR, se letni dodatek izplača v višini 205,00 EUR.

Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku nad 1.020,01 EUR, se letni dodatek izplača v višini 145,00 EUR.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni člani in priročniki:


Zakonodaja:

 

e-obrazeci za izdelavo tožb zoper delodajalca


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem
Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi posledic neurij v avgustu 2023

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.