e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor)info page
Državna uprava in občine / Okolje in prostorpetek, 19. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor)

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Prijavo nedovoljene gradnje Inšpektoratu lahko vloži vsakdo, ki meni, da investitor gradi brez gradbenega dovoljenja ali da gre za gradnjo, ki se ne izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, ali če gradnja oziroma že obstoječi objekt predstavlja določeno nevarnost za življenje ali premoženje.

S prijavo se inšpekciji predlaga, naj opravi nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov s področja urejanja prostora, graditve objektov in gradbenih konstrukcij ter glede izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, ki jih je investitor (oseba, ki gradi) pri gradnji dolžan upoštevati.


Prijava mora biti resna in navedbe v njej resnične. Po preučitvi bo inšpektor pričel s postopkom po uradni dolžnosti, če bo menil, da bi v prijavljenem primeru lahko šlo za neupoštevanje predpisov oziroma drugačne kršitve.

Izberite pristojno območno enoto inšpektorata, pri kateri vlagate prijavo.
Pristojna območna enota inšpektorata je tista, na območju katere leži nepremičnina, ki je predmet nedovoljene gradnje.

 
 
Navedite ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež prijavitelja.

Če gre za anonimno prijavo (ta je namreč prav tako mogoča), vam navedenih podatkov ni potrebno vnašati; v tem primeru to polje pustite prazno.
Prijavitelj je oseba, ki vlaga prijavo Inšpekciji za okolje in prostor zoper nedovoljeno gradnjo.
Če je prijavitelj fizična oseba, navedite ime in priimek ter stalno prebivališče, če je prijavitelj pravna oseba, navedite naziv in sedež (v obeh primerih morate navesti ulico oziroma kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte). Če naslova ne boste vpisali, ne boste mogli zahtevati, da vas inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih.

Naslov prijavitelja napišite v pisemski obliki, v treh vrsticah.

Primer 1:
Peter Novak,
Pod gozdom 6,
1000 Ljubljana

Primer 2:
Tolar d.o.o.,
Na trati 12,
1000 Ljubljana

 
 
V nadaljevanju vas sprašujemo po podatkih o zavezancu in o nepremičnini oziroma zemljišču, glede katerega vlagate prijavo za nedovoljeno gradnjo.

Z nekaterimi podatki morda ne razpolagate in jih boste morali šele pridobiti, lahko pa te podatke iz prijave tudi izpustite. Koristno je, da je prijava čimbolj popolna, saj bo to inšpektorju olajšalo delo, hkrati pa takšna prijava izraža potrebno resnost in resničnost.

Navedite ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež zavezanca. Če vseh podatkov ne poznate, navedite tisto, kar veste, npr. samo ime ali priimek ali samo naslov.
Zavezanec je oseba, za katero menite, da izvaja nedovoljeno gradnjo.

Navadno je to investitor, torej pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta ali jo sam izvaja. Če teh podatkov ne poznate, jih v primeru, če je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ki ga imate, prepišete številko gradbenega dovoljena in upravno enoto, ki ga je izdala. Gradbeno dovoljenje lahko na upravni enoti, ki ga je izdala tudi pridobite – to je upravna enota, kjer leži nepremičnina (zemljišče), ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja.

Če podatkov o kršitelju ne poznate, to polje izpustite.

Če je zavezanec fizična oseba, navedite ime in priimek ter naslov, če je zavezanec pravna oseba, navedite naziv in sedež. (v obeh primerih navedite ulico ali kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte).

 
 
Navedite kraj, kjer se nedovoljena gradnja izvaja.
Najnatnačneje to navedete z navedbo številke parcele in katastrske občine.
Če podatka ne poznate, ga lahko pridobite na portalu Geodetske uprave RS.

Če torej te podatke poznate, napišite na naslednji način:
"parc. št. 123/45, k.o. Trnovo"

Če podatka o parceli ne poznate, lahko kraj nedovoljene gradnje opredelite z naslovom ali opišete.
npr.
"Objekt se nahaja nasproti stanovanjske stavbe z naslovom Trnovo 25, 2045 Trnovo"
ali
"Gradnja se izvaja približno 3 km po odcepu lokalne ceste s ceste Vrhnika-Planina za naselje Kungota, na desni strani."

Če podatka nimate, lahko to polje pustite prazno; vendar pa več navedenih podatkov zagotavlja učinkovitejše delovanje inšpekcije.

 
 
Izberite, za katero vrsto nedovoljene gradnje gre. Kaj pomeni posamezna vrsta nedovoljene gradnje, si lahko preberete tule.

 
 
Na kratko opišite dejansko stanje.
Pišite v celih stavkih.

Navedite predvsem:
- zakaj menite, da gre za nedovoljeno gradnjo (npr. investitor nima gradbenega dovoljenja, gradnja ne poteka v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, objekt se ne uporablja za namen, dovoljen z gradbenim dovoljenjem, objekt je nevaren itd.);
- od kod so vam te stvari znane (npr. gradnja ni v skladu z gradbenim dovoljenjem, ki vam ga je upravna enota poslala v vednost po zaključenem postopku ali pa ste bili ste vabljeni na glavno obravnavo, kjer ste se seznanili s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa je povsem drugačen od dejanskega stanja ali pa vas je investitor sam seznanil s projektom, ko je prosil za vašo izjavo, da se z navedeno gradnjo strinjate, gradnja pa je dejansko drugačna od predlagane ali v primeru, če gre za nevarno gradnjo – da na sosednje zemljišče odpada omet, streha itd.).

Če ne veste, kdo je investitor oziroma ne poznate parcelne številke in katastrske občine, lahko tukaj navedete čim več podatkov, ki bodo inšpektorju omogočili identifikacijo lokacije in zavezanca.

PRIMER ODGOVORA:
Investitor izvaja gradnjo v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem. Na glavni obravnavi dne 10.10.2005, ki je potekala na Upravni enoti Ljubljana, je bilo dogovorjeno, da bo investitor zgradil hišo v višini največ 10 m, ki se bo uporabljala za stanovanjski namen. Navedeno je razvidno iz zapisnika glavne obravnave, prikazanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in iz odločbe, da je gradnja dovoljena. V zadnjem mesecu pa je investitor streho dvignil, pridobil še dodatno nadstropje, pritličje pa spremenil v prostore, namenjene opravljanju gostinske dejavnosti.

 
 
Navedite kraj pisanja te zahteve.
Primeri: Kranj, Celje, Postojna

 
 
Navedite datum pisanja te prijave.
Primer: 20.4.2010

 
 
Ali želite, da vas inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih?
Potrdite, če želite, da vas inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih.

Če je vaša prijava anonimna (niste vpisali svojih podatkov), vas inšpektor ne bo mogel obvestiti.
Želim, da me inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih.

 
 

e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor) e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor) e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor)

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.