e-obrazec 2236 - Predlog dolžnika za odlog izvršbeinfo page
Pravne zadeve / Izvršbeponedeljek, 22. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Predlog dolžnika za odlog izvršbe

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S pomočjo tega obrazca lahko dolžnik oblikuje predlog sodišču, da naj le-to odloži izvršbo.

Odlog izvršbe na predlog dolžnika je mogoč, v kolikor je izpolnjen kateri od razlogov v 71. členu ZIZ.

Pogoj, da sodišče ugodi predlogu za odlog izvršbe, je, da dolžnik izkaže za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki zaradi odloga lahko nastane upniku.

Opomba: v kolikor gre za odlog izvršbe na nepremičnino, ki je dolžnikov dolg, uporabite e-obrazec: Predlog dolžnika za odlog izvršbe, na nepremičnino, v kateri biva


Pri katerem okrajnem sodišču se vodi zadevni izvršilni postopek?
Izberite okrajno sodišče, pri katerem se vodi zadevni izvršilni postopek.

 
 
Navedite opravilno številko izvršilne zadeve:
Primer: VL 12/2016

 
 
Navedite ime in priimek oziroma firmo upnika:
Kot naziv upnika navedite tisti naziv, ki je naveden v predlogu za izvršbo.
Primer: Upnik d.o.o.

 
 
Je upnik pravna oseba (d.o.o., s.p., ipd.)?
Da
Ne, upnik je fizična oseba

 
 
Vpišite upnikovo matično številko (če je upnik pravna oseba), ali EMŠO številko, če je upnik fizična oseba:
Primer 1: 1855420000
Primer 2: 1205984500211

 
 
Navedite ulico, hišno številko in kraj, v katerem ima upnik svoje prebivališče oziroma sedež:
Primer: Upniška 12, 2000 Maribor

 
 
Navedite ime in priimek oziroma firmo dolžnika:
Primer: Jurij Vzorčič
Primer: Dolžnik d.o.o.

 
 
Je dolžnik pravna oseba (d.o.o., s.p., ipd.)?
Da
Ne, dolžnik je fizična oseba

 
 
Vpišite dolžnikovo matično številko (če je dolžnik pravna oseba), ali EMŠO številko, če je dolžnik fizična oseba:
Primer 1: 1955420000
Primer 2: 1905984500211

 
 
Navedite ulico, hišno številko in kraj, v katerem ima dolžnik svoje prebivališče oziroma sedež:
Primer: Dolžniška cesta 2, 2000 Maribor

 
 
Navedite znesek terjatve, ki se izterjuje. Vpišite samo znesek v EUR, brez oznake valute (EUR, €):
Primer: 1.000,00

 
 
Kdaj je sodišče izdalo sklep o izvršbi?
Datum izdaje prepišite iz sklepa o izvršbi.

Primer: 12.1.2016

 
 
Izberite razlog zaradi katerega predlagate odlog izvršbe:
Opomba: v kolikor gre za odlog izvršbe na nepremičnino, ki je dolžnikov dolg, uporabite e-obrazec: Predlog dolžnika za odlog izvršbe, na nepremičnino, v kateri biva
zoper odločbo, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, sem vložil izredno pravno sredstvo
vložil sem predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je bila podlaga za dovolitev izvršbe
vložil sem tožbo za razveljavitev arbitražne odločbe, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba
vložil sem tožbo za razveljavitev poravnave, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba
vložil sem tožbo na neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa, na podlagi katerega je bila dovoljena izvršba
zoper sklep o izvršbi (na podlagi izvršljivega naslova) sem vložil ugovor
vložil sem predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti
zahteval sem odpravo nepravilnosti, ki so bile storjene pri opravljanju izvršbe
vložil sem predlog za zavrnitev izvršitve tuje odločbe, tuje poravnave ali tuje javne listine na podlagi Uredbe 1215/2012/EU ali Uredbe 606/2013/EU
začel sem pravdo zaradi nedopustnosti izvršbe
zoper sklep, izdan na drugi stopnji, s katerim je bilo pravnomočno odločeno, da se predlogu za izvršbo ugodi, sem vložil revizijo
skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov sem zatrjeval neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa

