e-obrazec 2206 - Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišoinfo page
Nepremičnine / Nepremičninske pogodbeponedeljek, 22. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Najemna pogodba za stanovanje ali hišo na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1). Za stanovanje po SZ-1 šteje tudi enostanovanjska hiša.
Kdo bo najemodajalec, ki oddaja stanovanje oz. hišo v podnajem? Vnesite v naslednjem vrstnem redu podatke: ime, priimek, ulica, hišna številka, pošta, kraj, davčna številka.
Primer: Janez Novak, Nova ulica 1, 6000 Koper, DŠ 1234567

Če je najemodajalcev več, vnesite vsakega v svojo vrstico.

 
 
Vpišite naziv in naslov lastnika stanovanja, s katerim ima najemodajalec sklenjeno prvotno najemno pogodbe:
Primer: Tomaž Kranjec, Prva cesta 10, 1000 Ljubljana

 
 
Koliko je najemnikov (oseb, ki bodo sklenile in podpisale najemno pogodbo)?

 
 
Kdo bo najemnik stanovanja? Vnesite v naslednjem vrstnem redu podatke o najemniku stanovanja oz. hiše, ki se najema: ime, priimek, ulica, hišna številka, pošta, kraj, davčna številka.
Primer: Janez Novak, Nova ulica 1, 6000 Koper, DŠ 12345678

Če je najemnikov več, vnesite vsakega v svojo vrstico.

 
 
Izberite vrsto nepremičnine, za katero se sklepa za pogodba:
stanovanje
enostanovanjska hiša

 
 
Kolikšna je površina stanovanja, ki se najema?
Vnesite površino stanovanja oz. hiše, ki se najema. Vnesite številko v kvadratnih metrih, brez merske enote (m2), zaokroženo na stotinko natančno (oblika števila XX,XX).

Primer: 34,00

 
 
Kakšen je naslov stanovanja, ki se oddaja?
Vnesite naslov stanovanja v obliki "Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj".

Primer: Ankaranska ulica 10, 6000 Koper

 
 
Vnesite identifikacijsko številko stanovanja po katastru stavb:
Vnesite identifikacijsko številko stanovanja po katastru stavb. Vpišite ID znak posameznega dela stavbe (stanovanja), ali podatke o št. posameznega dela, št. stavbe in št. katastrske občine.

Primer (stanovanje): 1300-144-12
Primer (stanovanje): posamezni del št. 12, v stavbi št. 144, k.o. 1300 - Brežice
Primer (hiša): parcela 1300 522/4
Primer (stanovanje): stavba št. 17, na parceli št. 522/4, k.o. 1300 - Brežice

Podatke o stanovanju oz. hiši najdete na tudi na portalu Prostor.

Uporabnikom, ki boste za izdelavo pogodbe uporabili naš e-obrazec, pridobimo podatke o nepremičnini brezplačno, za kar pokličite št.: 051 / 204 - 821.

 
 
Katerega leta je bilo stanovanje oz. hiša zgrajena?
Vnesite leto gradnje stanovanja oz. hiše. Če letnice gradnje ne poznate, lahko vnesete približno letnico ali letnico zadnje obnove.
Primer: 2001

 
 
Kakšno je stanje opremljenosti stanovanja oz. hiše?
Vnesite podatke o opremljenosti stanovanja, ki se najema.

Če se najema neopremljeno, napišite "neopremljeno".

V primeru opremljenosti naštejte opremo oz. splošno opišite stanje opremljenosti stanovanja oz. hiše.

Primer: neopremljeno
Primer: opremljena kuhinja v celoti, spalnica z posteljo, 3 omare na hodniku" ali "v celoti opremljeno" ali "hladilnik, pomivalni stroj, kavč

 
 
S katerim dnem se prične najem stanovanja?
Vnesite datum začetka najema.

