Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
19. januar 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave

Splošni pogoji poslovanja družbe INform, pretok znanja d.o.o.

 

Kazalo

1.1 Uporaba splošnih pogojev
1.2 Podatki o ponudniku
1.3 Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank
1.4 Odstop od pogodbe
1.5 Varstvo pravic intelektualne lastnine
1.6 Izključitev odgovornosti za škodo
1.7 Varstvo osebnih in drugih podatkov
1.8 Spoštovanje zasebnosti
1.9 Promocijske kode
1.10 Pravni nasvet po e-Pošti
1.11 Spletni piškotki
1.12 Končna določba

 

Uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar, ki na spletnem mestu www.informiran.si ali na kateri od njegovih podstrani ali na kakšnem drugem spletnem mestu ali spletni strani, s katerim ali s katero upravlja družba INform d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), po za to predvidenem postopku pridobi kakšno informacijo ali katero od uporabnin, ne glede na to, ali gre za odplačno ali za neodplačno pridobitev (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Ti splošni pogoji ne veljajo za uporabnikovo pridobitev informacije ali uporabnine s spletnega mesta ali s spletne strani, katerega ali katere delovanje zagotavlja ponudnik na podlagi pogodbe ali sporazuma s tretjo osebo.

 

Podatki o ponudniku

Firma: INform, pretok znanja d.o.o.
Sedež: Stegne 27, 1000 Ljubljana
Spletna naslova: https://www.informiran.si; https://www.inform.si
Elektronska pošta: info@informiran.si
Telefon: 01 511 42 60 / 051 204 821
Fax: 0590 91 798

Ponudnik je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 13840200; matična številka 1857070.

Ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV); ID za DDV je SI51464667.

 

Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba:
 • pri brezplačnih uporabninah: ko uporabnik po vpisu vseh potrebnih podatkov v vprašalniku klikne na gumb Naprej;
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s pomočjo plačilnega sistema Moneta:
  • če uporabnik še ni vnesel gesla: ko uporabnik po prejemu gesla to geslo vpiše in klikne na gumb Vhod in na naslednji strani na gumb Nadaljuj, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede;
  • če je uporabnik že vnesel geslo in seja v Moneti še traja:
   • ko uporabnik po obvestilu o uporabnini, njeni ceni in znesku DDV klikne na gumb Naprej, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede;
   • če uporabnik po obvestilu o uporabnini, njeni ceni in znesku DDV ter po kliku na gumb Naprej dobi opozorilo Monete o ceni ter vprašanje, če želi kljub temu nadaljevati z nakupom: ko uporabnik klikne na gumb Naprej, pod pogojem, da se plačilo z Moneto uspešno izvede.
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s pomočjo plačilnega sistema PayPal: ko Potrdi plačilo s klikom na gumb "Agree and Pay".
 • pri plačljivih uporabninah, ki jih uporabnik plača s sredstvi na svojem uporabniškem računu pri ponudniku: ko uporabnik po obvestilu o uporabnini in njeni ceni klikne na gumb Potrdi.

Ponudnik omogoča pošiljanje uporabnine na enega ali več elektronskih naslovov ter shranjevanje uporabnine pri ponudniku brezplačno; stroški tiskanja in shranjevanja uporabnine pri uporabniku pa bremenijo uporabnika. Z njo opraviti določeno dejanje (npr. overitev), je takšno pošiljanje ali oprava dejanja v izključni domeni uporabnika. Ponudnik v nobenem primeru ne opravlja takšnega pošiljanja in ne opravlja nobenih drugih dejanj, ki bi uporabniku pomagale pri doseganju njegovega cilja ali namena.

Ponudnik omogoča uporabniku, da izkoristi stanje, ki ga ima uporabnik naloženega na svojem uporabniškem računu, brez časovne omejitve. Izplačilo oz. vračilo neporabljenega stanja ni mogoče.

Pri storitvah, ki jih ponudnik izdela oz. opravi individualno, po povprejšnjem povpraševanju s strani uporabnika, ki ga uporabnik pošlje po pošti, e-pošti, telefonu, spletnemu klepetu oz. v za ta namen pripravljenemu kontaktnemu spletnemu obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ponudnika, se pogodba sklene, ko ponudnik prejme plačilo predračuna, ki ga punudnik pošlje uporabniku na njegov e-naslov. V kolikor cena takšne storitve uporabniku ni v naprej znana (zaradi narave same storitve), ceno določi ponudnik na podlagi predvidenega obsega dela, ter jo sporoči uporabniku pisno na njegov e-naslov. Tako uporabnika ponudnik seznani s ceno storitve, ter mu na predračunu zagotovi podatke za plačilo storitve.

 

Odstop od pogodbe

Na podlagi 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za izdelke, oz storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen. Morebitne reklamacije bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, po predhodnem obvestilu oz. zahtevi s strani uporabnika.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov INform, pretok znanja d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, oz. na e-naslov: info@informiran.si.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Uporabnine so avtorska dela in so namenjene le končni uporabi. Dovoljena je le enkratna uporaba uporabnine, to je uporaba le za namen, za katerega ali v zvezi s katerim je bila pridobljena. Uporabnik lahko glede na namen, za katerega potrebuje določeno uporabnino, izdela in hrani potrebno število njenih kopij v elektronski ali pisni obliki. Če je to nujno potrebno, lahko uporabnik izvede minimalne spremembe ali dopolnitve uporabnine, predvsem kar se tiče oblike ter sloga dokumenta.

Prepovedano je vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje in distribucija ali kakršnakoli drugačna uporaba uporabnin ali njihovih delov v kakršnikoli obliki, na komercialni ali na nekomercialni podlagi. Prav tako je prepovedana njihova predelava in/ali uporaba za drug namen kot za namen, za katerega je bila uporabnina pridobljena. Za ponovno uporabo je potrebna ponovna pridobitev uporabnine od ponudnika.

»INform« ter »informiran.si« sta varovana kot blagovni znamki po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) in kot elektronska podatka za upravljanje pravic po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

 

Izključitev odgovornosti za škodo

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih uporabnin, vendar izrecno poudarja, da so vse uporabnine in druge informacije na portalu uporabniku na voljo takšne, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu ali za uporabnikov namen.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij dosegel želeni cilj ali namen oziroma da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni uspeh.

Ponudnik ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo ponudnikovih uporabnin in informacij. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali nedosegljivosti spletnega mesta www.informiran.si ali katere od njegovih podstrani.

Uporabnik je seznanjen z nevarnostmi, ki jih zanj (poleg dejstva, da gre za kršitev avtorske pravice ponudnika) predstavlja predelava (spreminjanje, dopolnjevanje itd.) uporabnin izven ponudnikovega portala.

Ponudnik ne odgovarja za delovanje plačilnega sistema Moneta, katerega ponudnik in izvajalec je družba Telekom Slovenije d.d., kakor tudi ne za morebitno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale zaradi uporabe ali v zvezi z uporabo tega plačilnega sistema.

Ponudnik ne odgovarja niti za delovanje povezav na spletne steni drugih ponudnikov niti za vsebino teh spletnih strani. Prav tako ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi obiska oziroma uporabe teh strani.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Varstvo osebnih in drugih podatkov

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov ponudniku je v določenih primerih nujno, da lahko ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.

Podatki in dokumenti, ki jih uporabnik v elektronski obliki shrani pri ponudniku, so shranjeni na strežnikih, zaščitenih z geslom in omejenim fizičnim dostopom.

 

Spoštovanje zasebnosti

Ponudnik uporabnikom, ki so ob registraciji izbrali to možnost, občasno pošilja novice, obvestila, reklamna in druga sporočila. Uporabnik lahko kadarkoli izrazi željo, da teh sporočil ne želi več prejemati, tako da na spletnem mestu www.informiran.si ali na kateri od podstrani v meniju Uporabniki > Spremeni podatke v kvadratku poleg besedila »Brezplačno me obveščajte o novostih, nasvetih in trenutno najbolj aktualnih uporabninah po e-pošti« odstrani kljukico (klikne z levo miškino tipko v kvadratek, tako da kljukica izgine) ter nato klikne na gumb Shrani.

 

Promocijske kode

Ponudnik lahko uporabnikom preko kanalov obveščanja in/ali svojih partnerjev ponudi različne promocijske kode, ki prinašajo različne ugodnosti pri nakupu. V kolikor ni navedeno drugače, je vsaka promocijska koda časovno omejena in velja pod pogoji in za ponudnikove storitve, ki jih določi ponudnik.

V vsakem nakupu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo. Veljavno promocijsko kodo uporabnik izkoristi z vpisom v za to namenjeno polje na spletni strani ponudnika, ter (v kolikor je to potrebno) z aktivacijo promocijske kode.

Promocijsko kodo lahko ponudnik kadarkoli umakne, prekliče ali spremeni pogoje njene uporabe.

Promocijska koda, ki uporabniku ponuja nižjo ceno, se obračuna od neto cene izdelka.

Pri obračunu promocijske kode oz. popusta, ki ga uporabnik koristi ob plačilu z dobroimetjem - točkami, ki jih ima uporabnik naložene na svojem uporabniškem računu, se popust obračuna od točk dobroimetja in sicer ob zaključku nakupa storitve. Pri tem obračunu se vrednost točk dobroimetja zaokroži na celo vrednost, pri čemer se vsaj 0,5 točke zaokroži navzgor.

Promocijska koda se uporabniku obračuna zaključku nakupa. V kolikor uporabnik promocijsko kodo vnese in aktivira, a ne zaključi nakupa storitve, se popust ne obračuna. Uporabnik mora za koriščenje ugodnosti promocijske kode zaključiti nakup storitve v času veljavnosti promocijske kode.

 

Pravni nasvet po e-pošti

Ta del splošnih pogojev velja za ponudnikovo (Inform, pretok znanja, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana) storitev Pravni nasvet po e-Pošti, ki je uporabniku dostopna na povezavi: /portal.aspx?content=pravni-nasvet-po-e-posti&showMenu=1&showRightFrame=1 (v nadaljevanju PNeP).

Uporabnik ali uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) s klikom na gumb "Pošlji vprašanje >>>" pod obrazcem, s katerim pošlje vprašanje za nasvet, sprejme te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.

Storitev (PNeP): Plačljivi pravni nasvet, ki se izdela glede na vprašanje in glede na njegov opis okoliščin in ga uporabnik prejme na svoj e-naslov.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik na portalu pošlje podatke preko za to namenjenih kontaktnih obrazcev.

Cena storitve Pravnega nasveta po e-Pošti je navdena na spletni podstrani skupaj z opisom storitve. Navedena cena vsebuje 22% DDV. Cena vsebuje izdelan nasvet glede na vprašanje in informacije, ki jih posreduje uporabnik. Dodatni odgovori, ki jih uporabnik zahteva po prejeti storitvi, na podlagi novih informacij, se zarčunajo dodatno, skladno s predhodnim dogovorom med ponudnikom in uporabnikom.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da lahko ponudnik v primeru, da vprašanje uporabnika ni jasno postavljeno, da je preobsežno, prezahtevno, ali kakorkoli drugače neprimerno, po svoji presoji zavrne, ter nanj ne odgovori, brez da bi moral za to navesti razlog. V tem primeru ponudnik storitve uporabniku ne zaračuna, v primeru, da je bila storitev že plačana, pa mu plačilo vrne v roku (2) dveh delovnih dneh.

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev opravil najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od prejema plačila predračuna.

V primeru, da ponudnik oceni, da uporabnikovo vprašanje presega okvire storitve oz. je preveč kompleksno, da bi uporabniku lahko ponudil kvaliteten odgovor, lahko enostransko odstopi od pogodbe (ne opravi storitve), pri čemer mora v roku (2) dveh delovnih dneh uporabniku vrniti morebitno predplačilo.

Pnudnik lahko od uporabnika zahteva dodatne informacije in pojasnila, ter tudi podaljša (2) dvo dnevni rok za odgovor, pri čemer mora za to dobiti predhodno soglasje uporabnika.

Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik.

Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve.

Informacije o ponudniku:

Inform, pretok znanja d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana
E-naslov: info@informiran.si
Matična številka: 1857070000
Davčna številka: SI51464667

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe: 1. Pošiljanje podatkov preko kontaktnega obrazca
2. Prejem e-pošte s predračunom
3. Plačilo predračuna.

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov, plačilo) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.

Uporabnik, ki iz kakršnegakoli razloga ni zadovoljen z nasvetom, ki ga je prejel v okviru storitve, lahko od ponudnika v roku dveh (2) dneh po prejetju nasveta na svoj e-naslov, zahteva, da mu vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za pridobitev nasveta.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto www.informiran.si, s katerim upravlja Inform d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, uporablja piškotke.

