Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
13. avgust 2020 | Prijava |

Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem
5% popust*


Zakon o delovnih razmerjih - 5%

Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem

Člani portala www.informiran.si lahko izkoristite 5% popust pri nakupu knjige GV Založbe: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem.
naročilo knjige s 5% popustom >>>

 

Redaktorji: dr. Darja Senčur Peček, mag. Nataša Belopavlovič, Miran Kalčič
Avtorji komentarja: Irena Bečan, mag. Nataša Belopavlovič,dr. Aleksej Cvetko, Miran Kalčič, mag. Marta Klampfer, dr. Polonca Končar, dr. Etelka Korpič Horvat, dr. Barbara Kresal, mag. Katarina Kresal Šoltes, dr. Janez Novak, dr. Mitja Novak, Tatjana Plešnik, dr. Darja Senčur Peček, dr. Zvone Vodovnik


Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem


Zakon o delovnih razmerjih je bil sprejet leta 2002 (Uradni list RS, št. 42/02).

Zakon o delovnih razmerjih 5% popust Po petih letih je bil zakon o delovnih razmerjih spremenjen in dopolnjen z obsežno novelo (z 92 členi), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/07.

Načela, na katerih temelji sistem delovnega prava v Republiki Sloveniji, ter pravice in obveznosti zaposlenih in njihovih delodajalcev se po uveljavitvi sprememb in dopolnitev niso bistveno spremenile.


Novela pa pomeni nadaljnjo uskladitev s pravom EU in zahtevami po posodobitvi delovnega prava.

Prinaša spremembe glede prožnosti zaposlovanja, odpovednih rokov, nadurnega dela, varstva osebnosti ...
Odpravlja nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri uporabi zakona in na katere je opozorila sodna praksa.


V knjigi: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem najdete:

  • podrobne komentarje za vsak člen posebej, s pojasnili sprememb in razlogov zanje,
  • natančne definicije posameznih delovnopravnih pojmov in njihov namen,
  • navezave na mednarodne predpise (konvencije MOD, direktive ES in EGS),
  • povezave z drugo zakonodajo (zakon o zaposlovanju, zakon o javnih uslužbencih, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o varnosti in zdravju pri delu).
  • Komentarju daje posebno težo sodna praksa, ki se je v zadnjih petih letih oblikovala ob uporabi zakona na naših sodiščih ter sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti.


Kakovost komentarja zagotavlja poglobljena obravnava, na podlagi:

  • petletnih izkušenj pri uporabi zakona,
  • spremljanja težav ob uveljavljanju zakonskih določb,
  • poznavanja rešitev, ki jih je oblikovala sodna praksa.


Zbirka: Nova slovenska zakonodaja
Število strani: 1006
Vezava: trda
Leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-247-068-5


Redna cena znaša 225 EUR***.

Cena za člane Kluba Ugodnosti Informiran.si znaša le
213,75 EUR***!


Za naročilo izpolnite in pošljite spodnji kontaktni obrazec:

(**) - podatki so obvezni
 
podjetje:
naslov**:
       
ime in priimek kontaktne osebe**:
       
telefon**: e-pošta**:
       
davčni zavezanec**:da ne davčna št.:

Dodatno sporočilo:

 

* Popust je možno izkoristiti le preko te naročilnice
** Polja so obvezna
*** Stroški pošiljanja in DDV so vključeni v ceno

 

Splošni pogoji nakupa literature GV Založbe


<<< nazaj na Računovodsko literaturo


<<< nazaj na Klub ugodnosti informiran.si


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Aneks k pogodbi o zaposlitvi - krajši delovni čas zaradi starševstva
Izjava delavca o odhodu v državo na rdečem seznamu
Odstop od najemnega razmerja za poslovni prostor zaradi kršitev najemnika
Opomin o kršenju najemnega razmerja za poslovni prostor
Priglasitev upnika v zapuščinski postopek

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: