e-obrazec 912 - Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije (posameznik)info page
Državna uprava in občine / Orožje in eksplozivisreda, 24. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije (posameznik)

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Gre za obrazec Obr. PZOro-1 št. 4, ki ga določa 6. člen Pravilnika o izvrševanju zakona o orožju.
Vnesite priimek vložnika te vloge.

 
 
Vnesite ime vložnika te vloge.

 
 
Vnesite EMŠO številko vložnika te vloge.
(EMŠO je 13-mestna številka)

 
 
Vnesite datum rojstva vložnika te vloge.
(datum vnesite v formatu DD.MM.LLLL npr. 20.05.1967)

 
 
Vnesite kraj rojstva vložnika te vloge.

 
 
Vnesite naslov vložnika te vloge.
(država, naselje, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj npr. Slovenija, Kamniška ulica 15, 1000 Ljubljana)

 
 
Vnesite vrsto osebnega dokumenta, s katerim boste izkazali vašo istovetnost.
(osebna izkaznica, potni list,...)

 
 
Vnesite številko vašega osebnega dokumenta, s katerim boste izkazali vašo istovetnost.

 
 
Vnesite datum izdaje vašega osebnega dokumenta, s katerim boste izkazali vašo istovetnost.
(datum vnesite v formatu DD.MM.LLLL npr. 20.05.2004)

 
 
Vnesite ime organa, ki je izdal vaš osebni dokument, s katerim boste izkazali vašo istovetnost.

 
 
Izberite pristojno upravno enoto, na kateri boste oddali vlogo.

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja kot zbiratelj (kategorija A, točke 2,6 ali 8)?
DA
NE

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja kot zbiratelj (kategorija A), vnesite ustrezno točko iz te kategorije (točka 2, 6 ali 8).
(če ne prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz namenov kategorije A, vnesite znak - )

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz kategorije B, točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ali 7 ?
DA
NE

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz točk kategorije B, vnesite ustrezno točko (1, 2, 3, 4, 5, 6, ali 7).
(če ne prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz kategorije B, vnesite znak - )

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz kategorije C, (točke 1, 2, 3, ali 4 ?
DA
NE

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz kategorije C, vnesite ustrezno točko (1,2,3, ali 4).
(če ne prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz kategorije C, vnesite znak - )

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz kategorije D, točke 1, 2, 3, 4 ali 5 ?
DA
NE

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz točk kategorije D, vnesite ustrezno točko (1, 2, 3, 4 ali 5).
(če ne prosite za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz kategorije D, vnesite znak - )

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za polavtomatsko (PAP) puško z risano cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za polavtomatsko (PAP) puško z gladko cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za repetirno (RP) puško z risano cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za repetirno (RP) puško z gladko cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za puško z risano cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za puško z gladko cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za kombinirano puško (z risano in gladko cevjo)?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za polavtomatsko pištolo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za enostrelno pištolo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za revolver?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za avtomatsko pištolo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za mitraljez?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za brzostrelko?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za avtomatsko puško (AP) z risano cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za avtomatsko puško (AP) z gladko cevjo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za plinsko pištolo?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za plinski revolver?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za možnar - cevni?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za možnar - pištola?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za možnar - puška?
DA
NE

 
 
Ali prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za orožje za omamljanje?
DA
NE

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za druge tipe ali vrste orožja, ki niso bili navedeni, jih vnesite.
(v nasprotnem primeru vnesite znak - )

 
 
Vnesite kaliber orožja.

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za strelivo, vnesite število kosov streliva.
(v nasprotnem primeru vnesite znak - )

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za strelivo, vnesite za katero vsto/tip orožja potrebujete strelivo.
(v nasprotnem primeru vnesite znak - )

 
 
Če prosite za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ter streliva za strelivo, vnesite kaliber orožja, za katerega potrebujete strelivo.
(v nasprotnem primeru vnesite znak - )

 
 
Vnesite naziv podjetja, pri katerem nameravate nabaviti orožje.

 
 
Vnesite priimek in ime osebe, pri kateri nameravate nabaviti orožje.

 
 
Vnesite naslov podjetja ali osebe, pri katerem želite nabaviti orožje.
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj npr. Kamniška ulica 15, 1000 Ljubljana)

 
 
Izberite državo, v katero boste iznesli orožje oziroma strelivo.

 
 
Napišite kratko obrazložitev razlogov za nabavo in iznos orožja.

 
 
Ali kot prilogo k vlogi prilagate dokazilo o plačani upravni taksi?
DA
NE

 
 
Če ste že plačali upravno takso in dokazilo o tem prilagate k vlogi, navedite znesek plačane takse (brez oznake valute - SIT).
(v nasprotnem primeru vnesite znak - )

 
 
Če k vlogi prilagate tudi kakšna druga dokazila, jih navedite.
(v nasprotnem primeru vnesite znak - )

 
 
Vnesite kraj in datum oddaje vloge na pristojno upravno enoto.
(kraj in datum ločite z vejico npr. Ljubljana, 20. maj 2004)

 
 

e-obrazec 912 - Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije (posameznik) e-obrazec 912 - Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije (posameznik) e-obrazec 912 - Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije (posameznik)

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.