e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnineinfo page
Nepremičnine / Nepremičninske pogodbečetrtek, 25. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Menjalna pogodba za nepremičnine

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar (nepremičnino), tako, da bo ta na njej pridobil pravico razpolaganja oziroma lastninsko pravico. Iz menjalne pogodbe nastanejo za vsakega pogodbenika obveznosti in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca.

Pogodba je uporabna za menjavo vseh vrst nepremičnin (stanovanj, njiv, travnikov, gozdov, poslovnih prostorov...).

Pogodba, ki jo izdelate s tem e-obrazcem, vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega se obe stranki v zemljiški knjigi vpišeta kot nova lastnika na nepremičninah.

V primeru, da gre za posel med zakoncema (ali zunajzakonskima partnerjema), mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa. Za postopek prenosa lastništva je na občini, kjer nepremičnina leži, potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. To potrdilo ni potrebno, v kolikor je predmet pogodbe samostojen del objekta

Pred sklenitvijo menjalne pogodbe morata stranki preveriti zemljiškoknjižno stanje vseh nepremičnin, ki so predmet posla. Ta posebna skrbnost je zahtevana, ker se šteje, da so vsi podatki, vpisani v zemljiško knjigo vsem znani. Tako se stranka, ki bi glede pravnega stanja predmeta pogodbe (t. j. menjanih nepremičnin) bila v zmoti, na to ne more sklicevati.


Za postopek prenosa lastništva je na občini, kjer nepremičnina leži, potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. To potrdilo ni potrebno, v kolikor je predmet pogodbe samostojnem delu objekta v etažni lastnini (npr. stanovanje v bloku).


e-obrazec - Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča.


Vnesite ime, priimek, naslov in EMŠO (oz. firmo, sedež, matično številko ter zastopnika) prve stranke:
Kot prva stranka lahko nastopi tudi več oseb. V tem primeru pišite enega pod drugim.

npr.:
Janez Novak, Dunajska 12, 1000 Ljubljana, EMŠO: 12345678
oz.
Prodajalec d.o.o., Celovška 23, 1000 Ljubljana, MŠ: 12344321, ki jo zastopa direktor Borut Dolenc

 
 
Vpišite ime, priimek, EMŠO ter naslov (oz. firmo, sedež, matično št. ter zastopnika za pravno osebo) druge stranke:
npr.:
Tine Novak, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, EMŠO: 13232322
oz.
Kupec d.o.o., Celovška 43, 1000 Ljubljana, MŠ: 43211234, ki jo zastopa direktor Mirko Banovec

 
 
Vpišite nepremičnino prvega (in njen ID-znak), katera se menja za nepremičnino drugega. Pripišite tudi velikost lastniškega deleža na tej nepremičnini. Če nameravate zamenjati več nepremičnin ene stranke za eno ali več nepremičnin druge stranke, pišite nepremičnine v alineah eno pod drugo.
Podatke o nepremičnini boste našli v zemljiškoknjižnem izpisku. Tega dobite na strani sodišča (kliknite tu). Kako do zemljiškoknjižnega izpiska, lahko preberete tu: Kje dobiti izpisek iz zemljiške knjige?

Uporabnikom, ki boste za izdelavo pogodbe uporabili naš e-obrazec, pridobimo izpisek iz zemljiške knjige brezplačno.
Za izpisek pokličite: 051 / 204 - 821.

Če menjate celotno nepremičnino, kot velikost lastniškega deleža navedite: "1/1", če menjate polovico navedite: "1/2", itd.

Primer za stanovanje v večstanovanjski stavbi:
- posamezni del št. 1, v stavbi št. 10, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: del stavbe 2636-10-1, do 1/1 celote,

Primer za parcelo:
- parcela št. 100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 100, do 1/3 celote,

Primer za stavbno parcelo:
- parcela št. *100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 *100, do 1/3 celote,

Primer za enostanovanjsko stavbo (npr. hišo) - vpišejo se podatki o parceli, na kateri stoji hiša:
- parcela št. 12/1, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 12/1, do 1/2 celote,

 
 
Vpišite nepremičnino drugega (in njen ID-znak), ki se menja za nepremičnino prvega, z navedbo velikosti lastniškega deleža. Podatke o nepremičnini vnesite na isti način kot ste vnesli za nepremičnino prvega.