Primer: 1.10.2018

 
 
Se najemno razmerje sklepa za določen ali nedoločen čas?
Določen čas
Nedoločen čas

 
 
V kolikor se najem sklepa za določen čas spodaj vpišite datum, do katerega bo trajal najem:
Vnesite datum do katerega se najema stanovanje. V kolikor se sklepa najem za nedoločen čas, pustite to polje prazno.

Primer: 30.6.2018

 
 
Bo imel najemnik, poleg stanovanja, pravico do souporabe katerega od drugih delov stavbe?

 
 
V kolikor ima najemnik pravico souporabljati katerega od drugih delov, spodaj navedite, prostore, ki jih lahko najemnik souporablja:
Polje ni obvezno.

Primer: kuhinja v prvem nadstropju, kolesarnica, garaža in skupni bivalni prostor v pritličju

 
 
Bodo, poleg najemnika stanovanje, ki je predmet najema, uporabljale tudi dodatne osebe?
Tu ne gre za goste ampak gre za osebe, ki bi morebiti stalno bivale z najemnikom (denimo njihov otrok, starš, ...)

 
 
V kolikor ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "da", v spodnje polje navedite osebe, ki bodo prebivale z najemnikom.
Polje ni obvezno.
Primer: sin Peter Novak, hčerka Tadeja Novak in žena Petra Novak

 
 
Kakšna bo mesečna najemnina za stanovanje, brez stroškov?
Vnesite znesek najemnine za stanovanje oz. hišo v EUR, brez zapisa "EUR" (vpišete samo številko).
Primer: 120,00

 
 
Bo najemnik stroške plačeval pavšalno (vsak mesec isti znesek) ali bo najemodajalec stroške obračunal vsak mesec posebej?

 
 
V primeru pavšalnih stroškov, v spodnje polje navedite mesečni znesek, ki se bo zaračunaval poleg najemnine:
Vpišite znesek in valuto.
Primer: 80,00 EUR

 
 
Bo najemnik ob podpisu od najemnika zahteval overjeno izjavo poroka?
Porok je oseba, ki ga lahko najemnik terja za poplačilo najemnikovega dolga, v kolikor ga ne more izterjati od najemnika. Poroštveno izjavo lahko pripravite preko e-obrazca: Poroštvena izjava.

 
 
Do katerega dne v tekočem mesecu mora najemnik plačati najemnino za tekoči mesec?
Vnesite dan v tekočem mesecu, do katerega mora biti poravnana najemnina za tekoči mesec. Možni so vnosi od 1 do 31 (vnesete samo številko, brez pike).

Primer: 10

 
 
Na kateri transakcijski račun se lahko nakazuje najemnina?
Vnesite številko transakcijskega računa na katerega se nakaže najemnina, če se ne plača v gotovini. Obrazec pogodbe predvideva v besedilu možnost plačevanja na TR ali v gotovini, kar oboje pomeni izpolnitev obveznosti najemnika. Banke TR ni potrebno vnesti, ker je razvidna iz številke transakcijskega računa. Pri vnosu številke bodite posebej pozorni, da je pravilna.

Primer: SI56 1111 2222 3333 111

 
 
Bo najemnik ob podpisu najemodajalcu plačal varščino?

 
 
V kolikor bo najemnik ob podpisu pogodbe vplačal varščino, v spodnje polje vpišite znesek varščine:
V kolikor varščine ni, pustite to polje prazno.
Primer: 100,00 EUR

 
 
Bo v primeru odpovedi najemne pogodbe s strani najemnika veljal zakonski ali pogodbeni odpovedni rok?
Če ni dogovorjeno drugače, lahko najemnik odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi za to navajal razloge, če o tem pisno obvesti lastnika, z 90 dnevnim odpovednim rokom.

 
 
V kolikor ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili "da", spodaj vpišite odpovedni rok, v katerem lahko najemnik odpove najem. Vpišite število dni:
Polje ni obvezno.
Primer: 30

 
 

e-obrazec 2206 - Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo e-obrazec 2206 - Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo e-obrazec 2206 - Podnajemna pogodba za stanovanje ali hišo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.