 
 
Spodaj opišite škodo, ki vam bo nastala, v kolikor se bo izvršba nadaljevala:
Vaš predlog bo uspešen, v kolikor boste sodišču dokazali, da bo škoda, ki jo boste utrpeli vi (če se bo izvršba nadaljevala) večja, kot pa jo bo utrpel upnik, če se izvršba začasno odloži. Dokazati morate, da vam bo nastala težko nadomestljiva škoda , ki presega tisto, ki je zajeta že v realizaciji izvršbe.

Primer 1: Izvršba na sredstva na mojem računu bi pomenila, da ne bom mogel poplačati tekočih obveznosti. Tako najemnine, kot tudi ostalih tekočih stroškov, saj sredstva, ki ne bodo zarubljena, ne bodo zadoščala za vse moje tekoče obveznosti. Posledično lahko pričakujemo odpoved tako najema, kot tudi storitev, od katerih sem odvisen jaz, kot tudi moja družina. Med te storitve spadajo tekoči stroški. Povprečen račun za elektriko znaša 50 EUR, računa za vodo in odvoz smeti znaša 35 EUR, račun za dobavo interneta znaša 75 EUR, najemnina znaša 500 EUR. Dodatno sin aktivno trenira smučarske skoke in je član mladinske reprezentance. Mesečni stroški za njegov trening znašajo v povprečju 100 EUR. Hči obiskuje glasbeno šolo, katere stroški v povprečju mesečno znašajo 120 EUR. Glede na to, da sem edini, ki preživlja družino in je moj prihodek edini vir preživetja, bo izvršba resno ogrozila finančno stabilnost naše družine, in resno ogrozila možnosti otrok pri svojem udejstvovanju.

Primer 2: Edina premičnina, ki je lahko predmet rubeža je moje osebno vozilo. Zato je upravičeno pričakovati, da bo vozilo zarubljeno in prodano na dražbi za poplačilo dolga. Lastno vozilo je ključno za moje preživetje. Opravljam delo zavarovalniškega agenta, kjer je ključnega pomena, da imam zanesljivo lastno vozilo, s katerim lahko obiskujem svoje stranke. V primeru rubeža bi mi bilo tako onemogočeno opravljanje dela in posledično izguba zaposlitve in finančnega vira za preživetje. S tem bi bila ogrožena moja eksistenca in eksistenca moje družine.

Pišite v celih stavkih in čimbolj podrobno. Pri pisanju sebe naslovite kot "Dolžnik" in nasprotno stranko kot "Upnik":

 
 
Navedite dokaze, s katerimi boste dokazovali škodo, ki vam lahko nastane. Priložite vse dokaze, za katere smatrate, da bodo izkazovali vaše trditve glede škode, ki vam lahko nastane:
Dokaze navedite po alinejah, enega, pod drugim:
Primer:
- Pogodba o zaposlitvi z delodajalcem Delodajalec d.o.o.,
- Izpiski mojih transakcijskih računov za zadnje 3 mesece,
- kopije računov za tekoče stroške za pretekli mesec,
- kopija računa za trening smučarskih skokov,
- kopija računa glasbeno šolo,
- ...

 
 
Navedite ime kraja, v katerem se izpolnjuje ta obrazec:
Primer: Ljubljana

 
 
Navedite datum izpolnjevanja tega obrazca:
Primer: 20.2.2016

 
 

e-obrazec 2236 - Predlog dolžnika za odlog izvršbe e-obrazec 2236 - Predlog dolžnika za odlog izvršbe e-obrazec 2236 - Predlog dolžnika za odlog izvršbe

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.