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (računalnik, telefon ipd.), s pomočjo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. ločevanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natančni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotka, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Ime piškotka Trajanje Namen/funkcija
ASP.NET_SessionId do zaključka seje Ta piškotek omogoča trajanje spletne seje. Omogoča povezavo med našo spletno stranjo in Vašim računalnikom in je ključen za uporabo naših storitev, saj omogoča uporabo e-obrazcev.
docdata
docid
docdate
1 leto Ti piškotki omogočajo shranjevanje podatkov, ki jih uporabnik vnese v posamezen e-obrazec. Podatki so zavarovani in šifrirani, ter dostopni le uporabniku.
BasicSettings trajen Ta piškotek omogoča prilagoditev kulturnih nastavitev spletnega portala Vaši uporabi, torej jezik v katerem se Vam portal prikaže. V Vašem primeru je to slovenščina.
inform 6 mesecev Ta piškotek omogoča delovanje ostalih funkcij, ki jih portal prilagodi uporabniku, denimo zapis datuma in ure, poleg tega omogoča tudi delovanje našega partnerkega (affiliate) programa, saj omogoča povsem anonimno beleženje napotitvenega naslova, s katerega je bil uporabnik nopoten na portal.
cookieCheck do zaključka seje Ta piškotek preveri ali ima Vaš brskalnik omogočene spletne piškotke.
cookiesDirective
cookiesDisclosureCount
1 leto
1 dan
Ta piškotka omogoča upravljanje z dovoljenji, ki jih uporabniki dajete glede uporabe piškotkov na portalu.
 
__utma 2 leti Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za razlikovanje različnih uporabnikov in spletnih sej.
__utmb 30 minut Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ponovnih obiskov obiskovalca.
__utmc do zaključka seje Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ali je obiskovalec ponovno obiskal portal.
__utmz 6 mesecev Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev vira s katerega je obiskovalec prišel na portal.
Več o piškotkih Google Analitics lahko preberete tu...
 
__atuvc 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za prikaz števca, ki prikazuje kolikokrat je bila posamezna spletna stran "deljena" v socialnih omrežjih.
uid 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
uit 1 dan Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
dt 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določanje poteka ostalih piškotkov ponudnika AddThis
Več o piškotkih AddThiss lahko preberete tu...
 
UID neomejeno Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. Piškotek služi za razlikovanje med posameznimi napravami, ki zahtevajo dostop do spletnega mesta.
Nameni obdelave zbranih podatkov, ki se pridobijo s pomočjo piškotka, so:
- štetje prikazov oglasov
- omejevanje števila prikazov oglasov
Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega podatka o uporabniku.
_iAdT do zaključka seje Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec zbira podatke o tem, kdaj, koliko časa in kolikokrat je bil spletni oglas prikazan na posamezni napravi. Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega. podatka o uporabniku.
 
id 2 leti Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije Goldbach Audience d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec vodi statistiko ogledov oglasov.
 
__cfduid 2 leti Ta piškotek omogoča uporabo spletnega klepeta preko ponudnika Zopim.
__zlcid 1 leto Ta piškotek v klepetu ponudnika Zopim zabeleži ID posameznega obiskovalca.
Več o piškotkih Zopim lahko preberete tu...
 
__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmv,
__utmz
2 leti
30 minut
trenutna seja
6 mesecev
6mesecev
To so piškotki spletnega ponudnika Disqus. Omogočajo delovanje komentiranja člankov objavljenih na portalu. Omogočajo individualizacijo posameznega komentatorja (dodelijo mu posamezen ID), dodajanje ter zapis komentarjev.
Več o piškotkih Disqus lahko preberete tu...
 
XclaimCookie 1 leto Upravljalec: Avus d.o.o.
Piškotek je namenjen merjenju števila prikazov in klikov na oglase. Piškotek ne zbira osebnih podatkov uporabnikov.
 

Če ste se že strinjali z uporabo piškotkov na portalu Informiran.si
in ste si vmes premislili, kliknite tu:
Izbriši piškotke na Informiran.si

 

Končna določba

Ti splošni pogoji veljajo od 13.6.2013 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave oziroma opozorila.
PRIJAVA
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Vse, kar morate vedeti o obveznosti ugotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih
kliknite tu!

Vpis podatkov o dejanskih lastnikih


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Tožba za redno odpoved najemnega razmerja za poslovni prostor
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za poslovni prostor
Predlog najemnika poslovnih prostorov za sporazumno prekinitev najemnega razmerja
Evidenca dejanskih lastnikov po ZPPDFT-1
Sklep o ugotovitvi dejanskega lastnika po ZPPDFT-1

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: