e-obrazec 1115 - Statut društvainfo page
Družba / Društvasreda, 22. maj 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Statut društva

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe.

Statut društva je temeljni akt društva, ki določa pravice in obveznosti organov in članov društva ter strukturo in ureditev društva.

Statut predstavlja osnovno podlago za ustanovitev in delovanje društva. Vsebuje ime in sedež društva, namen in cilje, pravice in obveznosti članov, financiranje, prenehanje društva in določbe o organih društva.

Vpišite, v katerem kraju je potekal ustanovni zbor društva, na katerem je bil sprejet statut društva.
Primer: v Ljubljani
Primer: na Ptuju

 
 
Vpišite datum ustanovnega zbora društva, na katerem je bil sprejet statut društva.
Primer: 1.10.2001

 
 
Z malimi tiskanimi črkami vpišite ime (naziv) društva.
Naziv mora vsebovati besedo "Društvo". Glede imena društva veljajo naslednja pravila in omejitve; svetujemo, da jih upoštevate, v nasprotnem primeru bi namreč lahko imeli težave pri registraciji:
- Ime društva mora biti v slovenščini. Če ima društvo sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, je ime društva v obeh uradnih jezikih.
- Ime se mora razlikovati od imen drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo.
- Iz imena društva mora biti razvidna dejavnost društva. V imenu društva mora biti tudi označba, ki nakazuje na dejavnost društva.
- Ime društva ima lahko tudi dodatno sestavino, ki društvo podrobneje označuje. Če je društvo na dvojezičnem območju ni potrebno da je ta opis tudi v tujem jeziku, če: (glej 1. člen ZDru-1)
- Ime društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija.
- Če želi društvo kot sestavni del svojega imena uporabljati ime ali del imena državnega organa, lokalne skupnosti, gospodarske družbe ali druge pravne osebe oziroma osebno ime zgodovinske ali znamenite osebnosti, si mora predhodno pridobiti njihovo dovoljenje. Če je oseba umrla, je za uporabo njenega osebnega imena potrebna privolitev njenega zakonca in otrok, če teh ni, pa staršev in potomcev do tretjega kolena.

Primer: Društvo velikih stopal

 
 
Naštejte nepridobitne dejavnosti, ki jih bo društvo opravljalo:
Dejavnosti lahko navedete v alineah, morate pa jih opredeliti opisno in ne zgolj po šifrah. Pri opisu dejavnosti morate paziti, da namen društva ne sme biti ustvarjanje dobička. Društvo prav tako ne sme kot izključno dejavnost je opravljati dejavnosti, ki je pridobitna.

Primer:
- merjenje in vodenje evidence velikosti stopal v državi,
- priprava in objava statističnih podatkov,
- ...

 
 
Ali se namerava društvo ukvarjati s pridobitno dejavnostjo?
Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Dejavnost društva, ki je pridobitna, mora biti opredeljena v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.
Da
Ne

 
 
Vpišite kraj sedeža društva.
V statut društva je potrebno vpisati le kraj sedeža društva (npr. Ljubljana, Maribor...), brez naslova.
Primer: Ljubljana

 
 
Opišite znak društva. Nadaljujte stavek "Znak društva vključuje naziv društva in ..."
Primer: silhueto ženske s krili

 
 
Opišite žig društva. Nadaljujte stavek "Žig društva vsebuje naziv društva in ...".
Žig navadno vsebuje znak društva in dodatne sestavine, ni pa to nujno.

Primer: sliko silhuete ženske s krili

 
 
Izberite upravno enoto, pri kateri se bo društvo registriralo.
Društvo se registrira pri upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

 
 
Vpišite namen delovanja društva. Nadaljujte stavek: "Društvo je združenje z namenom ...".
Primer 1: organiziranja kulturnih, športnih in družabnih prireditev

Primer 2: vzdrževanja in promocije znanja onkologije in izmenjave informacij z različnih onkoloških in sorodnih področij

Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni. Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička, ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.

 
 
Vpišite cilj društva:
Primer: zagotoviti trajen register in hrambo podatkov glede velikosti stopal v državi

 
 
Vpišite sredstva oziroma metode, s katerimi društvo dosega svoj namen.
Primer:
- organiziranje kulturnih prireditev
- izdajanje informativnih brošur
- priprava in urejanje spletne strani
- informiranje in svetovanje za javnost
- ...

 
 

e-obrazec 1115 - Statut društva e-obrazec 1115 - Statut društva e-obrazec 1115 - Statut društva

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem
Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi posledic neurij v avgustu 2023

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.