Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 20. junij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Epidemija COVID-19
Podaljšanje pomoči za povraćilo stroškov za samotestiranje

Samotestiranje zaposlenih

V kolikor zaposleni ni cepljen ali prebolel, lahko pogoj PCT izpolni tudi s samotestiranjem.

V nadaljevanju bomo preverili kakšne so pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega v primeru samotestiranja na COVID-19, kdo samotestiranje plača in kako delodajalci vložite vlogo za povračilo stroškov samotestiranje.

 

Kaj je pogoj PCT?

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) delavec izpolnjuje, če razpolaga z dokazilom o prebolelosti, cepljenju ali testu na virus SARS-CoV-2.

Za delavce se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Več o tem:

 

Za katere zaposlene je PCT obvezen?

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu.

e-obrazec e-obrazec: Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT

  Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT
Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT
Več o tem:

 

Samotestiranje zaposlenih

Kot omenjeno, lahko zaposleni, ki ni prebolel, ali cepljen, pogoj PCT doseže s presejalnim samotestiranjem s testom HAG za samotestiranje.

Samotestiranje mora zaposleni opraviti vsakih 48 ur.

Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Pozor. Po 15.09. je potrebno samotestiranje organizirati na delovnem mestu.

Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

e-obrazec e-obrazec:
Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu

e-obrazec e-obrazec:
Sklep o imenovanju odgovorne osebe za preverjanje pogoja PCT

e-obrazec e-obrazec: Evidenčni list samotestiranja

  Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu
Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu


Evidenčni list samotestiranja
Evidenčni list samotestiranja

 

Kdo plača stroške samotestiranja?

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje za osebe za zaposlene se po novem zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Pomoč za nakup testov HAG za samotestiranje (hitrih testovlahko uveljavljajo pravne ali fizične osebe javnega ali zasebnega prava.

Pomoč za nakup hitrih testov znaša 92,50 eurov na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati. Število zaposlenih se šteje na dan oddaje izjave za uveljavljanje pomoči za nakup hitrih testov.

Pomoč za nakup hitrih testov se lahko uveljavlja tudi za:

  • delavca, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
  • kmeta, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2,
  • osebo, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

Sredstva lahko porabite izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.

 

Do kdaj lahko koristite pomoč pri nakupu testov za samotestiranje?

Povračilo za nakup hitrih testov je mogoče uveljavljati od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev.

Izjavo je potrebno vložiti najkasneje do 15. februarja 2022. V primeru podaljšanja ukrepa, je potrebno vložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.

Sklepom o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje je bila pomoč za nakup testov za samotestiranje podaljšana do konca februarja 2022. Vlogo za pomoč pri nakupov testov v februarju 2022 je potrebno vložiti do 15. marca 2022.

 

Vloga za pomoč pri nakupu testov za samotestiranje

Za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov je potrebno preko informacijskega sistema FURS predložiti izjavo da namenjate sredstva za nakup hitrih testov za delavce. V izjavi navedete tudi število delavcev, za katere uveljavljate pomoč za nakup hitrih testov.

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022. V primeru podaljšanja ukrepa, FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.

 

Kdaj je potrebno vrniti pomoč?

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, ki jo izda FURS.

Se naknadno ugotovi, da upravičenec ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči za nakup hitrih testov ali sredstev ni namensko porabil, izda odločbo o vračilu zneska prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

 

Kaj če delavec odkloni samotestiranje?

Zoper delavca, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec lahko uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

e-obrazec e-obrazec:
Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2

  Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2
Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2

Zaposleni tako ne potrebuje testiranja, če izpolnjuje pogoj PCT.

Zoper zaposlenega, ki opravlja delo in mora izpolnjevati pogoj PCT, pa ga ne, lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Več o tem:

 

Globe za kršitelje

Globa za pravno osebo, ki v izjavi za uveljavljanje pomoči za samotestiranje navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva za samotestiranje, znaša od 2.000 do 100.000 EUR.

Globa za odgovorno osebo pravne osebe znaša od 400 do 4.000 EUR.

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.