Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odvzem vozniškega dovoljenja
Vzeli mi bodo vozniško dovoljenje. Kaj naj storim?

Vzeli mi bodo vozniško dovoljenje. Kaj naj storim?

Se zgodi. Na žalost. Bodisi gre za stalno "izzivanje nesreče" bodisi gre za trenutek nepazljivosti, padec koncentracije ali slabo presojo. Storili smo prekršek.

Kaj sedaj? Plačali bomo globo. V kolikor gre za posebej hud prekršek, je možno celo, da izgubimo vozniško dovoljenje. Najprej ga izgubimo začasno, nato pa nam ga odvzamejo trajno. Kaj takrat?

V nadaljevanju bomo preverili, kaj lahko storite, ko ste storili posebej hud prekršek in vam je bilo vozniško dovoljenje odvzeto. Kako se odvzemu vozniškega dovoljenja izogniti?

 

Plačilo globe

Preden se posvetimo odvzemu vozniškega dovoljenja, je smiselno omeniti, da imamo, poleg plačila, možnost ugovora.

Več o tem:
Kako ugovarjati zoper odločbo oz. plačilni nalog prekrškovnega organa.

Prav tako pa lahko, ko smo prekršek dejansko storili in ga priznavamo, predlagamo tudi obročno plačilo ali nadomestitev plačila globe z opravljanjem družbeno koristnega dela.

Več o tem:
Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim?

 

Začasno odvzeto vozniško dovoljenje

Prekrškovni organ sodišču predlaga odvzem vozniškega dovoljenja, ko gre za tako hud prekršek, da bo kasneje sledila trajna izguba vozniškega dovoljenja. Če to ugotovi tudi policist na kraju samem, vam bo že takoj prepovedal nadaljnjo vožnjo in in vam tudi odvzel vozniško dovoljenje.

Če se prekršek ugotovi s tehničnim sredstvom ali na drug način in s kršitvijo niste seznanjen na kraju kršitve, o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odloči sodišče s sklepom.

Sodišče nato v 8. dneh od prejema zadeve odloči o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja in izda o tem sklep.

Poudariti gre, da gre tu za začasen odvzem. Začasen odvzem vozniškega dovoljenja traja, dokler "ne pridete na vrsto" na sodišču, ki bo odločalo o tem, ali se vam vozniško dovoljenje tudi trajno odvzame.

Če smatrate, da je začasen odvzem vozniškega dovoljenja neupravičen, lahko v treh dneh od prejema sklepa vložite ugovor. Vendar ta ugovor ne zadrži izvršitve sklepa, torej začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Kljub ugovoru vam bo tako vozniško dovoljenje s pravnomočnostjo sklepa začasno prenehalo.

 

Predlagate lahko, da se vam vozniško dovoljenje začasno vrne

Ko prejmete sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, imate možnost predlagati, da se vam vozniško dovoljenje začasno vrne. Torej, da se vam vozniško dovoljenje vrne, dokler ne bo vaša zadeva prišla na vrsto in dokler sodišče ne bo o odločilo o trajnem odvzemu.

To storite tako, da a sodišče vložite Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja morate priložiti zdravniško spričevalo, izdanega na podlag ustreznega zdravstvenega pregleda.

  Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Seznam pooblaščenih izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov.

Sodišče bo vašemu predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, ugodilo, če iz predloženega zdravniškega spričevala izhaja, da ste telesno in duševno zmožni za vožnjo motornih vozil, in če narava in pomen očitane kršitve, vaša osebnost, prejšnje življenje in druge okoliščine kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa.

 

Trajen odvzem vozniškega dovoljenja

Ko sodišče odloči o vaši zadevi, izda sklep. V kolikor je prekršek tako hud, bo s sklepom odločilo, da vam vozniško dovoljenje preneha.

Sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja postane pravnomočen v 8. dneh od vročitve.

 

Kako preprečite trajen odvzem vozniškega dovoljenja?

Po pravnomočnosti sklepa imate 15. dni časa, da na sodišče vložite Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

V tem sklepu sodišču predlagate, da naj odvzem vozniškega dovoljenja odloži in vam naloži rehabilitacijske obveznosti, ter določi preizkusno dobo v kateri boste dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben in da podobnega prekrška ne boste ponovili.

Predlog je potrebno obvezno vložiti v 15. dneh od pravnomočnosti (8. dneh po vročitvi) oz. od v 23. dneh od dneva vročitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Če niste vložili prvega predloga (za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja), morate Predlogu za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja morate priložiti zdravniško spričevalo. Če ste zdravniško spričevalo priložili že ob predlogu za začasno vrnitev dovoljenja, ga sedaj ni potrebno ponovno prilagati še enkrat.

Če bo sodišče predlogu za odlog odvzema vozniškega dovoljenja ugodilo, vam bo določilo preizkusno dobo, ki traja od 6 do 24 mesecev. V tem času ne smete storiti hujšega prekrška.

Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

Prav tako boste morali izpolniti obveznosti, ki jih bo določilo sodišče na podlagi zakona o voznikih. Torej udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali udeležba v ustreznem rehabilitacijskem programu.

Ko se preizkusna doba izteče in če sodišče ugotovi, da v preizkusni dobi niste storili hujšega prekrška in da ste izpolnili določene obveznosti, bo s sklepom odločilo, da se vam vozniško dovoljenje ne odvzame.

V kolikor imate težave s prikazom obrazca za naročilo, kliknite tu: Odvzem vozniškega dovoljenja.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Pravni dokumenti:

 

Brezplačni članki:

Kazniva dejanja in prekrški


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.