e-obrazec 1477 - Zadolžnicainfo page
Pogodbe / Gospodarske pogodbetorek, 21. maj 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Zadolžnica

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Zadolžnica je pisna izjava, torej listina, ki opisuje obveznost tistega, ki se je zavezal k določeni denarni izpolnitvi. Ni vrednostni papir, s katerim bi neka obveznost nastala, pač pa lahko v sodnem ali drugem postopku služi kot dokazna listina o obstoju dolga.
Pred izpolnitvijo vprašalnika pridobite podatke o višini dolgovanega zneska in obrstne mere dogovorjene v osnovnem poslu.

Če v pravnem razmerju sodeluje tudi tretja oseba kot zastavodajlec (oseba, ki bo zastavila svoje premoženje), vpišite njegovo (ali firmo in zastopnika) ime in naslov.

Če tretje osebe ni, pustite to polje prazno.
npr.:
"Janez Novak, Cesta pod Lipo 12, 1000 Ljubljana"
oz.
"Zastavitelj d.o.o., Tivolska 23, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Borut Dolenc"

 
 
Ime, priimek in naslov dolžnika (v kolikor gre za pravno osebo, vpišite firmo, sedež in zastopnika):
npr.:
"Janez Kranjec, Jeseniška 13, 2000 Maribor"
oz.
"Dolžnik d.o.o., Celovška 34, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Borut Dolenc"

 
 
Ime, priimek in naslov upnika (v kolikor gre za pravno osebo, vpišite firmo, sedež in zastopnika):
npr.:
"Tadej Mirovec, Upniška 53, 2000 Maribor"
oz.
"Upnik d.o.o., Celovška 45, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Mirko Banovec"

 
 
Vpište znesek glavnice dolga.
Vnesite le številko zneska glavnice v EUR, brez obresti ali drugih dodatkov. Vpišite le številko, brez oznake valute (EUR ali €).

npr.: "1000"

 
 
Vnesite vse pripadke, ki so poleg glavnice dogovojeni v pogodbi:
npr.: "6% letne obresti"
ali
"provizija v višini 12%"
ali...

Ta del prepišete iz pogodbe. Če pripadkov ni, pustite to polje prazno.

 
 
Ali nastopa dolžnik kot pravna oseba po posebenm pooblaščencu?
da
ne

 
 
Vnesite kako naj dolžnik izpolni svojo terjatev:
npr.:
"obroćno izpoljnjevanje v 17. zaporednih četrtletnih tranšah z zapadlostjo prve na dan 10.10. 2013 v glavničnem znesku 10.000 EUR + 6% letne obresti + upravlalska provizija v višini 1.000 EUR, naslednje tri mesece za tem v enakem glavničnem znesku s pripadki kot zgoraj in tako naprej do vključno 10.10.2016, ko bo upnikova terjatev v celoti poravnana"

 
 
Kolikšen % od višine zneska neplačane zapadle teratjatve bi zaračunali kot dodatno varščino za stroške morebitnega izvršilnega postopka (za primer izvršbe ob nepovrnitvi dolga)?
Vpišite samo številko, brez oznake za odstotek (%).

 
 
Vnesite rok plačila fakture (število dni):
npr.: "12"

 
 
Vpišite koliko dni pred zapadlostjo (rokom plačila) terjatve naj upnik vroči fkaturo dolžniku.
npr.: "8"

 
 
Vpišite številko bančnega računa upnika in pri kateri banki je odprt.
npr.: "12345-1234567890, odprt pri NLB d.d."

 
 
Ali si je upnik izgovoril zastavno pravico na nepremičnini?
da
ne

 
 
Ali se dolg zavaruje z bianco menico?
da
ne

 
 
Vpišite kraj in datum podpisa zadolžnice:
npr.: "Ljubljana, 30. septembra 2010"

 
 
Ali v pravnem razmerju nastopa tudi tretja oseba kot zastavodajalec?
Če ste prvo vprašanje pustili prazno, tu odgovorite z NE.
da
ne

 
 

e-obrazec 1477 - Zadolžnica e-obrazec 1477 - Zadolžnica e-obrazec 1477 - Zadolžnica

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem
Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi posledic neurij v avgustu 2023

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.