Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Začasno ali občasno delo na kmetiji
Opravljanje začasnega oz. občasnega dela na kmetiji

Začasno ali občasno delo na kmetiji

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu je začasna ali občasna oblika dela, za katero je neposredno glede na vegetacijo, sezono oziroma naravo dela za kmetijske panoge sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in zelenjadarstvo značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili.

V naslednjem članku bomo pogledali, kakšne so omejitve in pogoji za opravljanje dela na kmetiji.

 

Kaj je začasno ali občasno delo na kmetiji?

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu je začasna ali občasna oblika dela, za katero je neposredno glede na vegetacijo, sezono oziroma naravo dela za kmetijske panoge sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in zelenjadarstvo značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili.

 

Kdo je lahko naročnik dela na kmetiji?

Naročnik dela je lahko nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG, za katerega bo izvajalec opravljal določena dela na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu.

 

Kdo je lahko izvajalec (delavec) dela na kmetiji?

Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu je lahko fizična oseba.

   

  Sklenitev pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu

  Začasno ali občasno delo v kmetijstvu se lahko opravlja na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu.

  e-obrazec e-obrazec: Pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu

  Pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu je pogodba civilnega prava in pomeni izjemo od prepovedi iz drugega odstavka 13. člena Zakona o delovnih razmerjih in zanjo ne velja prepoved sklepanja, ko obstajajo elementi delovnega razmerja.

    Pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu
  Pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu
  Več o tem:

  V okviru opravljanja dela, se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih o:

  • prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu,
  • enaki obravnavi glede na spol,
  • prepovedi dela otrok, delovnem času, odmorih in počitkih,
  • odškodninski odgovornosti,
  • varstvu nekaterih kategorij delavcev glede prepovedi opravljanja del ter
  • varstvu osebnih podatkov.
  Več o tem:

  Za začasno ali občasno delo v kmetijstvu se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

  V sporih med naročnikom dela in izvajalcem odloča sodišče splošne pristojnosti.

   

  Omejitve začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

  Začasno ali občasno delo v kmetijstvu se lahko na posameznem kmetijskem gospodarstvu opravlja prekinjeno ali neprekinjeno največ 120 dni v enem koledarskem letu.

  Pri tem pa ima lahko naročnik sklenjeno pogodbo o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu z več izvajalci za isto časovno obdobje.

  Izvajalec (delavec) lahko začasno ali občasno delo v kmetijstvu opravlja prekinjeno ali neprekinjeno največ 90 dni v enem koledarskem letu. Ta omejitev, zaradi epidemije COVID-19 začasno ne velja do konca leta 2020.

  Pri tem lahko izvajalec začasno ali občasno delo v kmetijstvu opravlja pri več naročnikih dela hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisanih omejitev glede delovnega časa, odmorov in počitkov, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

   

  Plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu

  Urna postavka izvajalca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu v 2020 ne sme biti nižja od 5,16 eura bruto. Višina urne postavke se usklajuje letno z gibanjem povprečne plače.

  Rok za plačilo je 15 dni po opravljenem delu, oz. 15. v mesecu, za pretekli mesec, če je pogodba sklenjena za več kot mesec dni.

  Delo na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu se šteje kot delo v okviru drugega pravnega razmerja, za katero je naročnik dolžan izvajalca vključiti v obvezna socialna zavarovanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje ter obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

  Od pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu se poseben davek ne plača.

   

  Obveznosti naročnika

  Naročnik mora voditi evidenco o opravljenem delu. Evidenco mora hraniti pet let po izteku koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu sklenjena, in jo na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled.

  e-obrazec e-obrazec: Evidenca (evidenčni list) o opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

   

    Evidenca (evidenčni list) o opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu
  Evidenca (evidenčni list) o opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

  Začasno ali občasno delo na kmetiji v času epidemije COVID-19

  Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu lahko do konca leta 2020 opravlja delo prekinjeno ali neprekinjeno brez omejitve števila dni.

  Zavod za zaposlovanje lahko napotuje in obvešča tako brezposelne, kot delavce na čakanju na delo, na opravljanje začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu.

  Delavec, ki je na začasnem čakanju na delo zaradi epidemije, mora pred začetkom opravljanja začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu pridobiti pisno soglasje delodajalca za čas opravljanja tega dela.

  e-obrazec e-obrazec: Soglasje delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

  Pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu je pogodba civilnega prava in pomeni izjemo od prepovedi iz drugega odstavka 13. člena Zakona o delovnih razmerjih in zanjo ne velja prepoved sklepanja, ko obstajajo elementi delovnega razmerja.

    Soglasje delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu
  Soglasje delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

  Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti se brezposelni osebi zniža, če prihodek iz opravljanja dela na kmetiji, po plačilu davkov in obveznih prispevkov, mesečno presega 400 eurov.

   

   

   

  Povežite se z nami...

   

   

  Koristne povezave v zvezi s člankom:

  Brezplačni pravni članki in priročniki:


  Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

  Dokumenti:

  Rubrike na Informiran.si:


  Pravna pomoč:

   

  Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


  Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

  Preko 500 različnih
dokumentov
  Preko 500 različnih dokumentov
  Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
  Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Popolna varnost vaših podatkov
  Popolna varnost vaših podatkov
  preko 20 let izkušenj
  preko 20 let izkušenj
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov

   

  POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
  Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
  Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
  Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

  NOVI e-obrazci:

  Sklep o višini regresa
  Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
  Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
  Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
  Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

  STORITVE:


  AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


  ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


  PRIJAVA NA NOVICE:

  Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
  Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

  Brezplačna registracija

  Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

  © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
  Vse pravice pridržane.


  KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


  NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
  Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

  Secured by PayPal


  UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:  Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.