Tudi tu v primeru menjave večih nepremičnin, te v alineah navedite eno pod drugo.
Podatke o nepremičnini boste našli v zemljiškoknjižnem izpisku. Tega dobite na strani sodišča (kliknite tu). Kako do zemljiškoknjižnega izpiska, lahko preberete tu: Kje dobiti izpisek iz zemljiške knjige?

Uporabnikom, ki boste za izdelavo pogodbe uporabili naš e-obrazec, pridobimo izpisek iz zemljiške knjige brezplačno.
Za izpisek pokličite: 051 / 204 - 821.

Če menjate celotno nepremičnino, kot velikost lastniškega deleža navedite: "1/1", če menjate polovico navedite: "1/2", itd.

Primer za stanovanje v večstanovanjski stavbi:
- posamezni del št. 1, v stavbi št. 10, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: del stavbe 2636-10-1, do 1/1 celote,

Primer za parcelo:
- parcela št. 100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 100, do 1/3 celote,

Primer za stavbno parcelo:
- parcela št. *100, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 *100, do 1/3 celote,

Primer za enostanovanjsko stavbo (npr. hišo) - vpišejo se podatki o parceli, na kateri stoji hiša:
- parcela št. 12/1, k.o. 2636 - Bežigrad, ID znak: parcela 2636 12/1, do 1/2 celote,

 
 
Kolikšna je vrednost nepremičnine prve stranke (oz. skupna vrednost nepremičnin, ki jih ta menja)?
Znesek vpišite v EUR, brez oznake valute (€ oz. EUR).

 
 
Kolikšna je vrednost nepremičnine druge stranke (oz. skupna vrednost nepremičnin, ki jih ta menja)?
Znesek vpišite v EUR, brez oznake valute (€ oz. EUR).

 
 
V kolikor obstaja pri vrednostih menjanih nepremičnin razlika v korist katere od strank, lahko tu vpišete kako oz. na kakšen način naj se ta razlika poravna. Če razlike ni, pustite to okence prazno.
npr.:
Razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin, se Joško Grabnar zaveže plačati Mitji Dolencu ob overitvi podpisov in prevzemu lastniške posesti nepremičnin. Plačio razlike v korist Mitje Dolenca se izvede na transakcijski račun št. 0201 0275 5312 902, odprt pri NLB d.d., Ljubljana, in sicer ob overitvi podpisa Mitje Dolenca na tej pogodbi.

 
 
Če želite, lahko tu določite pogodbeno kazen, ki jo bo morala plačati stranka, katera bo zamujala z overitvijo svojega podpisa pri notarju ali z izročitvijo nepremičnine v sopogodbenikovo posest.

Kazen določite v dnevnem znesku.

Če se za določitev kazni ne odločite, vpišite številko 0.
Znesek naj bo dnevni (kazen za vsak dan zamude), vpišite pa ga v EUR, brez oznake valute (€ oz. EUR).

npr.:
"50" , "30" ali "0" - (če se za kazen ne odločite)

 
 
Navedite vsa pravna in javnopravna bremena za posamezno nepremičnino, ki jo bremenijo ter so obema strankama znana (npr. hipoteka ali zastavna pravica na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, služnost, užitek, neplačani računi za tekoče vzdrževalne stroške, davki, nujna pot...). Če bremen na nepremičnini ni, pustite to polje prazno.
Vsaka od strank mora nasprotno stranko seznaniti o vseh javnopravnih bremenih glede nepremičnine, ki jo menja. V kolikor bo nasprotni stranki takšno breme zamolčano ali ostalo neznano, bo ta imela pravico pogodbo izpodbijati.

Bremena navedete po vrsti, tako da je razvidno katera bremena so na posamezni nepremičnini.

npr.:
hipoteka iz dne 12.4.2000 na parc. št. 843, vpisana v z. k. vl. št. 116, k. o. Spodnja Šiška, ...

 
 
Kdo bo predlagal zemljiškoknjižni vpis?

 
 
Kdo krije stroške notarskih storitev?

 
 
Kdo plača stroške vknjižbe v zemljiško knjigo?

 
 
Kdo bo plačal davek?

 
 
Vnesite kraj in datum sklčenitve pogodbe:
npr.: "Ljubljana, 15.4.2010"

 
 

e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnine e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnine e-obrazec 1482 - Menjalna pogodba za nepremičnine

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.