Ostali predlogi upnikainfo page
Oglaševanje na Informiran.si
Pravne zadeve / Izvršbe / Ostali predlogi upnika11. december 2018 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2

Ostali predlogi upnika


Pametni e-obrazci:

 
Obvestilo upnika o novem računu dolžnika
Ta obrazec je uporaben, kadar upnik po izdaji sklepa o izvršbi na sredstva na dolžnikovih računih ugotovi, da je dolžnik odprl nov račun pri novi banki ali hranilnici. Z njim upnik sodišču...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za nadaljevanje izvršbe
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da po preteku časa, za katerega je bila izvršba odložena, nadaljuje odloženo izvršbo.
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Zahteva upnika za potrditev pravnomočnosti sklepa o izvršbi
S pomočjo tega obrazca upnik sestavi vlogo, s katero od sodišča zahteva, da potrdi, da je sklep o izvršbi, ki ga je izdalo to sodišče, postal pravnomočen. Sklep o izvršbi postane pravnomočen, ko...
[cena: 11,90 € | 119 točk] 
Obvestilo upnika o dolžnikovi EMŠO
S pomočjo tega obrazca upnik sestavi obvestilo, s katerim sodišču sporoči dolžnikovo EMŠO (enotno matično številko občana). Podatek o EMŠO je obvezen, kadar upnik predlaga izvršbo na vrednostne...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Obvestilo upnika o spremembi dolžnikovega delodajalca
Pri izvršbi na dolžnikovo plačo in druge denarne prejemke upnik s tem obvestilom obvesti sodišče, da se je dolžnik zaposlil pri novem delodajalcu. Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za določitev izvršitelja
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga izvršitelja.
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za dopolnitev izvršbe z izvršbo na dolžnikovo nepremičnino
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da dodatno dovoli izvršbo še na dolžnikovo nepremičnino.
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin
Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil za prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo. Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za naložitev dolžnikovemu delodajalcu plačila neodtegnjenih zneskov plače
S tem obrazcem se sodišču predlaga, da delodajalcu dolžnika naloži plačilo neodtegnjenih zneskov plače iz lastnih sredstev (dovoli izvršbo zoper delodajalca do višine neodtegnjenih zneskov ...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za odlog izvršbe
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga, da odloži celotno izvršbo do določenega dne. Odlog izvršbe se praviloma predlaga, če upnik z dolžnikom sklene dogovor oz. sporazum o plačilu izterjevane...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine
Če na prvi javni dražbi nepremičnina ni prodana, mora upnik v roku šestih (6) mesecev od dne prve javne dražbe predlagati drugo javno dražbo, kar stori s predlogom, ki ga izdela tem e-obrazcem.Če...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo upnikove terjatve, ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za popravo sklepa
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da popravi napake v imenih in številkah ali druge očitne pisne ali računske napake, pomanjkljivosti glede oblike ali neskladnosti prepisa sklepa z originalom v...
[cena: brezplačno]
 
Predlog upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga, da dolžniku naloži predložitev seznama premoženja. Upnik lahko sodišču predlaga, da naloži dolžniku predložitev seznama njegovega premoženja. Dolžnik...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog upnika za prenos dolžnikove terjatve na upnika
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga, da dolžnikovo terjatev do njegovega dolžnika prenese na upnika. S prenosom terjatve upnik vstopi v dolžnikov položaj in postane novi upnik dolžnikovega dolžnika.
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika, da sodišče postavi dolžniku začasnega zastopnika
Če sodišče dolžniku ne more vročiti odločbe, ker se je ta odselil neznano kam, pozove upnika, da sporoči nov naslov dolžnika. Če upnik kljub poizvedbi o prebivališču ne more ugotoviti novega...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika, da sodišče seznani vse solastnike nepremičnine o nameravani prodaji nepremičnine v izvršbi in da ti lahko podajo soglasje
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da obvesti vse solastnike nepremičnine, ki je pod izvršbo in katerih deleži niso predmet izvršbe, o začeti izvršbi na dolžnikov solastniški delež na...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in nepremičnine
Če dolžnik na bančnem računu nima dovolj denarnih sredstev za poplačilo dolga in je (ali bi bila) zato izvršba na njegov bančni račun neuspešna, lahko upnik tekom izvršilnega postopka poda predlog za...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog za razširitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom - na plačo ali pokojnino dolžnika
Če dolžnik na bančnem računu nima dovolj denarnih sredstev za poplačilo dolga in je (ali bi bila) zato izvršba na njegov bančni račun neuspešna, lahko upnik tekom izvršilnega postopka poda predlog za...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sporočilo upnika o naslovu dolžnika
S tem obrazcem upnik sodišču sporoči nov naslov dolžnikovega prebivališča oziroma sedeža.
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Vloga za oprostitev plačila sodne takse
S tem obrazcem izdelate vlogo (prošnjo) s katero sodišče zaprosite za oprostitev plačila sodne takse. Za vsako sodno dejanje je praviloma potrebno plačati sodno takso, vendar pa lahko sodišče stranko...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Zahteva upnika za vračilo plačanega predujma
S tem obrazcem upnik od sodišča zahteva, da mu v celoti ali delno vrne predujem, ki je ga je upnik plačal za opravo določenega sodnega dejanja. Sodišče s sklepom naloži upniku plačilo predujma...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Zahteva upnika za vračilo preveč plačane sodne takse ob vložitvi predloga za izvršbo
S pomočjo tega obrazca upnik sestavi zahtevo, s katero od sodišča zahteva, da mu vrne preveč plačano sodno takso, ki jo je pomotoma plačal ob vložitvi predloga za izvršbo. Gre za vračilo razlike...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
PRIJAVA
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Pošiljanje mailingov po GDPR
kliknite tu!

Pošiljanje mailingov po GDPR


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 10% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Ostali predlogi upnika Ostali predlogi upnika Ostali predlogi upnika

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 14 let izkušenj
Preko 14 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Zahteva delodajalca delavcu za vračilo preveč izplačanega regresa
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Preklic pobude in soglasja zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan
Začasna odreditev drugega dela
Pisna pobuda in soglasje delavca zaposlenega v trgovini za delo v nedeljo ali na dela prosti dan

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2018.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: